Skip to content

Je gebruikt een verouderde browser

Internet Explorer wordt niet ondersteund door deze site en Microsoft is gestopt met het uitbrengen van updates, daarom kun je problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site en we raden je sterk aan je browser te upgraden voor moderne webfunctionaliteit, een betere gebruikerservaring en verbeterde beveiliging.

Actualiseer mijn browser

Amazonestam wint decennialange strijd om de illegale houtkap.

6 min leestijd

Duurzame Aarde
Amazon Tribe Wins Decades-Long Battle Over Illegal Logging
Source: survivalinternational.org

Na twee decennia krijgt de inheemse Braziliaanse Ashaninka-stam een nooit eerder toegekende compensatie voor de illegale houtkap op hun land: 3 miljoen dollar én een officiële verontschuldiging.

Amazone-inheemse gemeenschap wint na 24 jaar een rechtszaak tegen illegale houtkap

Het Ashaninka volk, dat in het inheemse reservaat Kampa do Rio Amônia woont, heeft onlangs een zaak gewonnen in de federale rechtbank tegen illegale houthakkersgroepen. Dit is een historisch einde van een twee decennia durend geschil. Op 1 april 2020 ondertekende de procureur-generaal van de Republiek een schikking die de stam een vergoeding van bijna 3 miljoen dollar en een officiële verontschuldiging bood voor het kappen van duizenden mahonie-, ceder- en andere boomsoorten om de Europese meubelindustrie meer dan 40 jaar geleden te bevoorraden.

Men denkt dat de van oudsher semi-nomadische Ashaninka al duizenden jaren in het Peruaanse Selva Central wonen, waar de uitlopers van de Andes in het regenwoud van het Amazonegebied afvlakken. Vandaag de dag bestaat de Braziliaanse Ashaninka- stam uit ongeveer 1.000 mensen, die voornamelijk langs de rivieren Amônia, Breu en Envira leven. Het merendeel van de Ashaninka leeft nog steeds in Peru. De totale Ashaninka bevolking wordt geschat op ongeveer 70.000 mensen.
De Ashaninka reizen per boot om de buren in de staat Acre, Brazilië, te bezoeken. Men denkt dat de van oudsher semi-nomadische Ashaninka al duizenden jaren in het Peruaanse Selva Central wonen, waar de uitlopers van de Andes in het regenwoud van het Amazonegebied afvlakken. Vandaag de dag bestaat de Braziliaanse Ashaninka- stam uit ongeveer 1.000 mensen, die voornamelijk langs de rivieren Amônia, Breu en Envira leven. Het merendeel van de Ashaninka leeft nog steeds in Peru. De totale Ashaninka bevolking wordt geschat op ongeveer 70.000 mensen. Source: MikeGoldwater/Survivalinternational.org

Na een vierentwintig jaar durend geschil over de houtkap heeft het recht gezegevierd

Op 1 april 2020 heeft de procureur-generaal van de Republiek (van Brazilië), Augusto Aras, een nooit eerder geziene regeling ondertekend die de schadeloosstelling van bijna 40 jaar geleden gepleegde misdaden garandeert. De overeenkomst geeft deze inheemse gemeenschap recht op een schadevergoeding van 14 miljoen R$ (bijna 3 miljoen US$) met een officiële verontschuldiging van de daders.

Hun misdaad: het kappen van duizenden mahonie, ceder en andere boomsoorten om de Europese meubelindustrie van 1981 tot 1987 te bevoorraden. De verwoesting trof een kwart van het gebied dat momenteel het inheemse reservaat omvat.

Francisco Piyãko, de Ashaninka-leider, was een adolescent ten tijde van de houtkapinvasie. "Wat voor ons van belang is, is wat deze overeenkomst betekent voor de Asjaninka-zaak en hoe ze gevolgen kan hebben voor de bevestiging van de rechten en waarden van de inheemse volkeren in bredere zin," vertelde Piyãko aan Mongabay.

De schikking markeert het einde van een juridisch geschil dat in 1996 begon, toen het federale overheidsministerie (IPM) een openbare civiele procedure inleidde tegen houtbedrijven die in handen waren van de machtige familie Cameli. Dezelfde familie als de huidige gouverneur van Acre, Gladson Cameli, en zijn oom, Orleir Cameli, die ook gouverneur was van 1994 tot 1998.

De Ashaninka wonnen hun oorspronkelijke rechtszaak, wonnen in de hoven van beroep en ook in het Hooggerechtshof (het hoogste gerechtshof van Brazilië voor ongrondwettelijke kwesties) de doorslag gegeven. Maar zodra de zaak het federale Hooggerechtshof in 2011 bereikte, stagneerde ze.

Tijdens de patstelling werd een buitengerechtelijke schikking opgelegd, maar het duurde een jaar met regelmatige onderhandelingen voordat beide partijen de voorwaarden van de overeenkomst accepteerden. "Het was een grote uitdaging voor iedereen, want de onderhandelingen gingen gepaard met grote bedragen en grondwettelijke vraagstukken. Het vergde veel studie, partners en verschillende overheidsinstanties om elk detail te analyseren", merkt Antônio Rodrigo, advocaat van de Ashaninka, op.

" Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Braziliaanse wet dat er zoiets dergelijks gebeurt. Ik ben zo trots. Het was moeilijk, maar prachtig," zei hij


Bron: Mongabay

Hoe meer Ashaninka land wordt geschonden door houthakkers, hoe groter het gevaar dat hun kinderen de vaardigheden die door de generaties zijn doorgegeven niet meer zullen leren, en dat hun voorouderlijke kennis uiteindelijk zal verdwijnen.
Een jonge Ashaninka in de staat Acre, oefent zijn vaardigheden in het boogschieten met behulp van pijlen met botte punten. Hoe meer Ashaninka land wordt geschonden door houthakkers, hoe groter het gevaar dat hun kinderen de vaardigheden die door de generaties zijn doorgegeven niet meer zullen leren, en dat hun voorouderlijke kennis uiteindelijk zal verdwijnen. Source: MikeGoldwater/Survivalinternational.org

Het “recht om te leven” arrest zal vanaf dit moment op alle zaken van toepassing zijn.

Volgens een bericht op de website van het federale overheidsministerie, dat het resultaat van de onderhandelingen als "historisch" kwalificeerde, vierde Augusto Aras de handhaving van de grondwet, "met waardering voor het feit dat de inheemse bevolking het gewaarborgde recht heeft op een fatsoenlijk leven, om hun eigen lot te kiezen en deel te nemen aan politieke beslissingen".

"Met deze beslissing hebben we het gevoel dat we bouwen aan een nieuw moment van vrede, harmonie en, bovenal, begrip voor het feit dat er wonden bestaan die moeten worden genezen, niet mogen voortduren," concludeert Aras.

Een van de verdachten in deze zaak, Abrahão Cândido da Silva, werd uitgesloten van de nederzetting en wordt nog steeds aangeklaagd voor de ontbossing en de invasie van het inheemse land. De zaak staat voor april op de agenda van het Federale Hooggerechtshof. In dit geval zullen de ministers van het Hooggerechtshof niet alleen beslissen of de laatste verdachte wordt veroordeeld, maar ook of er een verjaringstermijn geldt voor het eisen van een schadevergoeding voor een milieudelict.

Het federale overheidsministerie beweert dat deze milieuschade niet te herstellen is, wat betekent dat ze niet ongedaan kan worden gemaakt, omdat ze onder het "recht op leven" valt, en dat het bepalen van een verjaringstermijn toekomstige generaties het recht zou ontzeggen om te strijden voor een gezond milieu. Dat de thesis door het Hooggerechtshof is aanvaard en dat het Hooggerechtshof zijn beslissing zal toetsen aan een status van algemene repercussie – of, met andere woorden, de uitspraak zal vanaf dit moment op alle zaken van toepassing zijn.

"Deze conclusie heeft gevolgen voor honderdduizenden gevallen". Om drie recente voorbeelden te geven van massale milieudelicten die zich in Brazilië hebben voorgedaan: we hebben Mariana, Brumadinho en, vorig jaar, de olieramp in de Braziliaanse wateren", stelde de advocaat Rodrigo.


Bron: Mongabay

Ashaninka-kinderen krijgen een voorlopige naam als ze gaan lopen, en een officiële naam als ze zeven jaar oud zijn. Tijdens de adolescentie leren Ashaninka-meisjes het traditionele gewaad, een kushma, te maken met behulp van spinnen, verven en het weven van wilde katoen op het weefgetouw.
Een jonge Ashaninka-moeder, die een traditioneel kushma-jurkje draagt, speelt met haar dochtertje. Ashaninka-kinderen krijgen een voorlopige naam als ze gaan lopen, en een officiële naam als ze zeven jaar oud zijn. Tijdens de adolescentie leren Ashaninka-meisjes het traditionele gewaad, een kushma, te maken met behulp van spinnen, verven en het weven van wilde katoen op het weefgetouw. Source: MikeGoldwater/survivalinternational.org

Zonder schuldbekentenis zou de inheemse bevolking de deal niet hebben aangenomen…

De R $14 miljoen zal in termijnen over een periode van vijf jaar aan de inheemse bevolking worden betaald. De uiteindelijke begunstigden van de compensatie zullen jaarlijks worden bepaald tijdens een vergadering in Ashaninka, maar het moet worden aangewend voor projecten "ter verdediging van de gemeenschap zelf, de Amazone, de inheemse volken en de volken van het bos".


"Onze middelen zullen aangewend worden om onze waarden in stand te houden en terug te brengen. Wij dringen erop aan dat deze regio steeds meer wordt gerespecteerd en gewaardeerd, dat haar producten met een toegevoegde waarde op de markt worden gebracht, wat op zijn beurt weer zal bijdragen aan het waarborgen van de duurzaamheid. Dit is wat we gaan doen: we gaan niet stoppen", belooft Francisco Piyãko, wiens vader, Antônio Piyãko, de man was die verantwoordelijk was voor het melden van de invasie aan de wereld door middel van een open brief die in 1991 werd gepubliceerd.

Naast de schade die aan de Ashaninka wordt betaald, zullen de houtkapbedrijven ook R$6 miljoen (US$1,2 miljoen) moeten betalen aan het Human Rights Defense Fund als vergoeding voor de schade die de maatschappij als geheel heeft geleden. 


Voor de Ashaninka was het voornaamste punt van de schikking met de houtkapbedrijven echter de officiële verontschuldiging, die in de door alle partijen ondertekende overeenkomst is opgenomen.

"In het licht van alle feiten die jarenlang in de rechtbanken zijn genoemd en besproken, bieden de houtkapbedrijven de Ashaninka-gemeenschap van de Amônia-rivier officieel hun verontschuldigingen aan voor al het leed dat zij hebben aangericht, waarbij zij het enorme belang van de Ashaninka-bevolking als beschermers van het bos, die zich inzetten voor het behoud van het milieu en het behoud en de verspreiding van hun gewoontes en cultuur, eerbiedig erkennen", stelt de nederzetting vast.

"Als er geen schuldbekentenis was geweest, zou de inheemse bevolking de deal niet hebben aangenomen," beweert Rodrigo, advocaat van de Ashaninka.Volgens Piyãko overstijgt deze morele genoegdoening de financiële afwikkeling en symboliseert het een overwinning voor alle traditionele volkeren van Brazilië en de wereld voor de overname van hun land en hun traditionele levenswijze.

"Veel inheemse gemeenschappen moeten zich in deze erkenning herkennen, want er zijn dingen die niet met geld te betalen zijn", aldus de Ashaninka-leider. "Het is onze bedoeling dat deze officiële verontschuldiging de bevestiging is van een gepleegde fout en (een belofte) dat deze vanaf dit moment niet meer zal worden herhaald. En laat het dienen als een referentie voor andere bedrijven, want sommige wetten en rechten moeten worden overwogen en gerespecteerd."


Source: Mongabay 

Deskundigen hebben gezegd dat de zaak als juridisch precedent kan dienen in andere inheemse en milieurechtszaken in Brazilië.
De Braziliaanse procureur-generaal Augusto Aras ondertekent de schikking tussen de inheemse gemeenschap van Ashaninka en de houtkapbedrijven. Deskundigen hebben gezegd dat de zaak als juridisch precedent kan dienen in andere inheemse en milieurechtszaken in Brazilië. “Wat we hier hebben gedaan is de grondwet naleven, met dien verstande dat de inheemse bevolking heilige rechten heeft die door de Magna Carta worden gegarandeerd”, zei Augusto Aras, de procureur-generaal van Brazilië, in een verklaring. “Je hebt het recht om een fatsoenlijk leven te hebben, materieel gezien, om je eigen lot te kiezen, om deel te nemen aan politieke beslissingen, met betrekking tot geïsoleerde gemeenschappen.” Source: AntonioAugusto/ SECOM /PGR/e360.yale.edu
Maak impact

Boomliefhebbers hoek

Bij BrightVibes zijn we een beetje in de ban van bomen. Misschien is het je opgevallen. Klik op deze link voor een selectie van boomgerelateerde verhalen uit de hele wereld; herbebossing, zaadbommen, hergroei en meer. Voor alle dendrophiles (boomliefhebbers) , dit is voor jullie!