Skip to content

Je gebruikt een verouderde browser

Internet Explorer wordt niet ondersteund door deze site en Microsoft is gestopt met het uitbrengen van updates, daarom kun je problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site en we raden je sterk aan je browser te upgraden voor moderne webfunctionaliteit, een betere gebruikerservaring en verbeterde beveiliging.

Actualiseer mijn browser

21 ouders en hun 21 baby’s vroegen op 21 maart 2021 aandacht voor een vruchtbare bodem.

5 min leestijd

Duurzame Aarde
Source: Sabine Rovers

Samen met 55 organisaties boden zij de minister een manifest aan. We zijn begonnen aan het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur en de biodiversiteit. Dit is alleen mogelijk met een gezonde bodem.

Source: Sabine Rovers
Samen strijden voor een gezonde bodem.Source: Brightvibes Facebook

Een nieuwe periode breekt aan, nieuw leven ontluikt.

Zeewolde, 21 maart 2021 De lente begint vandaag; een periode die in het teken staat van nieuw leven, groener wordende bomen en bloeiende bloemen. Deze lente gaat ook de nieuwe regeerperiode van start en daarin mag meer oog zijn voor onze bodem. Onze bodem? Ja, want dat is de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. Op 21 maart verzamelden zich daarom 55 organisaties (waaronder Just Diggit, Wij.land, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging en veranderaars, boerenorganisaties en milieuorganisaties, om de noodklok te luiden en aandacht te vragen voor het belang van de bodem.

We leven namelijk in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Daarom staan we samen voor grond. Voor meer informatie of het ondertekenen van het manifest, klik hier

Bron: Aardpeer.nl

Source: Sabine Rovers

In balans met de natuur

Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met de bodem. Als wij ons gedragen als bondgenoten van de bodem, wordt de bodem onze grootste bondgenoot: een gezonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit. Zonder vitale bodem hebben we geen gezonde landbouw, en zonder landbouw hebben we geen voedsel. Zonder gezond voedsel, geen gezonde mensen. Zo simpel is het. Het is dus essentieel dat onze regering mee helpt en met ons zorgt dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boerengoed voor de bodem kunnen zorgen,aldus Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer en directeur Wij.land.

Bron: Aardpeer.nl

Source: Sabine Rovers

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om op 21 maart 2021, met 21 ouders en hun baby’s op een positieve manier de noodklok te luiden. De 55 organisaties die het manifest onderschrijven, waaronder Aardpeer, Decade of Action, CaringFarmers, Urgenda en Climate Cleanup, boden dit ter plekke aan Michel Scholte, de onlangs verkozen Minister van de Nieuwe Economie

Het is nu tijd voor oplossingen. Deze organisaties zetten zich dagelijks in om onze bodem te regenereren en weer gezond en vitaal te maken, zodat wij in Nederland gezond voedsel kunnen blijven produceren en werken aan een gezond leefklimaat waarin economie en ecologie samenwerken. Ik roep onze nieuw te vormen regering op zich hard te maken voor betaalbare landbouwgrond, zodat een boer kan investeren in natuur en klimaat en zelf een eerlijke prijs krijgt.” aldus Michel Scholte

De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

Bron: Aardpeer.nl

Source: Sabine Rovers

Lees hier de belangrijkste punten van het manifest:

  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.
  • Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal endenk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voedingen een verbonden gemeenschap.
  • Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.
  • Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.
Source: Sabine Rovers

Een gezonde bodem en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Een gezonde bodem maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

SDG 8 – Waardig Werk & Economische groei Source: SDG Nederland

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. Bedrijven als Fairphone nemen het voortouw en werken keihard aan eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden.

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Klimaatactie Source: SDG Nederland

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat het nog niet te laat is om het tij te keren, bewijst deze organisatie, die maar liefst 500 miljoen bomen in 5 jaar tijd wil planten.

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

SDG 15: Leven Op Het Land Source: SDG Nederland

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. Zo schonk dit stel in Nieuw Zeeland 900 hectare natuurgebied aan een liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud.

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

Maak impact

Manifest Samen voor grond

“Zonder landbouw geen voedsel, zonder bodem geen landbouw. Zonder gezonde bodem dus geen gezond voedsel en zonder gezond voedsel geen gezonde mensen. Zo simpel is het.” – Danielle de Nie.<br /> <br /> Een oproep voor gezonde grond met 21 ouders, 21 baby’s op 21 maart 2021. Teken het Samen voor Grond Manifest. Zodat we gezond voedsel kunnen produceren en kunnen werken aan een gezond leefklimaat. Voor de toekomstige generaties: