Source: University of Cambridge

De universiteit van Cambridge heeft besloten om voor het eerst in 300 jaar geen groot grasveld te maaien. De transformatie is verbluffend.

De Universiteit van Cambridge heeft besloten om voor het eerst in 300 jaar het grote grasveld niet te maaien, en de transformatie is verbluffend.

Kan een iconische weide een grotere verandering teweegbrengen? Nu No-Mow May (MaaiMeNiet) ons aanmoedigt om wilde en bloeiende gazons te omarmen, onthult een baanbrekend onderzoek de opmerkelijke voordelen van het laten verwilderen van gazons. King’s College in Cambridge heeft de afgelopen vier jaar minder gemaaid en een deel van het gazon omgetoverd in een kleurrijke wilde bloemenweide. De resultaten van het onderzoek laten een aanzienlijke toename zien in biodiversiteit en toont veerkracht tegen klimaatverandering.

Een bloeiende transformatie

In 2020 werd een deel van het gazon van King’s College, zo groot als een half voetbalveld, ongemaaid gelaten en maakte plaats voor een levendige wilde bloemenweide versierd met klaprozen, korenbloemen en madeliefjes. Dr. Cicely Marshall van King’s College en de afdeling Plantenwetenschappen van de Universiteit van Cambridge leidde een onderzoek om de effecten van deze transformatie te volgen. Het onderzoek ontdekte dat de weide niet alleen een adembenemend landschap creëerde, maar ook de biodiversiteit verbeterde en veerkrachtiger bleek dan het traditionele gazon in het licht van klimaatverandering.

De voordelen onthullen

De weide ondersteunde drie keer meer plantensoorten, spinnen en insecten dan het overgebleven gazon, waaronder 14 soorten met een beschermde status. Dr. Marshall sprak haar verbazing uit over de omvang van de verandering voor zo’n klein gebied. De monsters onthulden de aanwezigheid van 84 plantensoorten, 16 soorten insecten en spinnen, 149 soorten nematoden en 8 soorten vleermuizen, waarbij vleermuizen drie keer zo vaak foerageerden in de weide als in het gazon.

Beperking klimaatverandering

Het effect van de weide op de beperking van klimaatverandering werd ook gemodelleerd. Door de verminderde maai- en bemestingspraktijken van de weide werd naar schatting 1,36 ton koolstofuitstoot per hectare per jaar bespaard in vergelijking met een gazon, wat gelijk staat aan de uitstoot van één retourvlucht tussen Londen en New York. Bovendien weerkaatste de weide 25% meer zonlicht dan het gazon, waardoor het hitte-eilandeffect Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hitte-eilandeffect werd tegengegaan.

Houding en inspiratie

Het team onderzocht ook hoe het publiek op de metamorfose reageert. De overgrote meerderheid van de 278 respondenten spraken hun steun uit voor weiden, waarbij ze wezen op de voordelen voor het mentale welzijn, het milieu en de educatieve waarde. Ze benadrukten echter ook de blijvende behoefte aan gazons voor recreatieve doeleinden. Hoofdtuinman Steve Coghill is van mening dat de King’s weide als rolmodel dient en de positieve gevolgen laat zien van het omarmen van biodiversiteit.

Barrières overwinnen

Gazons zijn sinds het begin van de 20e eeuw de dominante vorm van stedelijk grasland, diep geworteld in sociale normen en historische tradities. Het onderzoek van Dr. Claudia Schneider suggereert dat mensen weerstand kunnen bieden tegen verandering, tenzij er een sterke motivatie en positieve voorbeelden zijn. Hoewel gazons hun plaats hebben, benadrukt Marshall de noodzaak om een balans te vinden tussen gazons en weilanden, en erkent hij de mogelijkheden die gazons bieden voor het behoud van biodiversiteit en welzijn.

Het cadeau dat blijft geven

De weide bij King’s wordt elk jaar in augustus geoogst en de balen vol wilde bloemenzaden worden geschonken aan andere colleges in Cambridge, waardoor de verspreiding van mini-weiden over het landgoed van de universiteit wordt gestimuleerd. Het onderzoek van Schneider onderstreept de effectiviteit van een positieve, oplossingsgerichte benadering bij het inspireren tot verandering en het motiveren tot collectieve actie tegen klimaatverandering.

Als je meer wilt lezen over dit onderwerp, kijk dan eens naar dit artikel over hoe een Wildflower corridor programma is gelanceerd in een poging om het aantal insecten in Engeland te vergroten!

 

HOE JE BIJEN KUNT HELPEN: 8 PRAKTISCHE STAPPEN DIE JE KUNT NEMEN OM BEVRIEND TE RAKEN MET BIJEN EN ECHT EEN VERSCHIL TE MAKEN

Het nieuws gonst van de krantenkoppen over de wereldwijde gezondheid van bijen, maar wat kunnen we als individuen eigenlijk DOEN om onze kleine vrienden te helpen? Het goede nieuws is dat bijen helpen makkelijker is dan je denkt en dat er genoeg manieren zijn waarop je mee kunt doen. Hier zijn 8 manieren waarop JIJ je steentje kunt bijdragen om bijen te helpen, waar je ook woont.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren