Source: Unsplash/Simon Godfrey

Studie linkt vogels aan de mate van geluk

Nieuw onderzoek toont aan dat door de aanwezigheid van meer vogelsoorten de levenstevredenheid van Europeanen toeneemt. Een grotere biodiversiteit zorgt voor meer geluk, zegt de wetenschap

Een grotere biodiversiteit zorgt voor meer geluk, zegt de wetenschap

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat de toegenomen biodiversiteit van vogels de mens meer vreugde brengt, blijkt uit recente bevindingen van het Duitse Centrum voor Integratief Biodiversiteitsonderzoek. Wetenschappers concludeerden zelfs dat het behoud van de biodiversiteit net zo belangrijk is voor het welzijn van de mens als financiële zekerheid.

In heel Europa hangt het individuele levensgenot samen met het aantal omringende vogelsoorten. Een toename van 10% van de vogelsoorten verhoogt de levenstevredenheid van de Europeanen evenzeer als een vergelijkbare toename van het inkomen. Natuurbehoud is dus een investering in het menselijk welzijn.
Een hoge biodiversiteit in onze omgeving is net zo belangrijk voor de levenstevredenheid als ons inkomen, zeggen wetenschappers. In heel Europa hangt het individuele levensgenot samen met het aantal omringende vogelsoorten. Een toename van 10% van de vogelsoorten verhoogt de levenstevredenheid van de Europeanen evenzeer als een vergelijkbare toename van het inkomen. Natuurbehoud is dus een investering in het menselijk welzijn. Source: Unsplash/Boris Smokrovic
Onderzoekers hebben de gegevens van de
De studie, gepubliceerd in Ecological Economics, richtte zich op Europese burgers en stelde vast dat het geluk verband hield met een specifiek aantal vogelsoorten. Onderzoekers hebben de gegevens van de “2012 European Quality of Life Survey” gebruikt om het verband tussen de diversiteit aan soorten in hun omgeving en de levenstevredenheid van meer dan 26.000 volwassenen uit 26 Europese landen te bestuderen. De soortendiversiteit werd gemeten op basis van de diversiteit van de vogelsoorten, zoals gedocumenteerd in de Europese broedvogelatlas. Source: Unsplash/Raza Ali
zegt hoofdauteur Joel Methorst, doctoraal onderzoeker bij het Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center, de iDiv en de Goethe Universiteit in Frankfurt.
“De Europese burgers zijn bijzonder tevreden met hun leven als hun directe omgeving een grote verscheidenheid aan soorten herbergt,” zegt hoofdauteur Joel Methorst, doctoraal onderzoeker bij het Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center, de iDiv en de Goethe Universiteit in Frankfurt. “Volgens onze bevindingen zijn de gelukkigste Europeanen degenen die in het dagelijks leven talrijke verschillende vogelsoorten ervaren, of die in een bijna-natuurlijke omgeving wonen waar veel soorten leven”. Source: Unsplash/Vittorio Zamboni
De auteurs hebben berekend dat als er ongeveer veertien extra vogelsoorten in de buurt zijn, dit de levenstevredenheid minstens evenveel verhoogt als een extra €124 per maand op de bankrekening, op basis van een gemiddeld inkomen van €1.237 per maand.
14 extra vogels in de omgeving staat gelijk aan €124,- extra per maand. De auteurs hebben berekend dat als er ongeveer veertien extra vogelsoorten in de buurt zijn, dit de levenstevredenheid minstens evenveel verhoogt als een extra €124 per maand op de bankrekening, op basis van een gemiddeld inkomen van €1.237 per maand. Source: Unsplash/dfkt
Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens uit de
Meer dan 26.000 volwassenen uit 26 Europese landen werden geënquêteerd. Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens uit de “European Quality of Life Survey” van 2012 om het verband te onderzoeken tussen de diversiteit aan soorten rond huizen, steden en hoe dit zich verhoudt tot de tevredenheid. Source: Unsplash/Vincent van Zalinge
Vogels zijn zeer geschikt als indicatoren van biologische diversiteit, omdat ze tot de meest zichtbare elementen van de levende natuur behoren - met name in stedelijke gebieden. Bovendien is hun gezang vaak te horen, zelfs als de vogel zelf niet zichtbaar is, en de meeste vogels zijn populair en mensen kijken graag naar ze.
Vogels zijn zeer geschikt als graadmeter voor de biologische diversiteit. Vogels zijn zeer geschikt als indicatoren van biologische diversiteit, omdat ze tot de meest zichtbare elementen van de levende natuur behoren – met name in stedelijke gebieden. Bovendien is hun gezang vaak te horen, zelfs als de vogel zelf niet zichtbaar is, en de meeste vogels zijn populair en mensen kijken graag naar ze. Source: Unsplash/Felipe Lopez
Natuurbehoud zorgt dus niet alleen voor onze materiële basis van het leven, maar is ook een investering in het welzijn van ons allemaal
Natuurbehoud als investering voor iedereen. Natuurbehoud zorgt dus niet alleen voor onze materiële basis van het leven, maar is ook een investering in het welzijn van ons allemaal”, voegt Methorst er tot slot aan toe. Source: Unsplash/Simon Godfrey

GELUK VAN VOGELS EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Geluk van vogels maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 4 – KWALITEITSONDERWIJS

Alle kinderen minimaal een basis en een middelbare school diploma, daar staat SDG 4 voor. Gelukkig zijn er overal ter wereld al mensen die zich hiervoor inzetten. Ook in Nederland. Zo kunnen leerlingen uit alle milieus via Stichting Leren voor de Toekomst toegang krijgen tot huiswerkbegeleiding. Naast toegang tot onderwijs is de kwaliteit van het onderwijs belangrijk: leerlingen moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid. 

Lees hier meer over SDG 4 – kwaliteitsonderwijs

Source: None

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

Vogels kijken: 9 tips voor beginners

Vogels kijken is een ideale hobby en steeds meer mensen komen erachter. Daarom 9 tips voor de beginnende vogelaar.

Support Now