Cookie & Privacy Verklaring

We gaan zorgvuldig met je data om. Hier lees je hoe we dat doen.

Privacy Verklaring

BrightVibes respecteert jouw privacy. BrightVibes B.V. is gevestigd in Nederland, geregistreerd onder KvK 63737434 . Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. De persoonlijke informatie die je met ons deelt zal vertrouwelijk worden behandeld. BrightVibes is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 


Doeleinden

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor BrightVibes jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. BrightVibes verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over jou:

  • Wanneer je contact met BrightVibes opneemt. Hieronder verstaat BrightVibes telefonisch contact, contact per e-mail of het contactformulier op de website of ons via social media benadert;
  • Bij aanmelding van onze nieuwsbrief.

Als je ons benadert via social media, een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. BrightVibes bewaart ook in andere gevallen jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Nieuwsbrief 

BrightVibes biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over de geplaatste content en nieuws op de website. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Onder aan elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief van BrightVibes. Het abonneebestand wordt niet met derden gedeeld. 

Derden

BrightVibes verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij BrightVibes daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak. 

Inzage, recht van verzet, correctie

Indien BrightVibes beschikt over jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde deze gegevens in zien, aan te vullen, veranderen of verwijderen. In dat geval moet je contact opnemen met info@brightvibes.com Binnen vier weken zal BrightVibes op een dergelijk verzoek reageren.  

Aanpassen privacy statement

BrightVibes behoudt het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van BrightVibes worden gepubliceerd.