In partnership met Down To Earth Film

Down To Earth Film is een spiegel voor de mensheid, een aangrijpende en actuele reflectie op onze 'beschaafde' wereld. Het is een documentaire die ons uitnodigt om de wereld door de ogen van de Earth Keepers te zien.

Inheemse leider Nowaten deelt wijsheid over geluk in documentair Down To Earth

De inheemse leider Nowaten (“Hij die luistert”), bekend om zijn diepgaande inzichten in de documentaire ‘Down To Earth’, deelt zijn tijdloze wijsheid over de ware essentie van geluk.

Wat we van inheemse volken kunnen leren over geluk

Wat zou ons gelukkig maken? Is het wat we bezitten? Is het iets dat we zien? Wat is belangrijker? Alles wat we bezitten zal slijten. Onze huizen, onze voertuigen, alles. Herinneringen zijn het enige dat een mensenleven meegaat. Dus dat zijn de belangrijkste dingen, de schoonheid, dat is iets dat niet slijt. — Nowaten, inheemse Amerikaanse ouderling.

Inheemse volken hebben vastgehouden aan een band die de meesten van ons zijn kwijtgeraakt

Nowaten was een van de Bewaarders van de Aarde: Mensen die hebben vastgehouden aan een verbinding die de meesten van ons zijn kwijtgeraakt.

“Ik herinner me dingen uit mijn kindertijd. Wat ik prachtig vindt zijn de lessen van mijn vader en mijn moeder. Simpele kleine dingen zoals leren leven met de seizoenen en wat die seizoenen voortbrengen… Soms komt er een overvloed met de seizoenen, en andere keren niet.

“Ik kan me herinneren dat ik bessen plukte met mijn moeder en dat ze die planten of struiken nooit helemaal leeg zou plukken. Ze liet er altijd wat achter. Ze vertelde me een keer dat er andere zijn die dit nodig hebben en ervan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, wij zijn niet de enigen. Andere wezens willen ook leven, op dezelfde manier als wij, of het nu vogels of dieren zijn of kleine insecten.

“Je leert gewoon te leven met wat er is, wetende dat er betere tijden zullen komen, en leven binnen dat kader is een eenvoudig leven van alleen nemen wat je nodig hebt.”

– Nowaten, inheemse Amerikaanse ouderling.

Nowaten is een van de Earth Keepers in de prachtige documentaire DOWN to EARTH, die nu gratis online te bekijken is, met een Pay-As-You-Like optie.

Wat kunnen we leren van inheemse volkeren over verbondenheid?

“Ik ben bezorgd over al het menselijk leven. Ik vind het verdrietig voor mensen dat ze niet weten wie ze werkelijk zijn. Daarom noem ik het de illusie. Dit is de verandering van tijden. Er is gezegd dat de mensen zullen beginnen op te staan en in te gaan tegen alle dingen die gezegd en gedaan zijn, en die verandering te beginnen.” – Nowaten, Bewaarder van de Aarde:

De ontmoeting met Nowaten was het begin van de verbazingwekkende reis van een familie die ze vastlegden in de bekroonde film DOWN to EARTH.Met een rustige stem had hij het volgende te zeggen:

“We hadden ooit een prachtige werkwijze. Hoe we naar de wereld keken en de hele schepping daarbinnen. Want, je weet wel, dat we het over de schepping hebben. Wat vinden we allemaal zo mooi aan de schepping? Omdat we als mensen allemaal wezens van de schepping zijn. Ergens denk ik dat de oorspronkelijke leer verloren is gegaan onder alle mensen.

“Alle mensen in de wereld nemen voortdurend en geven niets terug, ze putten moeder aarde uit van alles wat ze te bieden heeft, nog meer dan al is gebeurd. We zijn langzaam onszelf aan het vernietigen. Daarom moet het veranderen.

“We zijn in principe allemaal hetzelfde, of we nu planten of dieren zijn of wat dan ook. Het enige verschil is dat je weet… We zien er anders uit. Sommigen vliegen, sommigen kruipen… maar we kunnen nooit zeggen dat wij de enigen zijn… Daar moeten we ons zorgen over maken.

“Het heeft geen zin om te hopen dat het vanzelf gaat veranderen. Want het zal pas veranderen als dat gedachtepatroon is veranderd. En dat moet van de mensen zelf komen.

“Het is aan de mensen over de hele wereld, de gewone mensen van de wereld, om een verandering teweeg te brengen. Het ligt niet aan het leiderschap.

“Ik denk dat dat is wat er nu gebeurt. Langzaam. Als het op de ene plek aanslaat, zal het ook op andere plekken aanslaan.

Liefde voor anderen is een essentieel onderdeel van het mens-zijn. We hoeven het alleen maar te voelen, om die gedachte in ons hoofd en onze geest te hebben. Dat is genoeg.

Ons potentieel om anderen te helpen is universeel. We hoeven alleen maar onze intentie te richten op het helpen van anderen, zonder rekening te houden met wie ze zijn. Dat is het potentieel dat in elk van ons verborgen zit.

Hoe denk je dat we weer in contact kunnen komen met de natuur en met onszelf?

