Sinds 2017 rijden alle NS treinen – als eerste ter wereld – op 100% windstroom

De dagelijkse 1.200.000 NS treinreizen zijn sinds 2 jaar volledig zonder CO2 uitstoot. Hierdoor is reeds 1,4 miljard kilogram CO2 uitstoot bespaard.

NS bespaart 1,43 miljard kilo CO2 uitstoot dankzij windenergie.

Sinds 2017 rijden alle electrische NS-treinen in Nederland – als eerste ter wereld – op 100% windstroom. In twee jaar heeft dit een besparing van 1,43 miljard kilogram CO2 opgeleverd. Dat staat gelijk aan 3,3 miljoen keer met de auto heen en weer naar Zuid-Frankrijk, blijkt uit een berekening van Milieu Centraal.

Sinds 2017 rijden alle electrische NS-treinen in Nederland - als eerste ter wereld - op 100% windstroom De dagelijkse 1.200.000 NS treinritjes zijn sinds 2 jaar volledig zonder CO2 uitstoot. Hierdoor is reeds 1,43 miljard kilogram CO2 uitstoot bespaard. Source: Facebook BrightVibes

Op het goede spoor

Treinreizen is al lange tijd de meest milieuvriendelijke manier van dagelijks vervoer. Maar hier in Nederland hebben we dit in 2017 al naar een hoger niveau gebracht door windturbines te gebruiken om alle elektrische treinen van stroom te voorzien.

De Nederlanders gebruiken windenergie al lange tijd in hun voordeel. We gebruikten de energie van windmolens om land droog te leggen in de 17de eeuw, en in de 21ste eeuw om onze treinen te laten rijden.

De beroemde Nederlandse polders werden drooggelegd met hulp van windenergie Source: None

1.200.000 ritten per dag

Energiebedrijf Eneco voorziet de NS met energie om zo’n 600.000 mensen per dag te vervoeren. Dat zijn 1.200.000 treinritten per dag zonder CO2 uitstoot.

NS heeft 1.2B kWh aan windenergie nodig per jaar, dat is dezelfde hoeveelheid als alle huishoudens in Amsterdam per jaar verbruiken. Dankzij de samenwerking met NS kan Eneco nu flink investeren in de uitbreiding van haar windturbine parken.

Eneco en de NS hebben pas in 2015 hun samenwerking besloten. Dat laat zien wat er allemaal bereikt kan worden op weg naar duurzaamheid als we echt willen.

Daarnaast heeft NS toegezegd haar energieverbruik met 2% per jaar te verminderen. Wist je dat de NS sinds 2005 haar energieverbruikt al met 30% verminderd heeft?

Goede ontwikkeling

Om twee redenen is dit een positieve ontwikkeling:

  1. Treinreizen was al de duurzaamste manier van vervoer (naast lopen of fietsen natuurlijk), en is hierdoor nog duurzamer geworden;
  2. De langdurige samenwerking leidt ertoe dat Eneco investeert in het aanzienlijk verhogen van de capaciteit van windenergie in Nederland, en daarbuiten.  Dat is mooi want windenergie is de meest duurzame bron van energie.  Hiermee neemt het aandeel van duurzame energie op het electriciteitsnet aanzienlijk toe.
Eneco en de NS hadden oorspronkelijk het plan om alle treinen volledig van windenergie te voorzien tegen 2018. Maar ze konden het proces versnellen en bereikten hun doel al een jaar eerder, in januari 2017.
Hoe Eneco de benodigde capaciteit kan leveren om de Nederlandse Spoorwegen van energie te voorzien Eneco en de NS hadden oorspronkelijk het plan om alle treinen volledig van windenergie te voorzien tegen 2018. Maar ze konden het proces versnellen en bereikten hun doel al een jaar eerder, in januari 2017.

“Als de NS 100% van de 1.4TWh aan energie van binnen Nederland moest halen, zou dit de beschikbaarheid verminderen en de prijs van groene stroom voor andere partijen verhogen,” legt Michel Kerkhof van Eneco uit. “Daarom halen we de helft van de gevraagde hoeveelheid uit een aantal nieuwe windparken in België en Scandinavië die specifiek voor dit contract zijn toegewezen.

Hierbij is het belangrijk dat de energie niet uit de beperkte bestaande duurzame energie projecten uit Nederland gehaald wordt. Op deze manier wordt de groei van deze energie in zowel eigen land als in heel Europa gestimuleerd.

“Door dit partnership worden nieuwe investeringen in nog nieuwe windparken gedaan, waardoor de hoeveelheid hernieuwbare energie zal toenemen,” bevestigt Kerkhof. “Op deze manier tracht de NS om de grootste negatieve invloed op het milieu, veroorzaakt door de CO2 uitstoot, te verminderen op een manier dat de vraag naar de groene energie daadwerkelijk bijdraagt aan de duurzame elektriciteitsproductie in Nederland en Europa.”

Let op! Bovenstaande afbeelding van Eneco is niet ge-update nadat al in 2017 – één jaar eerder dan gepland – de 100% windenergie doelstelling werd behaald. Source: Eneco

Andere Nederlandse spoorweg vervoerders doen ook mee

NS koopt haar duurzame energie namens VIVENS, de organisatie van alle spoorwegvervoerders waaronder: ProRail, Arriva, Connexxion, Kombi Rail Europe, DB Schenker, ERS Railways, HSL Logistik, Rotterdam Rail Feeding en Rurtalbahn Benelux.

In de tabel hieronder vind je een overzicht van welke windparken VIVENS haar windenergie krijgt.

Overzicht voorziening windenergie per windpark Source: De NS
President-directeur NS toont kracht van wind als kitesurfer Kijk hier Rogier van Boxter, directeur van de NS die de kracht van wind toont als kitesurfer Source: YouTube NS

Windenergie is ook economisch logisch

Windenergie is economisch logisch. Wind aan land is de goedkoopste vorm van de nieuwe energie in Europa vandaag de dag. Wind in Europa is verantwoordelijk voor €67bn+ jaarlijke omzet en 255,000 banen. Wind op zee wordt heel snel veel goedkoper en zal een sleutelrol gaan spelen in de stroom combinatie in Europa in de toekomst, volgens Wind Europe

Hoe werkt het nou?

Deze video legt uit hoe windturbines werken en het stroomnet van energie voorzien. Meer details zijn hier te vinden bij explainthatstuff.com. En in dit interview met Eneco worden nog meer details uit de doeken gedaan over hoe het partnership tussen Eneco en NS leidt tot echte groei van de windenergie voorziening.

Rijden de treinen ook als er geen wind is?

Gelukkig rijden de treinen ook als er geen wind is. Dit werkt als volgt.

Er lopen geen kabels van windmolens naar een trein. Zodra een windmolen stroom maakt dan komt dat uit op het energie-net. Hier komt alle stroom, groen en grijs, bij elkaar. En van dit net haalt NS de stroom om de treinen te rijden. Door te kiezen voor stroom van nieuwe windparken groeit het aandeel van groene stroom op het net. Met dit systeem wordt in heel  Europa gewerkt. De groene stroom die via de samenwerking tussen NS en Eneco op het net komt ten behoeve van NS, dekt volledig onze benodigde jaarlijkse 1,2 Terawattuur.

De NS heeft een contract voor tien jaar afgesloten. Dit maakt het voor Eneco economisch rendabel om speciaal voor de NS te investeren in de ontwikkeling van nieuwe windmolenparken. Dankzij de samenwerking wordt de totale capaciteit van windenergie dus aanzienlijk uitgebreid. 

Voor de sceptici onder onze lezers… wij verwijzen u graag naar dit artikel in het NRC waarin zij checken of de claim correct is. Het antwoord hierop is dat dit inderdaad het geval is. 

Is windenergie wel echt duurzaam?

Het antwoord op de vraag of windenergie wel echt duurzaam is, luidt volmondig JA, aldus Milieu Centraal. 

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. 

Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen. Bron: milieucentraal.nl

Hoe windenergie werktSource: YouTube Acciona

Klimaatzaak Urgenda tegen de Nederlandse staat

Dus loopt Nederland voorop als het op hernieuwbare energie aankomt? Het antwoord is nee. Zover wij weten is NS het eerste grote vervoersbedrijf ter wereld dat claimt dat hun energie 100% windenergie is. Daarin geven wij Nederlanders het goede voorbeeld.

Wanneer we kijken naar hoe Nederland het doet vergeleken met andere Europese landen als het op klimaatverandering tegengaan aankomt, doen we het niet al te best. Volgens Eurostat werd in 2017 slechts 6.6% van ons energieverbruik uit hernieuwbare bronnen gehaald. Vergeleken met het Europese gemiddelde van 17,5% in 2017, liggen we hier in Nederland een heel eind achter onze mede landen en het Europese doel.

Dat was de grootste reden waarom de  Urgenda Foundation samen met 900 burgers een klimaatzaak aanspande tegen de Nederlandse overheid. En ze wonnen! De Urgenda Klimaatzaak is de eerst zaak waar gewone burgers hun overheid ter verantwoording riepen dat ze onvoldoende maatregelen nemen om hen veilig te houden van gevaarlijke klimaatverandering.

Nederlandse Klimaatzaak UrgendaSource: YouTube Urgenda

Het moge duidelijk zijn dat Nederland nog veel meer moet doen om over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen om klimaatverandering te helpen bestrijden. Maar laat de prestatie van de NS samen met Eneco een voorbeeld zijn voor de Nederlandse overheid om een tandje bij te zetten en op volle (wind)kracht vooruit te gaan om hun energiebeleid te veranderen. En moge het vele andere vervoersbedrijven inspireren om het voorbeeld van de NS te volgen.

Uitwaaidag – 23 februari Zandvoort

Wil je er even tussenuit? Heb je inspiratie nodig? Of wil je gewoon je hoofd leegmaken? Ga dan een dagje uitwaaien op het strand.  23 Februari organiseert de NS een ludieke Uitwaaidag in Zandvoort. Klik hier voor meer informatie.

Dit artikel en de video zijn tot stand gekomen op eigen initiatief van BrightVibes, zonder tussenkomst van NS of Eneco. 

Tips voor milieuvriendelijke vakantiereizen

Of je naar het strand of de bergen gaat om in de natuur te dolen of naar een grote stad gaat, deze handleiding laat je zien hoe je een fantastische vakantie kunt hebben en tegelijkertijd het milieu kunt beschermen.

Support Now