Source: Archell

Mensen veranderen en Archell Thompson is daar het lichtende voorbeeld van!

Archell is een inspirator, een coach, een verbinder en een rolmodel, maar zo was het niet altijd.

Archell Thompson

Tegenwoordig organiseert Archell Thompson empowerment workshops en heeft hij een theatervoorstelling op zijn naam staan, maar zijn leven en zijn houding waren ooit compleet anders.

De Catwalk Challenge Archell Thompson heeft heel wat meegemaakt, maar hij gebruikt dit nu als kracht om andere mensen te helpen. Source: Facebook BrightVibes

Onderdrukte emoties

Archell is een enthousiaste, goedlachse, empathische en charismatische man. Hij heeft echter een heftige jeugd en tijd achter de rug. Pas toen hij op een andere manier naar zichzelf leerde kijken, kon hij zijn leven veranderen. Hij groeide op op Curaçao waar hij een moeilijke jeugd had. Thuis werd hij mishandeld met een riem en voelde hij zich niet gehoord. Erkenning zocht hij uiteindelijk op school en op straat en belandde zo in het criminele circuit. Op zijn 21e verhuisde hij naar Nederland waar hij op een dag een telefoontje kreeg dat zijn vader was vermoord. Hij vertrok halsoverkop naar Curaçao; ook voor de begrafenis, maar ook om wraak te nemen op de moordenaar van zijn vader. Dit is niet gelukt en daar is hij achteraf ontzettend blij om. Archell leerde om zijn wrok om te zetten in vergeving.

Praten en Theater

Thuis leerde Archell dat praten en emoties niet kunnen, dat veel dingen taboe zijn en je je voor veel dingen moet schamen. Op latere leeftijd ontdekte Archell pas de kracht van verhalen. Het beste medicijn tegen schaamte en taboe is erover praten en Archell kwam erachter dat hij hier talent en passie voor heeft. Hij doorbrak een negatieve neerwaartse spiraal door zijn schaamte en taboes te verwerken in de voorstelling De Naakte Antilliaan. Deze voorstelling vertelt hij over zijn leven en het was voor Archell een emotionele ervaring. Tijdens het creëren ervan leerde hij voor het eerst huilen en emoties te ervaren. Hij merkte dat dit goed voelde en hij hierdoor voelde dat hij echt leefde. De voorstelling was niet alleen voor hem een doorbraak maar ook voor zijn publiek. Mensen uit het publiek begonnen tijdens de voorstelling spontaan hun eigen verhaal te vertellen. Hij werd na afloop bestormd met reacties van herkenning en merkte dat er bij de mensen een grote behoefte leefde om ook zelf over persoonlijke taboes te kunnen praten. Hij kwam achter de kracht van kwetsbaarheid en heeft aan anderen laten zien dat het werkt. Op basis van deze ondervindingen ontwikkelde hij de Catwalk Challenge.

Catwalk Challenge

Naar aanleiding van de reacties op zijn theatervoorstelling, besloot Archell een programma te ontwikkelen om andere mensen te helpen met persoonlijke groei en empowerment. De Catwalk Challenge is een intensief begeleidingstraject en richt zich niet op de Catwalk in de oorspronkelijke zin; het gaat niet om je uiterlijk te laten zien, maar juist je innerlijke kracht. De deelnemers zijn daardoor geen fotomodellen, maar rolmodellen. Archell organiseert het programma voor allerlei groepen waaronder scholen, uitkeringsgerechtigden, ex-gedetineerden, jongeren, professionals en het bedrijfsleven.

In het programma begeleidt Archell de deelnemers in het vinden van hun eigen kracht, het tonen van hun kwetsbaarheden het overwinnen van hun schaamte. Op de Catwalk kunnen de deelnemers hun verhaal vertellen voor een klein en besloten publiek in een veilige omgeving. Er komen allerlei dingen naar boven tijdens het programma omdat de deelnemers vaak net als Archell heel wat hebben meegemaakt. Zo wordt er gesproken over huiselijk geweld, seksueel geweld, schuldenproblematiek, detentie, verlies vaneen kind en interculturele relaties.

Archell Thompson Foundation

De Catwalk Challenge is een zeer intensief programma waar grootse resultaten uit voortvloeien. Deelnemers zeggen dat het hun outlook en hun gedachten en gevoelens enorm heeft verbeterd. Echter doordat het zo intensief is, kan Archell maar een beperkt aantal mensen begeleiden per jaar. Met de Archell Thompson foundation wil hij het mogelijk maken dat de mensen die het traject hebben doorlopen, hun eigen Catwalk Challenge gaan oprichten en er zo steeds meer mensen geholpen worden.

Meer informatie

Over Archell en de Catwalk Challenge vind je hier.

Support Now