Source: Facebook/BrightVibes

Robbert maakt op een geweldige manier contact met ‘vreemden’. ?

Het ‘Groene Hart Experiment’ van Robbert Zoon uit Haarlem laat een fantastische, maar eenvoudige manier zien om met mensen in contact te komen en ze een glimlach en een fijne dag te bezorgen.

Het Groene Hart Experiment ?

Robbert Zoon is sinds 2003 werkzaam op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewust leven. Hij helpt bedrijven om hun betekenisvolle producten te promoten en een positieve impact te creëren. Als je denkt dat je hem herkent, dan is dat misschien uit een artikel dat we hebben gepubliceerd over zijn fulltime huis-oppas ervaringen in Haarlem. Robbert is de bedenker van het online community platform WeCareWeConnect. Voor Robbert’s laatste initiatief rijdt hij rondjes in zijn woonplaats met een groot, groen hart om zijn nek en begroet hij vreemden met een vrolijk "Hallo!”.

Groene Hart Experiment: Robbert maakt op een geweldige manier verbinding met 'vreemden'.Source: Facebook/BrightVibes
Misschien wel de eenvoudigste manier om van jouw wereld een betere plek te maken is om vaker
Hallo zeggen heeft hetzelfde effect als lachen. Misschien wel de eenvoudigste manier om van jouw wereld een betere plek te maken is om vaker “hallo” te zeggen. Source: Unsplash/Kevin Butz
soms maakt een glimlach je gelukkiger. Herinner jezelf er ook aan om hallo te zeggen en je draagt daadwerkelijk bij aan een vriendelijker en inclusiever klimaat.
Geluk is geen voorwaarde voor een glimlach; soms is het een glimlach die je gelukkiger maakt; soms maakt een glimlach je gelukkiger. Herinner jezelf er ook aan om hallo te zeggen en je draagt daadwerkelijk bij aan een vriendelijker en inclusiever klimaat. Source: Unsplash/JuniperPhoton
Minimale inspanning; stel jezelf voor aan mensen in je omgeving.
Probeer deze week wat vaker hallo te zeggen. Minimale inspanning; stel jezelf voor aan mensen in je omgeving. Source: Unsplash/Richard Saunders

GEWELDIGE MANIER CONTACT MET ‘VREEMDEN’ EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Geweldige manier contact met ‘vreemden’ maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. 

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 17 – PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

Join the #heartexperiment

Wil je meedoen aan het hartexperiment? Ja, dat kan! Hoe meer mensen meedoen, hoe interessanter het experiment kan worden. We care, we connect! ?

Support Now