Source: Photo by Giorgia Doglioni/Unsplash

Panama’s historische wet ‘Natuurrechten’ geeft zeeschildpadden wettelijke rechten om de natuur te beschermen.

In een baanbrekende stap heeft Panama ‘Natuurrechten’ in de wet vastgelegd om de natuur (waaronder zeeschildpadden) te beschermen. Dit staat symbool voor een belangrijke verschuiving in de milieuwetgeving van het land. Deze innovatieve wetgeving, die eerder dit jaar van kracht werd, is al gebruikt om de rechten van zeeschildpadden te beschermen en is een gedenkwaardige overwinning voor de wereldwijde inspanningen voor het behoud van de zee.

“Deze wet is er in de eerste plaats op gericht om de natuur te erkennen als een onderwerp van de wet, waardoor de wettelijke reikwijdte van de bescherming opnieuw wordt gedefinieerd en een inherente lijst van te beschermen rechten wordt gegarandeerd.” – Congreslid Juan Diego Vásquez Gutiérrez

Source: Photo by David Troeger/Unsplash

De rechten van de natuur beschermen

Onder de onlangs aangenomen ‘Rechten van de Natuur’ wet in Panama, erkent het wettelijke kader de natuur als een onderwerp dat rechten en bescherming verdient. De wet omvat verschillende rechten voor de natuur, waaronder het recht op bestaan, voortbestaan en regeneratie van levenscycli, het recht op tijdig en effectief herstel en het recht op het behoud van waterkringlopen. In een opmerkelijke aankondiging benadrukte de Latijns-Amerikaanse juridisch directeur van Earth Law Center dat de directe begunstigden van deze wetgeving de zeeschildpadden zouden zijn.

“We kijken ernaar uit om met Panama en onze partners samen te werken aan de implementatie van de Natuurrechtenwet, met als een van de eerste doelen een op rechten gebaseerde wet die zeeschildpaddenpopulaties beschermt.” – Constanza Prieto Figelist, juridisch directeur Latijns-Amerika bij Earth Law Center

Burgers als voorvechters

Een van de meest krachtige aspecten van deze wet is dat elke Panamese burger nu kan optreden als de stem van zeeschildpadden en ze legaal kan verdedigen. Deze juridische weg stelt individuen in staat om overheden, bedrijven en burgers verantwoordelijk te stellen voor schendingen van de rechten van zeeschildpadden. Mariene natuurbeschermingsbiologe Callie Veelenturf, die een centrale rol speelde bij het voorstellen van de wet aan de Panamese first lady, benadrukt het belang van deze bepaling voor de bescherming van zeeschildpadden tegen schade.

“Elke Panamese burger kan de stem zijn van zeeschildpadden en ze juridisch beschermen.” – Callie Veelenturf, Bioloog mariene bescherming

Source: Photo by Giorgia Doglioni/Unsplash

Milieu-uitdagingen aanpakken

De gevarieerde kustgebieden van Panama hebben cruciale broedplaatsen voor lederschildpadden en karetschildpadden. De COVID-19 pandemie had echter ernstige gevolgen voor de plaatselijke ecotoerisme-industrie, waardoor sommige mensen hun toevlucht namen tot het oogsten van zeeschildpadeieren en zelfs het vangen van schildpadden in hun nest voor het vlees en de schilden. Terwijl eerdere wetgeving enige onduidelijkheid liet bestaan over de bescherming van zeeschildpadden buiten nationale parken en beschermde zeegebieden, biedt de nieuwe wet een duidelijk juridisch middel voor dierenrechtengroepen om deze kwetsbare dieren te verdedigen.

“We zullen regeringen, bedrijven en burgers juridisch aansprakelijk kunnen stellen voor schendingen van de rechten van zeeschildpadden.” – Callie Veelenturf

De natuurrechtenbeweging uitbreiden

Hoewel het concept van wettelijke rechten voor de natuur de laatste jaren wereldwijd aan kracht heeft gewonnen, voegt de Panamese wet ‘Rechten van de natuur’ een belangrijke impuls toe aan de beweging. Vergelijkbare wetgeving is ingevoerd in landen als Ecuador, Bolivia en Oeganda, en nog veel meer landen implementeren lokale versies van natuurrechtenwetten. In de Verenigde Staten heeft het ontbreken van uitgebreide nationale wetten de handhaving van dergelijke wetgeving echter beperkt, omdat lokale wetten ondergeschikt zijn aan nationale regelgeving.

De toekomst van milieubescherming

Ondanks de uitdagingen in de Verenigde Staten wijzen de goedkeuring van de Panamese ‘Rechten van de Natuur’ wet en de groeiende steun voor soortgelijke wetgeving wereldwijd op een veelbelovende toekomst voor de bescherming van natuurlijke ecosystemen. Deze wetten bieden een krachtig juridisch instrument om het milieu te beschermen en het welzijn en behoud te garanderen van diverse soorten, zoals zeeschildpadden, die voorheen geen adequate wettelijke bescherming genoten.

Als je meer wilt lezen over schildpadden, lees dan dit artikel over hoe bedreigde schildpadden onaangekondigd uit het ei komen in een Ecuadoraanse stad!

Dit artikel is geïnspireerd op een artikel van theintertia.com.

BEHOUD VAN KUSTZEESCHILDPADDEN MET OCEANS 2 EARTH VRIJWILLIGERS

Help mee om deze ernstig bedreigde diersoort te beschermen door strandpatrouilles uit te voeren, in de broederij te helpen en de gemeenschap voor te lichten over de behoudsprojecten. Lees meer... verleent wettelijke rechten en bescherming aan de natuur

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren