Skip to content

Je gebruikt een verouderde browser

Internet Explorer wordt niet ondersteund door deze site en Microsoft is gestopt met het uitbrengen van updates, daarom kun je problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site en we raden je sterk aan je browser te upgraden voor moderne webfunctionaliteit, een betere gebruikerservaring en verbeterde beveiliging.

Actualiseer mijn browser

Dankzij Darine kunnen kinderen uit alle milieus bijles volgen en dezelfde kansen krijgen

3 min leestijd

Inspirerende Mensen
Source: BrightVibes

Veel leerlingen hebben ondersteuning nodig met hun huiswerk, maar dit is door de kosten niet voor iedereen weggelegd. Darine brengt hier verandering in.

Bijles voor iedereen

Darine had vroeger behoefte aan bijles, maar dit was niet beschikbaar voor hem. Nu zorgt hij ervoor dat bijles een stuk laagdrempeliger wordt, zodat kinderen uit alle milieus bijles kunnen genieten.

Van een op een les tot een eigen organisatie

Darine El Houfi is pas 21 jaar en studeert nog, maar hij zet zich al een tijd in om ervoor te zorgen bijles beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft.

Op de middelbare school merkte hij in 3 VWO dat hij moeite kreeg met bepaalde vakken, maar niemand kon hem er thuis bij helpen. Veel leerlingen uit zijn klas hadden huiswerkbegeleiding en konden zo bijblijven, maar bij Darine thuis was dat niet te betalen. Omdat hij zelf geen bijles heeft kunnen volgen toen hij dit wel nodig had, wil hij er nu voorzorgen dat kinderen wél toegang kunnen hebben tot bijles en huiswerkbegeleiding,ook al hebben hun ouders het niet breed. Eind 2016 begon hij na zijn middelbare school met een op een bijlessen bij mensen thuis en kwam er daar achter dat hij goed les kon geven, de stof goed over wist te brengen en aan de kinderen kon laten zien dat je met hard werken veel dingen kunt bereiken. Zijn klantenbestand groeide dusdanig uit dat hij besloot een locatie te zoeken om zijn eigen huiswerkbegeleiding op te starten. Inmiddels begeleidt zijn organisatie bijna 100 leerlingen met schoolwerk en zijn ze bezig met uit te breiden in verschillende steden.

Je ziet het op school niet zo vaak, maar bij Darine in de bijles vliegen de vingers de lucht in!
Je ziet het op school niet zo vaak, maar bij Darine in de bijles vliegen de vingers de lucht in! Source: BrightVibes

Meer dan huiswerkbegeleiding alleen

De huiswerkbegeleiding van Darine is veel meer dan alleen rekensommen uitleggen. Het Nederlandse schoolsysteem is op een bepaalde manier ingericht die voor allochtone Nederlanders niet altijd even duidelijk is. Wanneer ouders van kinderen de Nederlandse taal niet machtig zijn,is het helpen van de kinderen met hun huiswerk bijna onmogelijk, maar daar blijft het niet bij. Ouderavonden, rapporten en cito-toetsen, voorlezen en literatuur zijn allemaal dingen die in het onderwijs als vanzelfsprekend worden gezien, maar dit zit niet in alle culturen en kan vaak voor verwarring zorgen bij ouders, wat op zijn beurt leidt tot slechtere resultaten van scholieren.

Darine zorgt ervoor dat kinderen het beter doen op school en dit is door huiswerkbegeleiding te geven, maar ook door met ouders mee te gaan op ouderavonden en uit te leggen wat er verwacht wordt van kinderen en het gezin daarbij te ondersteunen. Ze praten met scholen en gezinnen en hebben zelfs Jeugd en Gezin erbij betrokken om ervoor te zorgen dat kinderen op alle manieren betere kansen krijgen. Voor de kinderen betekent dit betere schoolresultaten, wat ervoor zorgt dat kinderen zekerder van zichzelf worden en gedisciplineerder werken. Ze worden gemotiveerd door het voorbeeld dat Darine heeft gesteld; een jongen die dezelfde kansen heeft gekregen als henen zich heeft opgewerkt en hen nu les kan geven. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen een goed rolmodel krijgen, maar misschien nog wel belangrijker dat dit rolmodel dicht bij ze staat, dat ze zien dat en ervaren dat ze niet veel van die persoon verschillen, maar dat hij simpelweg de juiste keuzes heeft gemaakt.

Source: BrightVibes

De kloof dichten

Darine leert zijn leerlingen ook dat het niet erg is om te falen, als je je best maar hebt gedaan en als je daarna maar weer vooruitgaat.

“Ik ben ook gezakt in 6 vwo, daar schaam ik mij niet voor. Want als ik niet was gezakt had ik die stof niet zo goed begrepen dat ik leerlingen kon begeleiden.Dus ik probeer kinderen ook te laten zien dat falen helemaal niet erg is. Als je maar vooruit valt, en niet achteruit. Dus we zijn echt meer dan een huiswerkbegeleiding,het is mensen inspireren, motiveren.Discipline vinden we ook heel erg belangrijk; dat als ze vrijdag een toets hebben dat ze niet donderdag beginnen met leren. Daarvoor hebben we ook weekplanners gemaakt waarin we kunnen checken of ze op tijd zijn begonnen met leren of niet.En tegenwoordig vind je digitaal alles. Ouders geven we dat ook mee, van het is niet meer zo moeilijk om je kind te controleren want je kunt namelijk heel mooi zien of hij zijn huiswerk is vergeten.”

Ouders zijn blij dat niet alleen hun kinderen, maar ook zij worden begeleid. Hij geeft hen advies over wat ze voor hun kind kunnen doen; neem die sommen met ze door, lees ze voor. Als ze willen dat er iemand mee gaat naar de ouderavond kunnen ze dat ook aangeven.

Na de zomer gaat Darine de huiswerkbegeleiding nog verder uitbreiden. Zo zal hij ook met moskeeën in gesprek gaan over de rol van ouders in het onderwijs voor hun kind en wat daarin mogelijk is en hoe dit aangepakt kan worden. Zo zorgt hij er beetje bij beetje voor dat de kloof tussen het opleidingsniveau van allochtone en autochtone Nederlanders langzaam gedicht wordt.

Maak impact

Stem op Darine!

Darine is genomineerd voor de Young Impact Award voor zijn huiswerkbegeleiding. Stem op hem om ervoor te zorgen dat hij zijn droom, om alle kinderen in Nederland de kans te bieden op huiswerkbegeleiding, waar kan maken.