Source: Twitter - Kamilhouska

Airbnb community biedt gratis onderdak aan 20.000 Afghaanse vluchtelingen

’s Werelds grootste online marktplaats voor vakantieverblijven biedt tijdelijke huisvesting aan 20.000 Afghaanse vluchtelingen wereldwijd – de kosten worden gedekt door bijdragen van zowel Airbnb en haar CEO Brian Chesky, alsook door donaties aan het Airbnb.org Vluchtelingenfonds.

Airbnb community steunt Afghaanse vluchtelingen met 20.000 woningen

Op dinsdag 24 augustus 2021 kondigden Airbnb en Airbnb.org aan dat Airbnb.org tijdelijke huisvesting zal bieden aan 20.000 Afghaanse vluchtelingen wereldwijd – de kosten hiervan worden gefinancierd door bijdragen aan Airbnb.org van Airbnb en haar CEO oprichter Brian Chesky, evenals donateurs van de 25 miljoen dollar op Airbnb.org Refugee Fund.

Brian Chesky, Airbnb CEO en mede-oprichter zei – “Terwijl tienduizenden Afghaanse vluchtelingen zich over de hele wereld opnieuw moeten vestigen, is hun verblijfplaats het eerste hoofdstuk in hun nieuwe leven. Voor deze 20.000 vluchtelingen hoop ik dat de Airbnb gemeenschap hen niet alleen een veilige plek zal bieden om uit te rusten en opnieuw te beginnen, maar ook een warm welkom thuis.” Source: Airbnb.com

In de afgelopen jaren heeft de Airbnb community duizenden deuren geopend voor mensen in nood.

In de afgelopen jaren heeft de Airbnb community duizenden deuren geopend voor mensen in nood. Airbnb.org – een onafhankelijke 501(c)(3) non-profit organisatie die zich richt op het faciliteren van tijdelijk verblijf voor mensen in momenten van crisis – heeft geholpen bij de opvang van ontheemden door natuurrampen, en bood honderdduizenden overnachtingsplekken en gemoedsrust aan frontlijnwerkers op het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie.

In de afgelopen week is overduidelijk gebleken dat de verplaatsing en hervestiging van Afghaanse vluchtelingen wereldwijd een belangrijke humanitaire crisis is – en met het oog op deze nood zegt de Air bnb-gemeenschap dat zij klaar is om opnieuw op te treden.

Airbnb en Airbnb.org onderkennen dat de situatie ter plaatse zich snel ontwikkelt. Airbnb.org zal nauw samenwerken met hervestiging organisaties en partners om daar te gaan waar de behoefte is, en dit initiatief en onze steun te ontwikkelen als dat nodig is. Daarnaast, gezien de enorme behoefte, dringt Airbnb er bij collega-leden van de wereldwijde zakelijke gemeenschap op aan om zich aan te sluiten bij de inspanningen om onmiddellijke steun te bieden aan Afghaanse vluchtelingen.

"Terwijl tienduizenden Afghaanse vluchtelingen zich over de hele wereld opnieuw vestigen, zal hun verblijfplaats het eerste hoofdstuk in hun nieuwe leven zijn. Voor deze 20.000 vluchtelingen hoop ik dat de Airbnb gemeenschap hen niet alleen een veilige plek zal bieden om uit te rusten en opnieuw te beginnen, maar ook een warm welkom thuis."- Brian Chesky, Airbnb CEO en mede-oprichter

 Bron: Airbnb  

Airbnb en Airbnb.org zijn van plan om in de komende dagen details te delen over hoe verhuurders en de bredere gemeenschap dit kunnen ondersteunen

Foto: Claude Cahn/OHCHR
Het bedrijf zegt te weten dat zowel gastheren als gasten over de hele wereld zullen staan te popelen om deze grootse inspanning te ondersteunen. Airbnb en Airbnb.org zijn van plan om in de komende dagen details te delen over hoe verhuurders en de bredere gemeenschap dit kunnen ondersteunen

Foto: Claude Cahn/OHCHR Source: Flickr/UNHumanRights

In vier jaar tijd heeft Airbnb zo’n 25.000 vluchtelingen aan tijdelijke huisvesting kunnen koppelen.

Vorige week gaf Airbnb.org noodfinanciering en steun aan het International Rescue Committee (IRC), HIAS en Church World Service om onmiddellijk tijdelijk verblijf via het Airbnb-platform mogelijk te maken voor maximaal 1.000 aankomende Afghaanse vluchtelingen.

Het afgelopen weekend werkte Airbnb.org samen met partners om 165 vluchtelingen in veilige huisvesting te plaatsen kort nadat ze in de VS waren geland.

