Source: Brightvibes

Statiegeld op blikjes definitief.

Er is lang over gepraat, maar nu komt het er dan echt: statiegeld op blikjes. Vanaf 31 december 2022 wordt er 15 cent statiegeld gerekend per blikje, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven zojuist bekendgemaakt.

Twee miljard blikjes

Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakt de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar toeneemt. Conform de wens van ook de Tweede Kamer zal het eerdere kabinetsbesluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht worden. Dit geeft de sector ook de benodigde voorbereidingstijd. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend en wordt hiermee gelijk getrokken met kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden.

Bron: Rijksoverheid.nl

Source: ANP

Zo’n 150 miljoen blikjes landen jaarlijks in het milieu

Van Veldhoven: “De coronacrisis heeft de grootste prioriteit van dit kabinet. Tegelijkertijd blijf ik me ook op andere terreinen inzetten voor een gezonde en schone toekomst. Zo’n 150 miljoen blikjes die jaarlijks in het milieu belanden, ongeveer 25 olympische zwembaden vol, horen daar niet bij. Dieren verwonden zich er ook nog eens aan. Met statiegeld op blikjes is dat straks verleden tijd.”

In april 2020 besloot Van Veldhoven al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je de kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Van Veldhoven beslecht met deze besluiten een 20 jaar lange politieke discussie tussen de voor – en tegenstanders van statiegeld. “Ik heb altijd gezegd: ik vind dat linksom of rechtsom het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval drastisch moet verminderen. De meest effectieve manier om zwerfafval tegen te gaan is überhaupt voorkomen dat mensen hun afval in het milieu gooien. Statiegeld blijkt daarvoor het juiste middel,” aldus Van Veldhoven. Nederland sluit zich met statiegeld op blik aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Source: Consultancy.nl

De hoeveelheid zwerfafval is niet afgenomen, maar juist toegenomen.

Van Veldhoven heeft vorig jaar, op verzoek van de Tweede Kamer, richting producenten aangegeven dat het aantal blikjes in het milieu met minimaal 70% moest afnemen in de loop van 2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017 en er anders statiegeld zou worden ingevoerd. De wetgeving hiervoor werd gelijktijdig voorbereid, en is in oktober 2020 goedgekeurd door de ministerraad. Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen, en zelfs met 27% is toegenomen. De trend is dus niet minder maar meer blikjes in het milieu. Dat maakt de afgesproken daling onhaalbaar en statiegeld op blikjes de automatische vervolgstap. Door dit besluit nu te nemen, krijgt de sector duidelijkheid en de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de invoering van statiegeld op blik.

Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen, en zelfs met 27% is toegenomen. Source: Blikjes en ander zwerfafval ANP

70 tot 90 procent wordt ingeleverd

Per 1 juli van dit jaar wordt er ook statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes, zo was al besloten. Ook daarvoor krijgen mensen 15 cent terug als ze een flesje inleveren. Uit onderzoek blijkt dat bij dat bedrag 70 tot 90 procent van de blikjes en flesjes wordt ingeleverd, weet Van Veldhoven.

Producenten en supermarkten hebben zich jarenlang verzet tegen het uitbreiden van het statiegeld. Het is duur en ingewikkeld, en het levert volgens hen te weinig op. Maar volgens Van Veldhoven is statiegeld het juiste middel om zwerfafval te voorkomen. Ze wijst erop dat andere landen, zoals Duitsland, al langer statiegeld op blikjes hebben.

Bron: NOS

Met de enthousiaste slogan ‘Yes We Can’, startten 151 gemeenten, bedrijven en organisaties op 24 november 2020 de nieuwe campagne voor een snel besluit voor statiegeld op blikjes.
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/statiegeld-op-blikjes-yes-we-can/
Statiegeld op blikjes? Yes We Can! Met de enthousiaste slogan ‘Yes We Can’, startten 151 gemeenten, bedrijven en organisaties op 24 november 2020 de nieuwe campagne voor een snel besluit voor statiegeld op blikjes.
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/statiegeld-op-blikjes-yes-we-can/ Source: Natuurenmilieufederaties.nl

Kleine bedrijven en horeca vrijgesteld

Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten dit systeem vorm te geven. De overheid stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo heeft Van Veldhoven bepaald dat net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes de horeca en kleinere verkopers worden ontzien. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de inname van blikjes, en de producenten van blikjes de kosten dragen van het statiegeldsysteem.

STATIEGELD OP BLIKJES EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Statiegeld op blikjes maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei.

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 12 – VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om. 

Lees hier meer over SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

Source: None

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

101 DUURZAMER LEVEN TIPS (VOOR THUIS) | IEDEREEN KAN DUURZAAM LEVEN!

Duurzaam zijn is inmiddels niet meer oubollig en daar ben ik met mijn duurzaam leven blog blij mee. Helaas passen héél veel mensen de meest simpele duurzame tips voor thuis nog niet toe en dat terwijl het echt niet moeilijk of duur hoeft te zijn. In dit gezond en duurzaam leven artikel som ik 101 tips voor een duurzamer leven op om te laten zien wat je kunt doen op het gebied van duurzaamheid.

Support Now