Source: Evan Morgan/TownsvilleBulletin

Hoe bomen een verschil maken: in 10 foto’s

Bomen zijn niet alleen een heel mooi onderdeel van onze natuurlijke omgeving, maar het zijn ook verbazingwekkend efficiënte machines, die voortdurend bezig zijn om van de aarde een gezondere planeet te maken.

Hoe bomen een verschil maken

Het Trees for Wildlife™ programma van de National Wildlife Federation (NFW) is bedoeld om te helpen bij het begeleiden van activiteiten voor kinderen en tieners. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die hun begrip over hoe bomen een verschil maken in hun leven en in de wereld willen vergroten. Hier zijn 10 bewezen punten, waarop bomen een groot verschil maken. NWF

Bomen worden vaak de longen van de aarde genoemd, omdat ze vervuilende stoffen absorberen via hun bladeren, ze vangen en filteren vervuilende stoffen in de lucht. Zoals alle groene planten produceren ook bomen zuurstof door middel van fotosynthese.
1. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit. Bomen worden vaak de longen van de aarde genoemd, omdat ze vervuilende stoffen absorberen via hun bladeren, ze vangen en filteren vervuilende stoffen in de lucht. Zoals alle groene planten produceren ook bomen zuurstof door middel van fotosynthese. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth
Het bladerdak van een boom vangt de neerslag op voordat deze de grond bereikt, waardoor een deel ervan zachtjes naar beneden kan druppelen en de rest kan verdampen. Boomwortels houden de grond op zijn plaats, waardoor erosie wordt tegengegaan. Op deze manier verminderen bomen de kracht van stormen en verminderen ze de hoeveelheid afvloeiing naar riolen, beken en rivieren, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Honderd volwassen bomen kunnen ongeveer 100.000 liter neerslag per jaar onderscheppen.
2. Bomen verminderen overstromingen en erosie. Het bladerdak van een boom vangt de neerslag op voordat deze de grond bereikt, waardoor een deel ervan zachtjes naar beneden kan druppelen en de rest kan verdampen. Boomwortels houden de grond op zijn plaats, waardoor erosie wordt tegengegaan. Op deze manier verminderen bomen de kracht van stormen en verminderen ze de hoeveelheid afvloeiing naar riolen, beken en rivieren, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Honderd volwassen bomen kunnen ongeveer 100.000 liter neerslag per jaar onderscheppen. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth
Bomen verlagen de luchttemperatuur en -vochtigheid; ze kunnen ook de windsnelheid beïnvloeden. Verdamping van water uit bomen, of transpiratie, heeft een verkoelend effect. Steden ontwikkelen
3. Bomen temperen het klimaat. Bomen verlagen de luchttemperatuur en -vochtigheid; ze kunnen ook de windsnelheid beïnvloeden. Verdamping van water uit bomen, of transpiratie, heeft een verkoelend effect. Steden ontwikkelen “hitte-eilanden”, omdat donkere daken en bestrating de zonne-energie absorberen en terugstralen. Bomen op parkeerplaatsen blijken de asfalttemperatuur met 2,2°Celsius te verlagen en het interieur van auto’s met maximaal 8,3°C. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth
Drie of meer grote bomen, strategisch geplaatst aan de zonzijde van een huis, zorgen voor een schaduwrijke ligging ten opzichte van de warme zomerzon, waardoor de kosten van de airconditioning met maar liefst 30% kunnen worden gereduceerd. Loofbomen zijn het beste geschikt voor dit gebruik, omdat ze in de winter hun bladeren verliezen, waardoor het huis van de verwarmende winterzon kan worden voorzien, waardoor de energie die nodig is om het huis te verwarmen, wordt verlaagd.  Naaldbomen kunnen, omdat ze het hele jaar door hun naalden behouden, bijdragen aan de vermindering van de wind als ze aan de noord- en noordwestzijde van een gebouw worden geplaatst, waardoor de verwarmingskosten in de winter aanzienlijk lager uitvallen.
4. Bomen bewaren energie. Drie of meer grote bomen, strategisch geplaatst aan de zonzijde van een huis, zorgen voor een schaduwrijke ligging ten opzichte van de warme zomerzon, waardoor de kosten van de airconditioning met maar liefst 30% kunnen worden gereduceerd. Loofbomen zijn het beste geschikt voor dit gebruik, omdat ze in de winter hun bladeren verliezen, waardoor het huis van de verwarmende winterzon kan worden voorzien, waardoor de energie die nodig is om het huis te verwarmen, wordt verlaagd. Naaldbomen kunnen, omdat ze het hele jaar door hun naalden behouden, bijdragen aan de vermindering van de wind als ze aan de noord- en noordwestzijde van een gebouw worden geplaatst, waardoor de verwarmingskosten in de winter aanzienlijk lager uitvallen. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth
Uit economische analyses is gebleken dat de waarde van huizen in de buurt van bomen 9 tot 15 procent hoger is dan die van huizen zonder bomen. Onderzoek toont aan dat het winkelend publiek langer blijft hangen langs een schaduwrijke straat en zelfs bereid is meer te betalen voor goederen en diensten.
5. Bomen zijn goed voor de economie. Uit economische analyses is gebleken dat de waarde van huizen in de buurt van bomen 9 tot 15 procent hoger is dan die van huizen zonder bomen. Onderzoek toont aan dat het winkelend publiek langer blijft hangen langs een schaduwrijke straat en zelfs bereid is meer te betalen voor goederen en diensten. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth
Overal waar bomen staan, volgen wilde dieren en andere planten en zorgen zo voor een gezonder ecosysteem. Bomen zorgen voor onderdak en voedsel voor een verscheidenheid aan vogels en kleine dieren.
6. Bomen vormen een habitat voor planten en dieren. Overal waar bomen staan, volgen wilde dieren en andere planten en zorgen zo voor een gezonder ecosysteem. Bomen zorgen voor onderdak en voedsel voor een verscheidenheid aan vogels en kleine dieren. Source: Evan Morgan/TownsvilleBulletin
Onderzoek heeft aangetoond dat contact met bomen een ontspannend effect heeft op mensen, waardoor stress wordt verminderd en een gevoel van welbehagen wordt gecreëerd. Ziekenhuispatiënten met uitzicht op bomen herstellen sneller dan patiënten zonder uitzicht op bomen. Kinderen met Attention Deficit Disorder (ADD) kunnen zich beter concentreren na een verblijf in een groene omgeving.
7. Bomen verbeteren de gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat contact met bomen een ontspannend effect heeft op mensen, waardoor stress wordt verminderd en een gevoel van welbehagen wordt gecreëerd. Ziekenhuispatiënten met uitzicht op bomen herstellen sneller dan patiënten zonder uitzicht op bomen. Kinderen met Attention Deficit Disorder (ADD) kunnen zich beter concentreren na een verblijf in een groene omgeving. Source: Edoardo Scepi/Solent
Uit de gegevens blijkt dat in appartementsgebouwen met veel groen beduidend minder misdaden zijn gepleegd dan in gebouwen zonder bomen.
8. Bomen verminderen de criminaliteit. Uit de gegevens blijkt dat in appartementsgebouwen met veel groen beduidend minder misdaden zijn gepleegd dan in gebouwen zonder bomen. Source: yachana.org
Een gordel van bomen van 30 meter breed en 15 meter hoog kan het geluid van de snelweg met maximaal 10 decibel verminderen, waardoor het geluidsvolume met de helft wordt verminderd. Dicht geplante bomen kunnen ook onooglijke uitzichten verbergen.
9. Bomen verminderen de geluidsoverlast en kunnen als scherm dienen. Een gordel van bomen van 30 meter breed en 15 meter hoog kan het geluid van de snelweg met maximaal 10 decibel verminderen, waardoor het geluidsvolume met de helft wordt verminderd. Dicht geplante bomen kunnen ook onooglijke uitzichten verbergen. Source: yachana.org
Bomen kunnen het gevoel van trots en eigendom van een gemeenschap versterken. Actieve betrokkenheid bij boomplantprogramma's leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel en de bevordering van milieuverantwoordelijkheid en ethiek. Boomplant programma's geven ook een zichtbaar teken van verandering af en geven een impuls aan andere gemeenschapsvernieuwings- en actieprogramma's.
10. Bomen bevorderen de gemeenschap. Bomen kunnen het gevoel van trots en eigendom van een gemeenschap versterken. Actieve betrokkenheid bij boomplantprogramma’s leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel en de bevordering van milieuverantwoordelijkheid en ethiek. Boomplant programma’s geven ook een zichtbaar teken van verandering af en geven een impuls aan andere gemeenschapsvernieuwings- en actieprogramma’s. Source: Facebook/WeDontDeserveEarth

Hoe bomen het klimaat helpen

Een boom kan in zijn leven meer dan een ton kooldioxide opnemen. Het planten van bomen en het vermijden van ontbossing zijn belangrijke maatregelen om de menselijke invloed op de wereldwijde klimaatverandering te verminderen.Lees meer over hoe de National Wildlife Federation de wilde dieren helpt om een veranderend klimaat te overleven en onze bossen te beschermen:

Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de dieren in het wild en hun leefgebieden?

Bron: NWF

Source: Deereporters

BOMEN MAKEN VERSCHIL EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Bomen maken verschil maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. 

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

Plan Boom

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.

Support Now