Source: Pexels
  • 2mins -
  • 365 views

Nederland Zet Positieve Stap Met 7,9% Minder Broeikasgasuitstoot

In 2022 heeft Nederland een positieve stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering door de broeikasgasuitstoot met 7,9% te verminderen ten opzichte van 2021. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM die zij op 8 september 2023 hebben gepubliceerd.

Urgenda-doelstellingen overtroffen

De Urgenda-doelstellingen Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten. https://www.urgenda.nl/ , vastgesteld in 2015,  waren gericht op het drastisch verminderen van onze broeikasgasemissies om zo bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering. Specifiek eiste de Urgenda-zaak een reductie van ten minste 25% ten opzichte van de niveaus van 1990, en dit al vóór 2020.

Volgens het RIVM is Nederland er in 2022 in geslaagd deze te overtreffen. Onze uitstoot van broeikasgassen lag maar liefst 30% onder het niveau van 1990.

Hoe de daling tot stand is gekomen

Onze inspanningen om de broeikasgasuitstoot te verminderen zijn het resultaat van diverse initiatieven en veranderingen, zo meldt het RIVM:

  • Landbouw: De agrarische sector heeft significante stappen gezet. Door het aantal dieren in de varkens- en pluimveehouderij te verminderen, hebben we de uitstoot die gerelateerd is aan deze sectoren verminderd. Bovendien heeft een aanpassing in het stikstofgehalte in het voer van melkvee geleid tot een daling van 1,1% in ammoniakemissies. Dit is cruciaal, aangezien ammoniak een belangrijke bijdrage levert aan luchtvervuiling en klimaatverandering.
  • Energie: Ons energieverbruik heeft een directe impact op de uitstoot van broeikasgassen. In 2022 zagen we een daling van 2,4% in stikstofoxide-emissies, voornamelijk door een verminderd gebruik van aardgas door consumenten, landbouw en industrie. De hoge brandstofprijzen hebben hier ongetwijfeld aan bijgedragen, waardoor alternatieve en duurzamere energiebronnen aantrekkelijker werden.
  • Transport: Een moderner wagenpark heeft niet alleen geleid tot een reductie in de NOx-emissies, maar ook tot een algemene verbetering van de luchtkwaliteit. Door te investeren in schonere technologieën en het stimuleren van elektrisch rijden, hebben we de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen verminderd.
  • Consumentengedrag en Handdesinfectiemiddelen: Het klinkt misschien verrassend, maar het gebruik van handdesinfectiemiddelen heeft ook invloed op de uitstoot. Deze producten bevatten vluchtige organische stoffen die, wanneer ze verdampen, bijdragen aan de vorming van ozon aan de grond. Ozon is een krachtig broeikasgas. In 2022 hadden we betere gegevens over het gebruik van deze producten, wat leidde tot een daling van 10,6% in NMVOS-emissies. NMVOS staat voor Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen. Dit zijn organische stoffen die, wanneer ze in de atmosfeer vrijkomen, reageren met stikstofoxiden onder invloed van zonlicht, wat leidt tot de vorming van ozon. Door consumenten te informeren en te kiezen voor milieuvriendelijkere producten, kunnen we deze specifieke uitstoot verder verminderen. Maar waarschijnlijk is de daling mede te verklaren door het veel lagere verbruik van dergelijke producten in 2022.

Hoewel deze resultaten van 2022 bemoedigend zijn, kunnen we niet achterover leunen. Sterker nog, we moeten nog veel harder werken aan de transitie naar een duurzame samenleving om klimaatverandering te beperken, de natuur te herstellen en het verlies van biodiversiteit te keren.

Terwijl Nederland stappen zet in het verminderen van broeikasgasuitstoot, duikt Nikki Spil onder water voor aanvullende oplossingen. Met Zee Boerderij IJmond benut ze de kracht van zeewier om vervuiling tegen te gaan en CO2 op te slaan. In een tijd waarin we elke innovatie nodig hebben, toont Nikki’s initiatief hoe natuur en wetenschap samen kunnen werken voor een duurzamer Nederland.

 

Praat mee Login of Registreer om te reageren