Source: Facebook - NWS - Department of Planning and Environment

Vogelbekdieren zijn weer terug in het oudste nationale park van Australië

In een gedenkwaardig beschermingsproject is het vogelbekdier, een opmerkelijk zoogdier dat alleen in Australië voorkomt, met succes geherintroduceerd in het oudste nationale park van het land, even ten zuiden van Sydney.

Een historische overwinning

“De terugkeer van vogelbekdieren naar het park is fascinerend voor onderzoekers, voor een robuuste populatie om zich hier te vestigen, en voor mensen uit Sydney om deze prachtige soort te komen bewonderen.” – Gilad Bino

Dit belangrijke initiatief vond plaats in het Koninklijk Nationaal Park, opgericht in 1879 en erkend als het op één na oudste nationale park ter wereld. De Universiteit van New South Wales (UNSW), Taronga Conservation Society Australia, WWF-Australia en de NSW National Parks and Wildlife Service werkten samen aan deze opmerkelijke translocatie.

Het unieke vogelbekdier: Een wonder der natuur

Het vogelbekdier onderscheidt zich door zijn kenmerkende snavel, zwemvliezen en giftige sporen en is daarmee een werkelijk uniek dier. Als een van de slechts twee eierleggende zoogdieren ter wereld brengt hij ’s nachts de meeste tijd in het water door. Vanwege zijn solitaire gedrag en specifieke ecologische behoeften is een ontmoeting met een vogelbekdier in het wild voor de meeste Australiërs echter een zeldzame gebeurtenis.

Source: Photo by Trever McKinnon/Unsplash

Een gezamenlijke inspanning voor behoud

Om het vogelbekdier te herintroduceren werden vier vrouwtjes zorgvuldig geselecteerd en overgebracht uit verschillende gebieden in het zuidoosten van New South Wales. Voor hun vrijlating ondergingen deze vogelbekdieren grondige tests. De onderzoekers zijn van plan om elk vogelbekdier de komende twee jaar te volgen en waardevolle gegevens te verzamelen voor een beter begrip van de soort en informatie voor toekomstige beschermingsstrategieën met het oog op uitdagingen als droogte, bosbranden en overstromingen.

Bedreigingen overwinnen: Behoud en instandhouding van habitats

Habitat-erosie, aantasting van rivieren, wilde roofdieren en extreme weersomstandigheden vormen belangrijke bedreigingen voor de vogelbekdierpopulatie. Dit opmerkelijke natuurbeschermings-project dient echter als een baken van hoop. Door verschillende organisaties samen te brengen en het belang van samenwerking te benadrukken, toont het de mogelijkheden voor succes bij de bescherming en het behoud van zowel het vogelbekdier als zijn omgeving.

Herstel van een unieke soort

Schattingen suggereren dat de huidige vogelbekdierpopulatie varieert van 30.000 tot 300.000. Het herstel van deze bijzondere soort in het Koninklijk Nationaal Park betekent een belangrijke stap in de richting van de versterking van hun aantal. Bovendien verschaft dit project onderzoekers waardevolle inzichten in het vogelbekdier en zijn milieueisen, die richting geven aan toekomstige pogingen tot behoud.

Source: Photo by Meg Jerrard/Unsplash

De succesvolle herintroductie van vogelbekdieren in het oudste nationale park van Australië is een opmerkelijke prestatie op het gebied van natuurbehoud. Het symboliseert de kracht van samenwerking en onderstreept het potentieel voor positieve verandering wanneer uiteenlopende groepen zich verenigen om een gezamenlijk doel na te streven. Door samen te werken kunnen we de unieke en ontzagwekkende soorten die onze planeet sieren, beschermen en behouden.

Als je meer wilt lezen over dit onderwerp, bekijk dan dit artikel over ’s werelds oudste tropische regenwoud dat wordt teruggegeven aan de Aboriginals.

Opmerking: om de headerafbeelding aan te passen aan de juiste beeldverhouding hebben we gebruik gemaakt van Photoshop Beta, dat AI-tools bevat.

HOE KAN IK HET VOGELBEKDIER HELPEN?

Dierentuinen Victoria bevinden zich in een unieke positie om deze soort veilig te stellen voor toekomstige generaties, maar we hebben nog steeds alle steun nodig die we kunnen krijgen. Je kunt ons Wildlife Conservation Master Plan 2019-2024 steunen door hier te doneren.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren