Source: Unsplash - Nam Anh

Populatie-herstel van wilde dieren kan 95% van klimaatverandering helpen tegen te gaan

Een recente wetenschappelijke studie benadrukt de enorm cruciale rol van wilde dierenpopulaties bij het matigen van klimaatverandering, en toont aan dat het herstel van deze populaties 95% van het doel kan bereiken om wereldwijd 500 gigaton koolstof uit de atmosfeer te halen.

Herstel van populaties wilde dieren: Een belangrijke klimaatoplossing

Een recente wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat het herstel van de wilde dierenpopulaties in de wereld kan helpen om tot 95% van de 500 gigaton koolstof die uit de atmosfeer moet worden gehaald om de 1,5-graden doelstelling te halen, te verwijderen bovenop het koolstofvrij maken van de bestaande emissies. Dit is een essentiële ontdekking die de noodzaak onderstreept om meer geld en aandacht te besteden aan natuur-klimaat oplossingen.

Source: Photo by Danielle Barnes/Unsplash

De rol van wilde dieren in klimaatoplossingen

Diverse wilde diersoorten zoals walvissen, wolven, bizons, bosolifanten, orang-oetans en bevers zijn de oorspronkelijke klimaatingenieurs, en hun bijdrage aan klimaatoplossingen kan niet worden onderschat. Het herstel van deze soorten kan helpen de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. De studie levert het bewijs dat deze strategieën al op grote schaal zijn ingezet en bestudeerd.

Voorbeelden van herstel van populaties wilde dieren voor klimaatoplossingen

De studie noemt voorbeelden zoals het herstel van gnoe-populaties in de Serengeti. Rond 1900 decimeerde de runderpestziekte van vee de gnoepopulatie van de Serengeti, waardoor brandstof ontstond voor massale branden, waarbij grote hoeveelheden bodemkoolstof in de lucht vrijkwamen en de Serengeti veranderde van een koolstofput in een bron. Door het herstel van de gnoe-populaties kon de bodem weer koolstof opnemen.

Herbebossing van het “yedoma” circum-Arctische gebied met muskusossen, bizons en wilde paarden kan taiga en toendra weer veranderen in grasland, waardoor de enorme methaanvoorraden die eronder liggen worden opgesloten. Bosolifanten in Afrika verspreiden zaden van volwassen bomen en vertrappen het kreupelhout, waardoor grote bomen groter kunnen worden.

Source: Photo by Lucas Ludwig/Unsplash

Herstel van mariene ecosystemen: Een belangrijke sleutel tot klimaatoplossingen

Volgens de studie kan het grootste potentieel voor het herstel van wilde dierenpopulaties om klimaatverandering te verzachten liggen in het herstel van mariene ecosystemen door de biomassa van vispopulaties te vergroten. Vissen kunnen door poepen en andere natuurlijke processen koolstof uit de bovenste oceaan overbrengen naar de zeebodem.

Source: Photo by Francesco Ungaro/Unsplash

Gevolgen van de studie

De conclusies van deze studie zijn verstrekkend en wijzen op de noodzaak van onmiddellijke actie. De studie suggereert dat we wilde dieren moeten zien als de klimaatoplossingen die ze zijn en ze volledig moeten opnemen in de natuur-klimaat agenda. We moeten de financiering voor natuur en wildlife met minstens 10X opschalen en ervoor zorgen dat bedrijven bij klimaatclaims rekening houden met de gevolgen voor wildlife. De 30 X 30 instandhoudingsdoelstellingen verdrievoudigen en ervoor zorgen dat ze worden bereikt door bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen. We moeten ook het visserijbeheer de prioriteit geven die het verdient als topklimaatoplossing.

Dieren tot middelpunt van het klimaatdebat maken

Dieren centraal stellen in het klimaatdebat kan een krachtig politiek instrument zijn om actie te stimuleren. Energie is cruciaal, maar het kan ontaarden in esoterische discussies over netwerkrespons die voor de meeste mensen ontoegankelijk zijn. Rewilding van dieren is een eenvoudige, krachtige en boeiende oplossing, en het is tijd om te handelen.

De studie onderstreept het belang van het herstel van populaties wilde dieren om de klimaatverandering te verzachten. Het levert concreet bewijs dat we wilde dieren moeten zien als klimaatoplossingen en meer geld en aandacht moeten besteden aan natuur-klimaatoplossingen. Wij hebben de mogelijkheid om te handelen en ervoor te zorgen dat we natuurlijke ecosystemen beschermen en herstellen voor een betere toekomst.

Als je meer wilt lezen over dieren die helpen koolstof uit de atmosfeer op te vangen, lees dan dit artikel over walvissen!

Help wilde dieren te beschermen

WWF staat midden in het veld om natuur te beschermen en herstellen. Van Limburgse rivieren tot Amazone regenwoud, van Caribisch koraal tot Afrikaanse wildlife.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren