Source: Bijenstichting

Voer de bij bij: 22 april is het Nationale Zaaidag.

Help de bijen door op of rond Nationale Zaaidag (22 april) bloemenzaden te zaaien in je tuin of op je balkon. Dit is hard nodig, want het gaat slecht met de bijen – en dat terwijl ze erg belangrijk zijn voor een gezonde biodiversiteit.

Nationale Zaaidag

Met tienduizenden mensen tegelijk biologische bloemen voor bijen inzaaien. Tuinen, balkonnetjes, dakterrassen, boomspiegels, etc! Extra zaaien: broodnodig voor bestuivers! Zonder bestuivers zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving door insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, hebben bestuivers voldoende stuifmeel en nectar nodig. Helaas is de situatie verre van rooskleurig: grote delen van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel voor insecten, en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. Door een diversiteit aan biologische bloemen te zaaien, helpen we bestuivende soorten aan hun broodnodige krachtvoer.

In de weken voorafgaand aan Nationale Zaaidag haal je gratis bloemzaden bij een van de 1500 Voedselbanken voor Bijen!

Bron: Pollinators

Source: Bijenstichting.nl

Zaaien voor de bij: hard nodig!

Waarom doen we dit allemaal? Het gaat slecht met de bijen. Van de 359 soorten die in ons land leven staat 55% op de rode lijst, terwijl ze van levensbelang zijn voor een gezonde biodiversiteit. Ook ons eigen voedsel is voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Hoog tijd dus om onze kleine vrienden te helpen!

Een van de dingen die jij kunt doen, is bloemen zaaien die vol zitten met voedsel voor bijen. Biologische bloemen welteverstaan, want bestrijdingsmiddelen zijn ontzettend schadelijk – ook voor levensbelangrijke insecten.

22 april is niet alleen de internationale Dag van de Aarde, maar ook Nationale Zaaidag! Deze dag werd in het leven geroepen werd door de Bijenstichting en stichting Bijenvrienden. De afgelopen jaren gingen al tienduizenden mensen op 22 april naar buiten om te zaaien. Dat levert een boel kleurrijke én voedselrijke bloemen op en daarnaast creëert het een buzzz, waardoor steeds meer mensen weten hoe belangrijk het is dat we dat we beter met onze bestuivende vrienden om moeten gaan.

Bron: Nudge

Source: The Polliators

Voedselbanken

Vorig jaar waren er 1000 ‘voedselbanken voor bijen’, dit jaar zijn het er 1500 verspreid door het land.De voedselbanken ontvangen begin april van ons een pakket met biologische bloemzaden (20 zakjes) die zij uitdelen aan buurtbewoners. Ze worden uitdeelpunten voor bijenvoedsel.

Iedereen die een zakje bloemzaad wil kan vanaf ongeveer 5 april tot aan de Nationale Zaaidag een voedselbank een bericht sturen en het ophalen (uiteraard corona-proof). Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk mensen op 22 april in tuin of op balkon een fijne bloemenmix kunnen zaaien.

Source: Algemeen Dagblad

Haal Gratis Zaad

Bij één van de 1500 Voedselbanken voor Bijen kun jij gratis biologisch bloemzaad ophalen. Kijk op de kaart voor een uitdeelpunt bij jou in de buurt.

The Pollinators hebben dit jaar twee zaadmengels, die je vanaf 10 zakjes ook via de webshop kunt bestellen. Het Tübinger mengsel is zeer geschikt als je in je tuin of op je balkon wil zaaien. Het Cruydt-hoeck mengsel, wat goed aansluit op de inheemse flora van Nederland, kun je vooral gebruiken als je in een berm of in de buurt wilt zaaien . 

Source: The Pollinators

The Pollinators

De Pollinators streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.

Hoe zetten The Pollinators zich in voor bestuivers?
Om goed te leven hebben bestuivers voldoende, gevarieerd en gifvrij voedsel nodig. Ook nestelplekken zijn belangrijk. De Pollinators willen graag dat zoveel mogelijk mensen dit weten, maar ook dat er actie ondernomen wordt. Daarom:

– Organiseren zij ludieke acties
– Activeren mensen om zelf aan de slag te gaan
– Zetten lokale initiatieven in het zonnetje
– Verbinden partijen die onze missie delen


Source: Bijenstichting.nl
Voer de Bij bij ? Het is weer zover: 22 april is het nationale Zaaidag, waarop we tienduizenden bloemen gaan zaaien en zo de bij bijvoeren. Wat hard nodig is! Source: BrightVibes

NATIONALE ZAAIDAG EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De Nationale Zaaidag maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 11 – DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Steeds meer mensen wonen in steden. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, luchtkwaliteit en afvalbeheer.

Lees hier meer over SDG 11 – duurzame steden en gemeenschappen

Source: None

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

The Pollinators

Zo vormen we een betrokken en bevlogen community van ‘pollinators’. Meedoen? Laat het ons weten!

Support Now