Bekijk de film DOWN to EARTH om meer te weten te komen over de Earth Keepers en hoe we allemaal kunnen werken aan een betere toekomst.

DOWN to EARTH is een spiegel voor de mensheid, een aangrijpende en actuele reflectie op onze ‘beschaafde’ wereld. De film nodigt ons uit om de wereld te zien door de ogen van de Earth Keepers. Het neemt ons mee op een innerlijke reis, verbindt ons opnieuw met de bron en het gezamenlijke pad dat we bewandelen. Na eeuwenlang onder de radar van onze moderne samenleving te hebben geleefd, zien de Earth Keepers dat het nu tijd is om naar voren te treden en hun inzichten te delen met hen die bereid zijn om te luisteren. DOWN to EARTH is zowel een wake up call als een opleving van hoop voor onze toekomstige wereld.

Nowaten herinnert zich zijn jeugd: “Soms is er een overvloed met de seizoenen, en andere keren niet. Je leert gewoon te leven met wat er geboden wordt, wetende dat er betere tijden zullen komen.” Bron: Instagram/DownToEarth

Inheemse volken en klimaatverandering

Volgens UNESCO leven inheemse volken in alle regio’s van de wereld en bezitten, bezetten of gebruiken ze ongeveer 22% van het landoppervlak wereldwijd. De inheemse volken, die ten minste 370-500 miljoen mensen tellen, vertegenwoordigen het grootste deel van de culturele diversiteit in de wereld en hebben het grootste deel van de bijna 7000 talen in de wereld voortgebracht en spreken deze ook.

Veel inheemse volken worden nog steeds geconfronteerd met marginalisatie, extreme armoede en andere mensenrechtenschendingen. Door middel van partnerschappen met inheemse volken probeert UNESCO hen te ondersteunen bij het aanpakken van de vele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, terwijl hun belangrijke rol in het in stand houden van de diversiteit van het culturele en biologische landschap van de wereld wordt erkend.

UNESCO beschouwt de behoeften van inheemse volken als een van haar prioriteiten. Stuur voor meer informatie over inheemse volken een e-mail naar indigenouspeoples@unesco.org

Klimaatverandering heeft een onevenredig grote invloed op inheemse volken over de hele wereld, vooral wat betreft hun gezondheid, leefomgeving en gemeenschappen.

Inheemse volken in Afrika, het Noordpoolgebied, Azië, Australië, het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en de Stille Oceaan hebben strategieën en traditionele kennis om zich aan te passen aan klimaatverandering. Deze kennissystemen kunnen nuttig zijn voor hun eigen aanpassing aan klimaatverandering en ook van toepassing zijn op niet-inheemse volkeren.

Het merendeel van de biologische, ecologische en culturele diversiteit van de wereld bevindt zich in inheemse gebieden.

Bron: UNESCO

De Wijsheidbewaarders zijn een boodschap in de manier waarop ze leven. Ze zijn niet beïnvloed door door de mens gemaakte wetten, religie of het ego. Ze delen een heldere en transcendente visie op het leven op Aarde. In hun gemeenschappen worden ze medicijnmensen, wijsheidsbewaarders, sjamanen, genezers of spirituele leiders genoemd. We hebben de term 'Earth Keepers' gekozen omdat deze het best beschrijft wat ze doen in DOWN to EARTH. Door hun verbinding met de natuur hebben ze toegang tot veel meer informatie. Ze kunnen deze informatie gebruiken om voor zichzelf en anderen te helen en te groeien.

Keepers of the Earth Deze Wisdom keepers zijn een boodschap in de manier waarop ze hun leven leiden. Niet beïnvloed door door de mens gemaakte wetten, door de mens gemaakte religie of de vervormende lagen van het ego, delen ze een heldere en transcendente visie op het leven op de planeet Aarde. Ze worden in hun gemeenschappen medicijnmensen, wijsheidsbewaarders, sjamanen, genezers of spirituele leiders genoemd. De term ‘Earth Keepers’ is gekozen omdat we vonden dat dit de juiste manier was om hen in DOWN to EARTH te beschrijven. Door hun verbinding hebben ze toegang tot veel meer informatie, kunnen ze voor zichzelf terugwinnen en anderen helpen bij het terugwinnen van wat in andere werkelijkheden is achtergelaten. . Bron: DownToEarthFilm

Voor een inspirerende verdieping in hoe de volksbeweging in Ecuador een monumentale overwinning behaalde door olieboringen in het Amazonegebied te stoppen, moet je het volledige verhaal in onze gedetailleerde BrightVibes artikel lezen.

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op BrightVibes op 12 november 2020.

Inheemse volken en klimaatverandering: Een oproep tot actie om veerkracht op te bouwen

Van de gezondheids- en economische gevolgen tot extreme weersomstandigheden zoals de bosbranden in Australië en het Amazonegebied, stelt de veerkracht van inheemse volken over de hele wereld zwaar op de proef. Veerkracht tegen toekomstige schokken kan alleen worden bereikt door mensen, in het bijzonder inheemse volken, centraal te stellen in herstelstrategieën voor de lange termijn. Leer meer.

Support Now