Source: Unslash - Robert Katzki

Mijlpaal op de Noordzee: 5% van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd gebied

Er is goed nieuws voor de natuur in de Noordzee: vijf procent van de Nederlandse Noordzeebodem wordt nu effectief beschermd tegen bodemberoering, wat essentieel is voor het herstel en de bloei van de natuur.

Dit betekent een toename van 4,7 procentpunt ten opzichte van het vorige percentage van 0,3 procent. De beschermingsmaatregelen gelden voor de Klaverbank, de Centrale Oestergronden en het Friese Front. Dit zijn drie ecologisch waardevolle mariene gebieden, met gezamenlijk een oppervlakte dat vergelijkbaar is met de provincie Drenthe.

Door de bescherming van deze gebieden wordt bodem-beroerende visserij verboden en krijgen zeebodem-habitats, zoals zandbanken en riffen, de kans om te herstellen. Dit is geweldig nieuws voor de natuur en een belangrijke stap in de richting van een gezonde Noordzee.

Bescherming van de Noordzee-natuur

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, reageert enthousiast op dit nieuws: “Dit is een mijlpaal op de Noordzee en geweldig nieuws voor de natuur. Het gaat na decennia van menselijke activiteiten ontzettend slecht met de Noordzee-natuur en nu krijgt de natuur de kans om te herstellen en te bloeien. Deze vijf procent is een belangrijke, eerste horde op weg naar een écht gezonde Noordzee met een veerkrachtige natuur.”

Ecologisch waardevolle gebieden

De bescherming van mariene gebieden biedt meerdere voordelen. Allereerst versterkt het de biodiversiteit in zee. Daarnaast zorgt het voor gezonde visbestanden, wat gunstig is voor een duurzame visserij.

Tenslotte helpt het in de strijd tegen klimaatverandering. Door maatregelen tegen bodemverstoring te nemen, blijft de kwetsbare ‘carbon sink’ intact. Een gezond ecosysteem maakt de Noordzee dus weerbaar, waardoor de mens ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de zee, zoals voor duurzame energiewinning en voedselwinning.

Voordelen van mariene bescherming

Voor Stichting De Noordzee is dit een belangrijke eerste stap, maar er is nog veel werk te doen. In het Noordzee-akkoord is afgesproken dat in 2030 vijftien procent van de Nederlandse Noordzeebodem effectief beschermd moet zijn. Daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan internationale afspraken voor sterkere mariene beschermingsmaatregelen. Wytske Postma benadrukt dan ook dat er in de komende jaren nog meer.

Als je een echte zeeliefhebber bent en goed nieuws hierover wilt lezen, check dan deze BrightVibes artikelen.

Help de Noordzee beschermen

Je kan op een aantal verschillende manier helpen! Je kan bijvoorbeeld vrijwilliger of partner worden. Hen financieel steunen of meedoen aan een van onze campagnes.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren