Source: Pasabon.nl

Kabinet maakt regels natuurinclusief bouwen voor beschermde vogels en vleermuizen

Daken en gevels binnenkort verplicht geschikt maken als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen. Dit zijn de nieuwe regels die worden opgesteld door woonminister De Jonge en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

“In het Bbl wordt een grondslag opgenomen om in de Omgevingsregeling specifieke eisen aan verblijfsvoorzieningen voor gebouwafhankelijke beschermde soorten te kunnen stellen”, aldus minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Kansen voor beschermde soorten

Het Bbl bevat regels met betrekking tot veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. De Jonge wil met deze regels beschermde soorten zoals de huismus, gierzwaluw en verschillende vleermuissoorten meer kansen bieden.

Source: Bouwnatuurinclusief.nl

Samenwerking met bouwsector en natuurorganisaties

Op dit moment wordt de verplichting voor het bouwen met eisen voor beschermde vogels uitgewerkt in samenwerking met de bouwsector en natuurorganisaties. Na deze fase zal er een internetconsultatie plaatsvinden voordat de regelgeving wordt ingevoerd, zo verklaart minister Hugo de Jonge.

Initiatiefnota groen in de stad

De plannen van het kabinet komen voort uit de aandrang van Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Derk Boswijk (CDA). In een initiatiefnota vroegen zij om meer aandacht voor groen in de stad. Hierbij ging het niet alleen om beschermde vogels in een stedelijke omgeving, maar ook om het verplichte gebruik van daken, scholing voor bermbeheerders, vergroening van bedrijventerreinen en een norm waarbij elk gebouw binnen 350 meter groen moet hebben.

Natuurinclusief wonen moet je gewoon doen

Het verzoek voor vogels in de stad werd in 2021 vastgelegd in een aangenomen motie door Bromet. Tijdens het debat over de motie verwees ze naar een uitspraak van de directeur van Ballast Nedam: “Natuurinclusief wonen moet je gewoon doen. Het mooie is dat het dus vaak ook nog goedkoper is.” 

We zijn blij dat wij in 2022 de video’s hebben mogen produceren voor de Natuurinclusief bouwen campagne. Deze kan je hieronder bekijken.

Word je blij van dit onderwerp, bekijk dan dit artikel over hoe de biodiversiteit van vogels invloed op je geluk kan hebben!

Dit artikel is geïnspireerd door een artikel van stadszaken.nl

Goed om te weten: de foto bij dit artikel is bewerkt middels Photoshop Beta met A.I. De originele afbeelding vind je hier.

Vogels kijken: 9 tips voor beginners

Vogels kijken is een ideale hobby en steeds meer mensen komen erachter. Daarom 9 tips voor de beginnende vogelaar.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren