Terms

Copyright & Disclaimer

Copyright Verklaring

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van BrightVibes, waaronder auteurs-, merk-, databank- en handelsnaamrechten berusten bij BrightVibes. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website ( de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij BrightVibes en/of haar licentiegevers.

Het is, behalve met voorafgaande toestemming van BrightVibes, niet toegestaan (delen van) BrightVibes te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Het is wel toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van BrightVibes naar BrightVibes te linken en/of Content te embedden. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van derden, berusten de rechten daarop bij deze derden (tenzij afstand is gedaan van deze rechten en/of wanneer deze rechten zijn overgedragen aan BrightVibes).

BrightVibes heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van BrightVibes, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Disclaimer

BrightVibes Group B.V. (Kamer van Koophandel: 63737434), hierna te noemen BrightVibes, verleent u hierbij toegang tot www.brightvibes.com ("de Website") en publiceert op deze Website ter informatie teksten, afbeeldingen, video en andere materialen (“Content”).

BrightVibes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar Content aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BrightVibes stelt de Website met zorg samen. Niettemin geeft BrightVibes geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van haar Content. Beweringen, meningen die zijn geuit in de Content en mededelingen (waaronder advertenties) op BrightVibes zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of anderen en niet noodzakelijkerwijs die van BrightVibes. 

BrightVibes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BrightVibes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.