Source: Café des Artistes

Café des Artistes is een unieke kunstactiviteit in kinderklinieken

Dankzij Café des Artistes kunnen kinderen gedurende anderhalf a twee uur even helemaal opgaan in het kunstelen: het maken van kunstwerken die het knutselen ver voorbij gaan.

Kunstelen in Kinderklinieken

Twee keer per week gaat Eliane Asselberghs kinderklinieken langs om daar te kunstelen met kinderen. Kunstelen is wat er gebeurt wanneer iets met zoveel aandacht en vaardigheid wordt gemaakt dat het geen knutselen meer te noemen is en bijna kunst wordt!

Café des Artistes Eliane kunstelt met kinderen om ze zo even op iets heel moois te laten focussen in plaats van op de reden waarom ze in het ziekenhuis zijn. Source: Facebook BrightVibes

In iedereen schuilt een kunstelaar

Sinds 2011 is Café des Artistes werkzaam in verschillende kinderklinieken in Nederland. Met een kunstkar vol materialen bezoekt Eliane met name kinderen die vanwege hun ernstige aandoening en kwetsbare conditie geïsoleerd zijn van andere kinderen en daardoor niet aan groepsactiviteiten mee kunnen doen. 

Samen maken ze in anderhalf tot twee uur tijd een kunstobject, een beeld of een portret: aan het einde van een sessie is het kunstelwerk dan ook volledig klaar zodat de kinderen direct het resultaat van een sessie kunnen zien. Het wordt altijd op een fenomenale manier gepresenteerd: op een sokkel of in een lijst zodat je het eindproduct een prominente plek in je huis wil geven. De activiteit zorgt ervoor dat de situatie en de fase waarin de kinderen verkeren tijdelijk verzacht wordt; tijdens een Café des Artistes sessie zijn de kinderen even geen patiënt maar kunstelaar en gaan ze volledig op in het werk.

Source: Café des Artistes

Wat staat er op het menu?

Kinderen kunnen kiezen uit een heuse menukaart waarin voorbeelden staan van 10 steeds wisselende kunststukken en verschillende technieken. Doordat de kaart om de zoveel tijd wisselt, kunnen ook kinderen die in een lange termijn zorgtraject zitten meedoen en nieuwe dingen blijven maken. 

Tijdens een sessie met Eliane wordt er over het algemeen veel gelachen en gekletst en het vraagt niets van het kind: het brengt alleen iets. Natuurlijk is er ook ruimte om in stilte te werken daar niet iedereen altijd zin heeft om uitbundig te kletsen. Alles kan en niets moet tijdens een Café des Artistes sessie.

"Het is een volwassen wereld waarin zo’n kind terecht komt: de hele dag worden ze hier omringd door volwassenen die de hele dag lang iets van ze moeten en komen vragen. Uiteraard is dit allemaal gericht op de goede zaak, maar Café des Artistes zorgt ervoor dat het kind zich weer kind voelt: ik kom niets halen, ik hoef er ook geen verslag van te doen: ik kom alleen iets brengen voor het kind en zie hoe ze opleven tijdens een sessie." – Eliane

Door een sessie komt ook heel erg de nadruk te leggen op wat het kind nog wel kan. Het biedt iets extra’s voor een kwetsbare doelgroep en geeft ze kracht en zelfvertrouwen doordat ze van niets ‘iets’ kunnen maken.

De menukaart staat vol met bijzondere werken Source: Café des Artistes

Café des Artistes heeft je hulp nodig!

Het is niet alleen voor de kinderen een welkome afwisseling van het ziekenhuisleven, ook ouders hebben er baat bij om even te kunnen ontspannen en te zien hoe hun kind opleeft tijdens een kunstelsessie.

Café des Artistes begon als een vrijwilligersinitiatief maar nadat ze steeds meer feedback kreeg van kinderen, ouders en doktoren dat een sessie zoveel betekende voor kinderen en het ze zoveel bracht, is Eliane zich gaan toeleggen om het vaker te doen ener een baan van te maken. Momenteel werkt ze bij drie verschillende klinieken. 

Met al het goeds dat ze doet is het ontzettend jammer dat dit vaak alleen maar op projectbasis is: een termijn van een half jaar of korter waardoor er nooit zekerheid of de mogelijkheid is om uit te breiden. Bovendien worden budgetten overal enorm verkleind waardoor het steeds lastiger wordt om dit project voort te kunnen zetten. Zowel Eliane als ouders en doktoren zouden dan ook graag zien dat er meer geld vrijkomt om dit unieke kunstproject te kunnen steunen. Ben jij of ken jij een investeerder of iemand die mogelijkheden ziet om in dit project te investeren, laat het Eliane dan weten!

Steun Café des Artistes

Wil jij dit bijzondere project (financieel) steunen of weten wat je nog meer kan betekenen? Kijk dan op de website van Café des Artistes en lees hoe je je kan inzetten.

Support Now