Source: ANP / HOLLANDSE HOOGTE / HANS VAN RHOON

In minder dan een half jaar tijd zijn in Rotterdam honderd daklozen aan een woning geholpen.

In vijf maanden tijd heeft de gemeente Rotterdam ruim honderd daklozen aan een huis geholpen. Dit kon gerealiseerd worden dankzij de grote inspanning en effectieve samenwerking van zorgaanbieders en woningcorporaties met de gemeente.

Stabiele basis

De gemeente Rotterdam heeft in vijf maanden tijd ruim honderd daklozen aan een huis geholpen. "Zij kunnen zo vanuit een rustige, stabiele basis werken aan hun toekomst", zegt wethouder De Langen (CDA).

Voor 61 mensen is al een eigen woning gevonden en het streven is om dat op korte termijn voor nog veertien anderen te regelen. Enkele tientallen daklozen voor wie een eigen huis nog een te grote stap is, zijn in een woonvorm met begeleiding geplaatst. De inschatting is dat zij binnen een half jaar ook zelfstandig kunnen wonen.

Bron: NOS

Jenny Vermeeren (Woonstad Rotterdam), wethouder Sven de Langen en Inez Basten (CVD) Source: Foto: Levien Willemse

Doorstroomvoorzieningen

Via een speciale taskforce krijgen daklozen versneld een woning. Jenny Vermeeren, directeur Verhuur en Wijkbeheer bij Woonstad Rotterdam: “Dakloosheid is een urgent probleem en woningcorporaties kunnen bijdragen aan een oplossing. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat deze Rotterdammers uit de nachtopvang konden naar een zelfstandige woning.”

Daarnaast zijn er twee ‘doorstroomvoorzieningen’ met begeleiding gerealiseerd. “Wie niet meteen zelfstandig kan wonen bieden we een tijdelijke woning, zoals één van de 30 studio’s in woongebouw Cité, met begeleiding door het Leger des Heils. Daar kunnen mensen tot rust komen en een goede nieuwe start maken zodat zij op de korte termijn met de juiste ondersteuning wel naar een eigen woning kunnen”, aldus Vermeeren. Beide doorstroomlocaties hebben plek voor ongeveer 30 bewoners.

Bron: DPG media

Nachtopvang in het centrum van Rotterdam. Source: © Arie Kievit

Grootste uitstroom tot nu toe

Eind oktober kondigde de wethouder al aan dat hij in een half jaar voor honderd daklozen een woonruimte wilde vinden. Dat is een derde van de mensen die gebruikmaken van de nachtopvang in de Maasstad. De Langen: "Deze tot nu toe grootste uitstroom konden we realiseren dankzij een goede samenwerking met de woningcorporaties en de zorgaanbieders."

Een van die zorgaanbieders is het Centrum voor Dienstverlening (CVD). Maatschappelijk werkers van CVD helpen de voormalige daklozen hun leven weer op de rit te krijgen. Directeur Inez Basten: "Samen brengen we de basis op orde, zoals een inkomen, inventarisatie van schulden, zorgverzekering en ID. Door een luisterend oor en begeleiding te bieden, helpen wij de mensen op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid."

Rotterdam kreeg, net als andere gemeenten, geld van het Rijk om de opvang van daklozen te versterken. Een deel van de bijna 20 miljoen euro die de stad vorig jaar en dit jaar in totaal kreeg, is gebruikt voor dit project.

Bron:NOS

Wethouder De Langen verbleef 2 jaar geleden al eens in een opvanghuis om de omstandigheden op zich te laten inwerken Source: Dagblad010.nl

Leven op de rit

Het CVD ondersteunt mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Directeur van het CVD, Inez Basten: “Samen met de cliënt brengen we de basis op orde, zoals bijvoorbeeld een inkomen, inventarisatie van schulden, zorgverzekering en ID. Deze basis is de start van het traject waarmee we de cliënt weer perspectief op een (t)huis geven. Door een luisterend oor en begeleiding te bieden, helpen wij de cliënt op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.”

De gemeente zet al langer in op de transformatie naar meer privacy en rust in de opvang door de klassieke slaapzalen te vervangen voor een eigen bed en ‘slaaphoek’. Ook woningen met intensieve begeleiding spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld Project010 voor dakloze jongeren en Housing First voor dakloze volwassenen. Eind 2020 waren in totaal 50 deelnemers van Housing First bemiddeld naar 50 sociale huurwoningen. Ook de komende jaren gaan de vier grote woningcorporaties samen jaarlijks 50 woningen voor Housing First beschikbaar stellen aan dakloze Rotterdammers.

Bron: DPG media

Juiste ondersteuning

De oplossing is niet alleen het bieden van een huis, maar ook het zo goed mogelijk helpen van deze Rotterdammers om hun leven weer op de rit te krijgen. Die ondersteuning biedt bijvoorbeeld het CVD. Directeur van het CVD, Inez Basten: “Samen met de cliënt brengen we de basis op orde, zoals bijvoorbeeld een inkomen, inventarisatie van schulden, zorgverzekering en ID. Deze basis is de start van het traject waarmee we de cliënt weer perspectief op een (t)huis geven. Door een luisterend oor en begeleiding te bieden, helpen wij de cliënt op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij zijn trots dat we ons steentje hebben bijgedragen om deze mijlpaal op zo’n korte termijn met alle betrokkenen te realiseren. Een geslaagde samenwerking, die we graag continueren!”

Bron: Rotterdam vandaag & morgen

De winteropvang van De Tussenvoorziening De Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht. Source: © Angeliek de Jonge

Utrecht stelt 114 woningen beschikbaar voor daklozen

De gemeente Utrecht en De Tussenvoorziening gaan een grote groep dak- en thuislozen in Utrecht aan onderdak helpen. Het project ‘Living Lab, Eerst en thuis’ stelt hiervoor 114 woningen in Utrecht en Leidsche Rijn beschikbaar.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, is verheugd met de aankondiging. "Met deze stap realiseren we een thuis voor daklozen die in de opvangvoorzieningen wachten op een woning. De gestegen dakloosheid en sterk oplopende wachtlijsten maken het noodzakelijk om via creatieve manieren woonruimte te creëren voor doelgroepen die dat hard nodig hebben. Dit is de eerste stap voor vele volgende stappen.” 

In en rond Utrecht zijn de laatste jaren steeds meer mensen dakloos geworden. Het Rijk heeft daarom Utrecht 22,4 miljoen euro toegekend om dakloosheid in de stad en regio terug te dringen. De komende vijf jaar wil Utrecht fors meer dak- en thuislozen aan een woning helpen. In die periode moeten hiervoor zeshonderd huizen vrijkomen, waarvan 385 in Utrecht-stad en 215 in de regio.

Bron: AD.nl

100 DAKLZOEN EEN HUIS EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

‘100 daklozen een huis’ maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 1 – GEEN ARMOEDE

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven, dat is het speerpunt van SDG 1. Daarnaast is er bepaald dat landen zich moeten inzetten voor sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar niemand buitenspel staat. 

Lees hier meer over SDG 1 – geen armoede

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei.

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 10 – MINDER ONGELIJKHEID

Tussen, maar ook binnen landen, is de inkomensongelijkheid toegenomen. Niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in ontwikkelde landen wordt de kloof tussen arm en rijk groter.

Lees hier meer over SDG 10 – minder ongelijkheid

Het is druk op de daklozenopvang, dus komt de 14-jarige Tijs een handje helpen

Tijs (14) "heeft wel wat tijd over" en zijn vader hielp ook eens in de daklozenopvang. Voor hem is het dus niet meer dan vanzelfsprekend dat-ie maaltijden kookt en uitdeelt aan Utrechtse daklozen.<br /> "Dit zijn ook gewoon mensen. Sommigen zouden gewoon je oom kunnen zijn!"

Support Now