Source: IM Coach

Word IMCoach en help kinderen te durven dromen

Onder de naam IMCoach zetten jongeren tussen de 14-27 jaar zich in als vrijwilliger binnen de weekendschool. Begeleiden in de klas, helpen met huiswerk of buddy zijn, ze doen het allemaal! En jij kan dat ook.

IMCoach

IMCoach is het Maatschappelijke Diensttijd Project voor vrijwilligerswerk bij de Stichting IMC Weekendschool. Door zich in te zetten als IMCoach ontwikkelen jongeren zich verder en helpen ze kinderen en andere jongeren. 

Bij Stichting IMC Weekendschool leren kinderen van 10-14 jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, alles over de wereld van beroepen. Ze krijgen daarbij les van enthousiaste gastdocenten. Journalisten, brandweermannen, ondernemers, kunstenaars, architecten en vele anderen vertellen waarom zij het allerleukste beroep van de wereld hebben. De leerlingen ontdekken zo wat voor beroepen er zijn, wat ze wel en niet leuk vinden en waar hun eigen talenten liggen. Zo kunnen ze gemotiveerde keuzes voor hun toekomst maken. 

Wil jij impact maken op de belevingswereld van kinderen? Dan kun je je hier opgeven als IMCOACH. Een bijzondere plek om jezelf te ontplooien tijdens je studie of tussenjaar, wat ook nog eens goed op je CV staat. Wat je precies gaat doen, is aan jou: een activiteit organiseren in de vakantie, meehelpen op de weekendschool of doordeweeks ondersteuning geven bij taalscholen.

Source: IM Coach

Stichting IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren (specifiek op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is) van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. 

Inmiddels is ze uitgegroeid tot een organisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. In samenwerking met haar netwerk van partners en vrijwilligers bereikt de Weekendschool met haar lesprogramma’s wekelijks ruim 3000 leerlingen, op 58 locaties door het hele land. En nog altijd volgens het even eenvoudige als prikkelende concept: ze vragen gastdocenten om de leerlingen met levensechte opdrachten te laten ervaren hoe het is om in hun schoenen te staan. Gastdocenten vertellen niet alleen over hun beroep en vakgebied, maar ook over hun eigen ervaringen en de keuzes die zijzelf hebben gemaakt in hun leven. In die samenwerking slaat ook de vonk van een gemotiveerde levenshouding over naar de leerlingen.

Ze kunnen volop experimenteren in de echte wereld en worden gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Ze verruimen hun blikveld, vergroten hun zelfvertrouwen en versterken hun binding met de maatschappij. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun school bestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.

Source: IM Coach

Motivatie

Volgens Stichting IMC Weekendschool is het vermogen van een individu om zijn motivatie te richten de hoogste uitkomst van educatie. Wanneer jongeren iets willen, zullen zij hun capaciteiten maximaal benutten en een optimale bijdrage leveren aan een sterke samenleving. Onderwijs leidt niet vanzelfsprekend tot het kunnen richten van motivatie. Kennis van schoolvakken en diploma’s spelen daarbij slechts een ondergeschikte rol. Doorslaggevend is juist dat jongeren zichzelf leren kennen (hun interesses en talenten), dat ze de samenleving leren kennen en dat ze het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen. Weekendschool onderwijs voedt de natuurlijke motivatie van jongeren om de wereld te ontdekken. Door de verschillende programma’s van Stichting IMC Weekendschool leren de leerlingen niet ‘voor later’ maar leren ze wat ‘later’ is.

Source: IMC Weekendschool

Aanvullend onderwijs

Bij Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren uit wijken in Nederland waar dit het hardst nodig is. In de verschillende lesprogramma’s laten we de leerlingen kennismaken met vakken uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij, waarbij ze les krijgen les van bevlogen professionals (vrijwilligers). In de samenwerking tussen deze gastdocenten en de leerlingen slaat ook de vonk van een gemotiveerde levenshouding over. In het brede programma kunnen jongeren volop experimenteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Het vaste curriculum beslaat ruim 15 vakken, waaronder Recht, Geneeskunde, Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Filosofie, Ondernemen en Politiek. Excursies maken een belangrijk deel uit van het programma. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.

 

Word IMCoach en help kinderen te durven dromenSource: https://imcoach.nl
Source: IMC Weekendschool

Maatschappelijke Diensttijd

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met vrijwilligerswerk kunnen jongeren ontdekken wat voor soort werk bij ze past en kunnen ze iets ‘teruggeven’ aan de maatschappij.

Tijdens MDT leren jongeren tussen de 14 en 27 jaar veel over zichzelf, over wat ze kunnen en leuk vinden. Ze krijgen een eigen begeleider, volgen trainingen die ze zelf interessant vinden en krijgen vaak ook een certificaat. Handig voor hun cv, bij het maken van bijvoorbeeld een studiekeuze, de volgende stap voor hun toekomst of het vergroten van hun netwerk.

MDT doen jongeren in hun vrije tijd of in een tussenjaar. Soms kan het ook onder schooltijd. Van een paar uur per week tot een paar dagen. Zo kunnen ze  bijvoorbeeld met andere jongeren een eigen televisieprogramma maken, zich inzetten voor de natuur of ouderen in hun wijk helpen. Bijna alles kan.  

Source: IM Coach

Wat kun je als IMCoach bij onze stichting doen? Meld je hier aan.....

- Je begeleidt onze leerlingen tijdens de lessen.<br /> - Je bent een voorbeeld voor onze leerlingen en helpt ze met al hun vragen.<br /> - Je organiseert activiteiten zoals een huiswerkclub of een gastles over jouw eigen hobby’s of talenten.<br /> - Je organiseert leuke activiteiten tijdens de (school)vakanties.<br /> - Je zet je in voor 80 uur (dat is ongeveer 4 t/m 8 uur per week). Deze uren zijn vrij in te delen; bijvoorbeeld <br /> in 4 of in 6 maanden (je mag er maximaal een jaar over doen).

Support Now