Source: https://youtu.be

Deze voetbal zorgt voor elektriciteit voor buitengesloten gebieden

Soccket is een voetbal die ook energie levert aan kleine apparaten in gebieden die geen toegang hebben tot elektriciteit . Fantastisch!

Source: None

Leer meer

Als je een Soccket koopt, zal het bedrijf een opleiding aan een kind in een achterstandswijk geven . Zeer nuttig balletje trappen toch?

Support Now