Source: Unsplash/Nick Fewings

175 LANDEN SLUITEN ZICH AAN OM EEN EIND TE MAKEN AAN DE WERELDWIJDE PLASTICVERVUILING

Staatshoofden, milieuministers en andere vertegenwoordigers van 175 landen hebben deze maand tijdens de Milieuvergadering van de VN in Nairobi een historische resolutie goedgekeurd om tegen eind 2024 een einde te maken aan de plasticvervuiling en een internationale juridisch bindende overeenkomst te smeden.

Nieuwe resolutie plasticvervuiling Goedgekeurd

175 landen kwamen vorige week bijeen om "de belangrijkste multilaterale milieuovereenkomst sinds het akkoord van Parijs" te sluiten. De vertegenwoordigers stemden in met een einde aan de plasticvervuiling te maken, met een juridisch bindend pact om de volledige levenscyclus van plastic aan te pakken en een financieringsmodel om landen met lagere inkomens te steunen. Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering van het verdrag tegen 2024.

Het beeldhouwwerk is gemaakt met plastic afval verzameld uit de sloppenwijken van Kibera, op de locatie van de vijfde zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-5), in het hoofdkwartier van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in Gigiri, Nairobi, Kenia 28 februari 2022.
Een monument van ruim 9 meter “draai de plastic kraan dicht” van de Canadese activist en kunstenaar Benjamin von Wong Het beeldhouwwerk is gemaakt met plastic afval verzameld uit de sloppenwijken van Kibera, op de locatie van de vijfde zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-5), in het hoofdkwartier van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in Gigiri, Nairobi, Kenia 28 februari 2022. Source: REUTERS/Monicah Mwangi/File Photo.

175 Naties ondertekenen baanbrekende resolutie om wereldwijde plaag plasticvervuiling te stoppen

In een persbericht van de Verenigde Naties wordt gemeld dat staatshoofden, milieuministers en andere vertegenwoordigers van 175 landen op woensdag 2 maart tijdens de Milieuvergadering van de VN in Nairobi een historische resolutie hebben goedgekeurd om tegen eind 2024 een einde te maken aan de plasticvervuiling en een internationale juridisch bindende overeenkomst te smeden.

De baanbrekende resolutie heeft betrekking op de volledige levenscyclus van plastic, met inbegrip van de productie, het ontwerp en de verwijdering ervan.

"Tegen de achtergrond van geopolitieke onrust toont de VN-milieuvergadering (UNEA-5) multilaterale samenwerking op haar best", aldus Espen Barth Eide, voorzitter van de vergadering en minister van Klimaat en Milieu van Noorwegen. "Plasticvervuiling is uitgegroeid tot een epidemie. Met de resolutie van vandaag zijn we officieel op weg naar een oplossing.

"De resolutie, die gebaseerd is op drie eerste ontwerpresoluties van verschillende landen, voorziet in de oprichting van een Onderhandelingscomité (INC) dat dit jaar met zijn werkzaamheden zal beginnen en tegen eind 2024 een ontwerp voor een juridisch bindende overeenkomst moet hebben voltooid.

Verwacht wordt dat dat op zijn beurt een juridisch bindend instrument zal voorstellen, waarin diverse alternatieven aan bod komen voor de volledige levenscyclus van kunststoffen, het ontwerp van herbruikbare en recycleerbare producten en materialen, en de behoefte aan meer internationale samenwerking om de toegang tot technologie te vergemakkelijken, zodat het revolutionaire plan kan worden verwezenlijkt.

Het Milieuprogramma van de VN (UNEP) verklaarde dat het tegen het einde van dit jaar, in samenhang met de eerste zitting van de INC, een forum zal bijeenroepen om kennis in verschillende delen van de wereld uit te wisselen.

Het forum zal gebaseerd zijn op een open discussie, gebaseerd op wetenschappelijke informatie, en zal in de loop van de volgende twee jaar verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang. Tot slot zal het UNEP na voltooiing van de werkzaamheden van het INC een diplomatieke conferentie bijeenroepen om de resultaten ervan goed te keuren en voor ondertekening open te stellen.

"Vandaag zegeviert de planeet aarde over kunststoffen voor eenmalig gebruik. Dit is de belangrijkste multilaterale milieuovereenkomst sinds het akkoord van Parijs. Het is een verzekeringspolis voor deze generatie en voor toekomstige generaties, zodat zij met plastic kunnen leven en er niet door gedoemd zijn", zei Inger Andersen, uitvoerend directeur van het UNEP.

"Laat het duidelijk zijn dat het mandaat van de INC geen enkele stakeholder een pauze van twee jaar gunt", voegde ze eraan toe. "Parallel aan de onderhandelingen over een internationaal bindende overeenkomst zal UNEP samenwerken met elke bereidwillige regering en het bedrijfsleven in de hele waardeketen om af te stappen van kunststoffen voor eenmalig gebruik, maar ook om particuliere financiering te mobiliseren en belemmeringen voor investeringen in onderzoek en in een nieuwe circulaire economie weg te nemen".

Bron: UN.org

De lidstaten hebben meer dan een week in Nairobi onderhandeld over de hoofdlijnen van een pact om de toenemende plasticvervuiling, een milieucrisis die zich uitstrekt van oceaangeulen tot bergtoppen, in te dammen.
Mensen sorteren recyclebare plastic materialen op de Dandora dumpplaats aan de rand van Nairobi, Kenia 26 februari 2022 De lidstaten hebben meer dan een week in Nairobi onderhandeld over de hoofdlijnen van een pact om de toenemende plasticvervuiling, een milieucrisis die zich uitstrekt van oceaangeulen tot bergtoppen, in te dammen. Source: REUTERS/Thomas Mukoya/File Photo

De omvang van het probleem

De plasticvervuiling is gestegen van twee miljoen ton in 1950 tot 348 miljoen ton in 2017, en is een wereldwijde industrie geworden met een waarde van 522,6 miljard dollar, zegt UNEP. Verwacht wordt dat de capaciteit tegen 2040 verdubbeld zal zijn.

De gevolgen van plasticproductie en -vervuiling voor de drievoudige planetaire crisis van klimaatverandering, natuurverlies en vervuiling zijn een catastrofe in wording, zegt het UNEP, waarbij blootstelling aan plastic de menselijke gezondheid schaadt en mogelijk de vruchtbaarheid, hormonale, metabolische en neurologische activiteit beïnvloedt, terwijl open verbranding van plastic bijdraagt aan luchtvervuiling.

Tegen 2050 zou de uitstoot van broeikasgassen in verband met de productie, het gebruik en de verwijdering van kunststoffen goed zijn voor 15 procent van de toegestane emissies, in het kader van de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C (34,7°F), in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

fMeer dan 800 zee- en kustsoorten ondervinden de gevolgen van deze vervuiling door inslikken, verstrikking en andere gevaren, terwijl elk jaar ongeveer 11 miljoen ton plastic afval in de oceaan stroomt. Tegen 2040 zou dit verdrievoudigd kunnen zijn.

De historische resolutie, getiteld "End Plastic Pollution: Naar een internationaal juridisch bindend instrument", werd aangenomen na afloop van de driedaagse UNEA-5.2-bijeenkomst, die werd bijgewoond door meer dan 3 400 deelnemers uit 175 VN-lidstaten, waaronder 79 ministers en 17 hoge ambtenaren, die persoonlijk aanwezig waren en 1 500 online-deelnemers.

De Vergadering zal worden gevolgd door "UNEP@50", een tweedaagse speciale zitting van de Vergadering ter gelegenheid van de 50e verjaardag van UNEP, waar de lidstaten naar verwachting zullen bespreken hoe een weerbare en solidaire post-pandemische wereld kan worden opgebouwd. Vervolg hieronder…

Bron: UN.org

UNEA-voorzitter Espen Barth Eide (rechts), UNEP-uitvoerend directeur Inger Andersen (midden) en Keriako Tobiko, Kabinetssecretaris van Milieu van Kenia, applaudisseren voor de aanneming van de resolutie “Tegen de achtergrond van geopolitieke onrust toont de VN-milieuvergadering (UNEA-5) multilaterale samenwerking op haar best,” zei voorzitter van de vergadering en minister van Klimaat en Milieu van Noorwegen, Espen Barth Eide. “Plasticvervuiling is uitgegroeid tot een epidemie. Met de resolutie van vandaag zijn we officieel op weg naar een oplossing.”

Foto: UNEP/Cyril Villemain Source: UNEP/Cyril Villemain

Bescherming van de natuur staat centraal in de SDG’s: Plaatsvervangend VN-chef

In haar opmerkingen voor de VN-milieuvergadering merkte de plaatsvervangend secretaris-generaal, Amina Mohammed, op dat het thema was gebaseerd op "Versterking van acties voor de natuur om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken".

"Eén ding weten we zeker: de bescherming van de natuur staat centraal bij de uitvoering van de 2030-agenda en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs", zei ze.

"Als we voedsel- en waterzekerheid voor alle mensen ter wereld willen garanderen, moeten we de ineenstorting van ecosystemen voorkomen.

"COP26 onderstreepte de noodzaak om de 1,5C-gradendoelstelling binnen bereik te houden, zei ze, eraan toevoegend dat iedereen nu weet dat klimaateffecten "de grootste verdelers zijn: ze treffen kwetsbare gemeenschappen overal; en ze hebben een onevenredig grote invloed op het vermogen van ontwikkelingslanden om te bloeien en te groeien.

"Ze zei dat de bescherming van ecosystemen ons zal helpen om de belangrijkste kloof op het gebied van broeikasgasemissies tegen 2030 te dichten – "een kloof die helaas groter wordt, niet kleiner.

"Mevrouw Mohammed merkte op dat vooruitgang met betrekking tot een juridisch bindende wereldwijde overeenkomst over plasticvervuiling "een kans is om echt een verschil te maken, een kans die opnieuw de waarde van multilateralisme aantoont", en benadrukte dat Afrika het voortouw heeft genomen.

34 van de 54 landen hebben al wetgeving ingevoerd inzake plastic tassen voor eenmalig gebruik, zei ze, "en ik moedig meer landen aan dit voorbeeld te volgen.

"Vandaag blijft geen enkel gebied van de planeet onaangetast door plasticvervuiling, van diepzeesedimenten tot de Mount Everest. De planeet verdient een echte multilaterale oplossing voor deze plaag die ons allen treft. Een overeenkomst die spreekt van bron tot zee."

Bron: UN.org

De VN heeft besloten werk te maken van een wereldwijd verdrag om het probleem van plastic afval aan te pakken. 175 leden van de VN hebben op woensdag 2 maart de eerste formele stappen gezet om de kraan dicht te draaien. Ze zijn overeengekomen om te onderhandelen over het eerste allesomvattende wereldwijde verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan - een stap die wordt geprezen als het belangrijkste milieu akkoord sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015. - FOTO DOOR DAVID GUTTENFELDER, NAT GEO IMAGE COLLECTION
Plastic flessen wachten op recyclage in Tokyo De VN heeft besloten werk te maken van een wereldwijd verdrag om het probleem van plastic afval aan te pakken. 175 leden van de VN hebben op woensdag 2 maart de eerste formele stappen gezet om de kraan dicht te draaien. Ze zijn overeengekomen om te onderhandelen over het eerste allesomvattende wereldwijde verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan – een stap die wordt geprezen als het belangrijkste milieu akkoord sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015. – FOTO DOOR DAVID GUTTENFELDER, NAT GEO IMAGE COLLECTION Source: DAVID GUTTENFELDER, NAT GEO IMAGE COLLECTION

9 REDENEN OM PLASTIC VOOR EENMALIG GEBRUIK TE WEIGEREN + 9 TIPS OM MET MINDER PLASTIC TE LEVEN

Plastic voor eenmalig gebruik is overal. In enkele decennia tijd zijn we verslaafd geraakt aan het gemak van plastic voor eenmalig gebruik. Maar we kunnen niet ontsnappen aan de gevolgen van het weggooien van grote hoeveelheden van een materiaal dat honderden jaren nodig heeft om af te breken. Hier zijn 9 redenen waarom we het zouden moeten weigeren, en 9 manieren om er minder afhankelijk van te zijn.

Support Now