"Terwijl het IRC Afghanen helpt te accommoderen en hervestigen in de VS, is toegankelijke huisvesting dringend nodig en essentieel. We zijn onze partners bij Airbnb.org en Airbnb dankbaar voor het wederom aanbieden van hun steun en infrastructuur om te voldoen aan dit gegeven, het bieden van veilige en gastvrije plekken voor individuen en gezinnen als ze aankomen in de Verenigde Staten en beginnen met de wederopbouw van hun leven."- David Miliband, voorzitter en CEO van het International Rescue Committee

In de afgelopen vier jaar hebben Airbnb.org en Airbnb ongeveer 25.000 vluchtelingen gekoppeld aan tijdelijke huisvesting. Eerder dit jaar kondigde Airbnb.org de oprichting van het Vluchtelingenfonds van 25 miljoen dollar aan, om Airbnb.org’s steun aan vluchtelingen en asielzoekers wereldwijd verder uit te breiden.

Het bedrijf zegt te weten dat Airbnb verhuurders en gasten over de hele wereld staan te popelen om te helpen bij deze massale inspanning – en in de komende dagen zijn Airbnb en Airbnb.org van plan om details te delen over hoe verhuurders en de bredere gemeenschap dit initiatief kunnen steunen. In de tussentijd kunt u meer te weten komen over Airbnb.org’s werk om huizen te openen in tijden van crisis op airbnb.org.

Bron: Airbnb 

In 2017 heeft Airbnb 4 miljoen dollar toegezegd aan het International Rescue Committee (IRC) om te voorzien in de huisvestingsbehoeften van mensen die zijn getroffen door het Amerikaanse uitvoeringsbesluit dat de toelating van vluchtelingen stopzette en de toegang tijdelijk verbood aan mensen uit zeven landen met een moslimmeerderheid. Tot op heden hebben verhuurders op Airbnb al geholpen met het bieden van tijdelijke huisvesting aan meer dan 20.000 vluchtelingen.
Het fonds is gebaseerd op Airbnb.org’s geschiedenis van het ondersteunen van vluchtelingen. In 2017 heeft Airbnb 4 miljoen dollar toegezegd aan het International Rescue Committee (IRC) om te voorzien in de huisvestingsbehoeften van mensen die zijn getroffen door het Amerikaanse uitvoeringsbesluit dat de toelating van vluchtelingen stopzette en de toegang tijdelijk verbood aan mensen uit zeven landen met een moslimmeerderheid. Tot op heden hebben verhuurders op Airbnb al geholpen met het bieden van tijdelijke huisvesting aan meer dan 20.000 vluchtelingen. Source: Airbnb.com

Een eerste, persoonlijke donatie van 5 miljoen dollar van Joe Gebbia voor het vluchtelingenfonds

Vooruitlopend op Wereldvluchtelingendag in juni kondigde Airbnb.org een Vluchtelingenfonds van 25 miljoen dollar aan, een fondsenwervingsinitiatief om de steun van de organisatie aan vluchtelingen en asielzoekers wereldwijd uit te breiden, te beginnen met programma’s die worden beheerd door non-profit partnerorganisaties in de VS en Midden-en Zuid-Amerika.

"Sinds 2012 hebben verhuurders op Airbnb hun huizen geopend en mensen geholpen een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid te krijgen temidden van immense crises. Airbnb.org’s Vluchtelingenfonds zal deze vrijgevigheid en het werk van onze partnerorganisaties uitbreiden om meer vluchtelingen en asielzoekers in contact te brengen met plaatsen die zij hun thuis kunnen noemen terwijl zij werken aan de wederopbouw van hun leven,"- Joe Gebbia, Airbnb mede-oprichter en voorzitter van Samara en Airbnb.org.

Een eerste persoonlijke donatie van $ 5 miljoen van Joe Gebbia hielp het fonds van de grond te krijgen, samen met bijdragen van andere grote donateurs uit de Airbnb gemeenschap.


Bron: Airbnb 

Source: Unsplash/Priscilla Du Preez

AIR BNB EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Dit Air BnB artikel maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 16 – VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is ontwikkeling bijna niet mogelijk. Geweld, corruptie en wapenhandel moeten een halt toegeroepen worden. Met SDG 16 krijgt dit belangrijke punt de aandacht die het nodig heeft. 

Lees hier meer over SDG 16 – vrede, justitie en sterke publieke diensten

Source: None

SDG 17 – PARTNERSCHAP OM DE DOELEN TE BEREIKEN

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

Kijk wat jij kunt doen voor vluchtelingen

Niemand laat zonder reden zijn vaderland, dierbaren en bezittingen achter. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging. Vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, moeten weer helemaal bij nul beginnen. De ondersteuning die VluchtelingenWerk samen met donateurs en vrijwilligers biedt, is dan ook hard nodig.

Support Now