Source: None

Ierland leidt door fossiele brandstoffen de rug toe te keren

De staatsbeleggingen van Ierland gaan vanaf nu richting schone energie.

Ierland is het eerste land dat zich volledig van fossiele brandstoffen afkeert; een grote meerderheid stemde ervoor fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas af te stoten en zich te richten op schone energie.

Ierland is het eerste land dat fossiele brandstoffen volledig stoptSource: Facebook Brightvibes

De Klimaatconferentie in Parijs

De afspraken die vorig jaar op de klimaatconferentie in Parijs zijn gemaakt, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor deze positieve insteek. Eind 2015 tekenden 195 landen het allereerste wereldwijde, bindende klimaatcontract. Ierland doet het erg goed, maar het is (geluukig!) zeker niet het enige land dat vooruitgang heeft geboekt.

Oslo, de hoofdstad van Noorwegen en tevens de grootste aandeelhouden van olie en gasreserves van Europa, heeft ook zo’n 8 miljard euro weggehaald van fossiele brandstoffenLan Marie Nguyen Berg, van de Groene Partij in Oslo zegt: “We kondigen graag aan dat Oslo haar verantwoordelijkheid zal nemen voor het klimaat, middels ons beleid en onze investeringen."

Zweden neem maatregelen om een strenge klimaatwet begin 2018 te kunnen bewerkstelligen. Tegen 2045 willen ze uitstoot met 85% hebben teruggedrongen binnen de grens. Ze zullen de focus leggen op de transport sector en elektrische auto’s en biobrandstoffen sponsoren.

Source: Carbonbrief

China’s grote bijdrage

Een van de grootste uitstoters ter wereld is tegelijkertijd het meest vooruitstrevende land als het op schone energie aankomt. China is verantwoordelijk voor zo’n 20% van de uitstoot op aarde, maar het land blijft gestaag richting schone energie bewegen en de vraag naar steenkool neem steeds verder af. Hun zonnekracht vermogen groeide met 81.6% in 2016 en is nu dubbel zoveel als wat er in de V.S. aan zonnekracht bestaat. Het meest recente vijf-jarenplan wat betreft energie ontwikkeling is het meest ambitieuze tot dusver. In het plan is de bouw van het grootste windmolen park ter wereld opgenomen, terwijl 1/3 van alle windenergie nu al in China te vinden is.

Een van de grootste windmolen parken van China, in de buurt van Urumqi
Een van de grootste windmolen parken van China, in de buurt van Urumqi Source: Flickr

Met alle inspanningen van verschillende landen, is de beweging die zich afzet tegen fossiele brandstoffen flink op gang gekomen. Tot dusver is er zo’n 2 triljoen dollar weggehaald van fossiele energie naar hernieuwbare energie, en de cijfers blijven alleen maar stijgen!

Alle beetjes baten

Natuurlijk maakt het een flink verschil wanneer de overheid besluit voor groene energie te kiezen. Maar dat neemt niet weg dat wij, de burgers, ook verschil kunnen maken. Kijk hier wat jij kan doen om je steentje bij te dragen.

Support Now