In partnership met Earthshot Prize

De Earthshot Prize, een initiatief van prins William, is een wereldwijde wedstrijd die innovatieve oplossingen voor de meest dringende milieuproblemen van onze tijd beloont. Het is een platform voor de erkenning en ondersteuning van innovatieve oplossingen voor dringende ecologische problemen. Deze post is betaald door Earthshot Prize, een initiatief dat perfect aansluit bij de missie van BrightVibes.

Belterra: hoe boslandbouw de biodiversiteit in de Amazone herstellen kan – Earthshot Prize-finalist

Belterra, Brazilië, is een finalist voor de Earthshot Prize voor zijn gebruik van boslandbouw om de biodiversiteit in de Amazone te herstellen.

Van degradatie naar regeneratie, Belterra, finalist van de Earthshot Prize, neemt het voortouw in Brazilië met een boslandbouwaanpak die niet alleen de bossen van het land regenereert, maar ook de bevolking van voedsel voorziet. De kracht van boslandbouw, een combinatie van land- en bosbouw, biedt een veelbelovende oplossing voor enkele van de meest urgente uitdagingen van Brazilië. Met een evenwicht tussen ecologisch herstel en voedselproductie presenteren de initiatieven van Belterra een model voor duurzame ontwikkeling dat wereldwijd weerklank vindt.

Voordat je verder leest, bekijk eerst de bovenstaande video die een uitgebreid overzicht geeft van de initiatieven van Belterra.

Verwoesting door landbouw: De realiteit van de Braziliaanse bossen

De Braziliaanse bossen, vooral die in het Amazonegebied, staan onder enorme druk van de landbouwindustrie. Uitgestrekte veeboerderijen, sojaplantages en ongebreidelde houtkap hebben de afgelopen decennia geleid tot grootschalige ontbossing.

Het land heeft enorme schade opgelopen als gevolg van de landbouw. Het Wereld Natuur Fonds laat in detail zien hoe de onverzadigbare vraag naar soja en rundvlees heeft geleid tot grootschalige ontbossing in het Amazonegebied. Meer informatie hierover kun je vinden in het rapport op de website van het WWF.

De rol van boslandbouw: De natuurlijke principes nabootsen

Belterra hanteert een unieke aanpak om de door landbouw veroorzaakte ontbossing tegen te gaan. Oprichter en CEO Valmir Ortega benadrukt,

Wanneer we een aangetast gebied herstellen… proberen we na te bootsen wat de natuur normaliter zelf doet.

Het boslandbouwmodel van de organisatie zorgt voor een snelle repopulatie van aangetaste weilanden met meerdere soorten die economische waarde bieden, waarbij een balans wordt gezocht tussen behoud en winstgevendheid.

Earthshot Prijs: Erkenning voor wereldwijde ecologische oplossingen

De Earthshot Prize is een prestigieuze internationale prijs die gericht is op het vinden en stimuleren van innovatieve oplossingen voor ’s werelds urgente milieu-uitdagingen.

Belterra is genomineerd in de categorie ‘Natuur’ van de prijs, een bewijs van hun impactvolle werk in boslandbouw en hun toewijding aan het herstel van de Braziliaanse bossen.

Dat ze een van de finalisten zijn voor zo’n gewaardeerde prijs onderstreept hun belangrijke bijdragen aan de wereldwijde natuurbeweging.

Indrukwekkende mijlpalen: Prestaties van Belterra

In een relatief korte periode van twee jaar heeft Belterra opmerkelijke mijlpalen bereikt. Hun inspanningen hebben geleid tot de aanleg van 1.800 hectare aan boslandbouw-gebieden met grote biodiversiteit. Daarnaast hebben ze vooruitgang geboekt op het gebied van natuurbehoud door 18.000 hectare land te beschermen.

Empowerment van kleine boerenbedrijven: Uitdagingen overwinnen

De overgang naar duurzame methoden stelt kleine en middelgrote boeren voor meerdere uitdagingen. Ortega benadrukt de drie kernpunten: kennisverwerving, technische ondersteuning en de financiële aspecten van de transitie.

De missie van Belterra is niet alleen milieubehoud, maar ook het faciliteren van deze cruciale omschakeling voor boeren.

Behoud en ontwikkeling: De weg vooruit

Het is van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen natuurbehoud en de behoeften van de lokale bevolking. Ortega’s inzicht is diepgaand:

We moeten er rekening mee houden dat er lokale bevolkingsgroepen zijn. Er zijn inheemse bevolkingsgroepen. Dat er grote steden in het Amazonegebied zijn.

De initiatieven van Belterra zijn geworteld in deze filosofie en streven naar een harmonieus samengaan van natuurbehoud en economische ontwikkeling.

Agroforestry, zoals voorgestaan door Belterra, biedt een levensvatbare oplossing voor enkele van de dringende uitdagingen van onze tijd. Zoals Ortega het treffend zegt:“Het is mogelijk om het regenwoud te herstellen. Herplant het regenwoud.”Als je meer wilt weten, lees dan dit artikel over “Andes Eco-Restoration: Acción Andina’s Journey to 10 Million Trees,” een van de andere Earthshot Prize 2023 kandidaten.

Wat JIJ kunt doen om de planeet te helpen redden

Hier lees je hoe je proactief kunt helpen om dieren, de natuur en alles wat leeft op onze kostbare planeet te redden.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren