Source: Milieudefensie.nl

Nederlandse rechter dwingt oliegigant Shell tot drastische vermindering CO2-uitstoot

In een historisch vonnis met enorme gevolgen voor alle grote vervuilers wereldwijd, heeft een rechtbank in Den Haag bepaald dat Shell zijn CO2-uitstoot binnen 10 jaar met 45% moet verminderen.

Primeur: rechter stelt bedrijf aansprakelijk voor veroorzaken gevaarlijke klimaatverandering

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter een bedrijf aansprakelijk gesteld voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Op woensdag 26 mei 2021 oordeelde de rechtbank in Den Haag, naar aanleiding van een rechtszaak die Milieudefensie samen met 17.000 mede-eisers en zes andere organisaties had aangespannen, dat Shell haar CO2-uitstoot binnen 10 jaar met 45% moet verminderen. Dit historische vonnis heeft enorme gevolgen voor Shell en andere grote vervuilers wereldwijd.

De mede-aanklagers in de rechtszaak zijn: Action Aid Nederland, Both ENDS, Fossielvrij Nederland, Greenpeace Nederland, Young Friends of The Earth Nederland en de Waddenvereniging en meer dan 17.000 Nederlandse burgers.
De uitspraak van het hof in Den Haag zal grote internationale gevolgen hebben. De mede-aanklagers in de rechtszaak zijn: Action Aid Nederland, Both ENDS, Fossielvrij Nederland, Greenpeace Nederland, Young Friends of The Earth Nederland en de Waddenvereniging en meer dan 17.000 Nederlandse burgers. Source: Milieudefensie.nl

Dit is een monumentale overwinning voor onze planeet.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: "Dit is een monumentale overwinning voor onze planeet, voor onze kinderen en is een halte op weg naar een leefbare toekomst voor iedereen. De rechter heeft geen ruimte voor twijfel gelaten: Shell veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering en moet nu stoppen met haar destructieve gedrag."

Ook Roger Cox, advocaat van Milieudefensie, is dolblij: "Dit is een keerpunt in de geschiedenis. Deze zaak is uniek, omdat het de eerste keer is dat een rechter een groot vervuilend bedrijf opdraagt zich te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Deze uitspraak kan ook grote gevolgen hebben voor andere grote vervuilers."

Sara Shaw van Milieudefensie: Onze hoop is dat dit vonnis een golf van klimaatprocessen tegen grote vervuilers op gang zal brengen, om hen te dwingen te stoppen met het winnen en verbranden van fossiele brandstoffen. Dit resultaat is een overwinning voor gemeenschappen in het mondiale Zuiden die nu geconfronteerd worden met verwoestende gevolgen van het klimaat."

De uitspraak van het hof in Den Haag zal grote internationale gevolgen hebben.


Bron: Milieudefensie.nl

Een van 's werelds grootste vervuilers is eindelijk verantwoordelijk gesteld. Het is belangrijk dat de rechter Shell dwingt verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden, en dit is een duidelijk signaal naar andere grote vervuilers dat ook zij nu in actie moeten komen .
Het vonnis is een enorme stap voorwaarts voor de internationale klimaatbeweging. Een van ’s werelds grootste vervuilers is eindelijk verantwoordelijk gesteld. Het is belangrijk dat de rechter Shell dwingt verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden, en dit is een duidelijk signaal naar andere grote vervuilers dat ook zij nu in actie moeten komen . Source: Unsplash/Nicholas Jeffway

Belangrijkste punten uit het vonnis:

  1. Royal Dutch Shell moet haar emissies tegen eind 2030 netto met 45% hebben verminderd.
  2. Shell is ook verantwoordelijk voor emissies van klanten (scope 3) en leveranciers.
  3. Het "recht op leven" en het "ongestoorde gezinsleven" dreigen te worden geschonden.
  4. Shell moet onmiddellijk gevolg geven aan de uitspraak, want het huidige klimaatbeleid van Shell is niet concreet genoeg.

Donald Pols concludeert: "Dit vonnis is een enorme stap voorwaarts voor de internationale klimaatbeweging. Een van ’s werelds grootste vervuilers is eindelijk verantwoordelijk gesteld. Ik ben hoopvol gestemd voor de toekomst, want we weten dat de klimaatcrisis niet op zich laat wachten en niet stopt bij onze grenzen. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter Shell nu dwingt verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden. Dit is ook een duidelijk signaal aan de andere grote vervuilers dat ook zij nu moeten handelen.

Bron: Milieudefensie.nl

Proactieve Nederlandse NGO's en burgers nemen het voortouw om de regering en vervuilende bedrijven zover te krijgen dat zij het over een andere boeg gooien om klimaatverandering tegen te gaan.Kennemer Duinen, Bloemendaal, Nederland. - Als Nederlanders ergens niet blij mee zijn, ondernemen ze actie.
Proactieve Nederlandse NGO’s en burgers nemen het voortouw Proactieve Nederlandse NGO’s en burgers nemen het voortouw om de regering en vervuilende bedrijven zover te krijgen dat zij het over een andere boeg gooien om klimaatverandering tegen te gaan.Kennemer Duinen, Bloemendaal, Nederland. – Als Nederlanders ergens niet blij mee zijn, ondernemen ze actie. Source: Unsplash/Wim van ’t Einde

De proactieve Nederlanders zullen niet wachten tot de situatie zichzelf oplost

Vorig jaar realiseerde een andere Nederlander, klimaatactivist Mark van Baal, zich dat gewone burgers, door aandeelhouder te worden van grote olie- en gasbedrijven, het beleid van binnenuit kunnen veranderen. Zij kunnen grote vervuilers er daadwerkelijk toe dwingen klimaatverandering tegen te gaan door hun hersens en miljarden in duurzame energie te steken.

Lees hier meer

over deze fascinerende overwinning voor het milieu en people-power.


Proactieve Nederlandse NGO’s en burgers nemen het voortouw om de regering en vervuilende bedrijven zover te krijgen dat zij het over een andere boeg gooien om klimaatverandering tegen te gaan. Nog maar anderhalf jaar geleden wonnen Nederlandse burgers rechtszaken om de Nederlandse regering te dwingen drastischer maatregelen te nemen. Lees hier meer.

MILIEUDEFENSIE EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor iedereen gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 7 – BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Energie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Enerzijds heeft 1 op de 5 mensen nog geen toegang tot energie. Anderzijds halen we nog veel energie uit vervuilende fossiele brandstoffen. Met SDG 7 wordt gestreefd naar toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Door van hernieuwbare bronnen gebruik te maken, bespaar je bovendien een hoop op je energierekening. 

Lees hier meer over SDG 7 – betaalbare en duurzame energie

Source: None

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

STEUN DE " FOLLOW THIS " KLIMAATRESOLUTIE

De steun van beleggers voor de Follow This-klimaatresolutie (21) is gestegen naar 30%, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 14% van de aandeelhouders die de resolutie in 2020 steunden, en een tegenstem van het management ten spijt. In de resolutie wordt opnieuw gevraagd om werkelijk op Parijs afgestemde emissiereductiedoelstellingen en om een verschuiving van Shell's investeringen naar duurzame energie. Klik hier voor meer informatie en uw steun.

Support Now