Source: BrightVibes

Op atypische wijze van binnenuit de grote oliemaatschappijen tot een verandering van koers dwingen

Mark van Baal realiseerde zich dat je door aandeelhouder te worden van grote olie- en gasbedrijven, het beleid van binnenuit kunt veranderen en hen daadwerkelijk kunt dwingen om klimaatverandering te bestrijden door hun kennis en en miljarden te investeren in duurzame energie.

‘Follow This’ dwingt olie- en gasbedrijven om de klimaatverandering van binnenuit te stoppen.

Investeren in een grote oliemaatschappij lijkt op het eerste gezicht misschien niet erg milieuvriendelijk, maar het is een aanpak die wordt bepleit door een in Nederland gevestigde groep van activistische aandeelhouders ‘Follow This’. Grote oliemaatschappijen kunnen het Klimaatverdrag van Parijs maken of breken, en ze luisteren naar niemand anders dan hun aandeelhouders. Door de aankoop van de minimum aandelen die nodig zijn om moties in te kunnen dienen, is ‘Follow This’ dus een belangrijke internationale speler geworden die druk uitoefent op de olie-industrie en resoluties indient bij vijf verschillende oliemultinationals in Europa en de VS.

Source: Brightvibes.com

Om grote oliemaatschappijen te veranderen, moet je aandeelhouder worden.

In 2002 was Mark van Baal het zat om door heel Europa te reizen voor de verkoop van koelmachines voor scheepscontainers – iets wat hij niet maatschappelijk verantwoord vond – en daarom besloot journalist te worden. Na het zien van Al Gore’s documentaire An Inconvenient Truth, in 2006, kwam hij erachter dat hij meer en meer schreef over de opwarming van de aarde. 

"Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat de fossiele-brandstofindustrie zou moeten veranderen. Hernieuwbare energie biedt enorme kansen voor deze bedrijven en de transitie naar een duurzaam energiebedrijf is de enige kans die ze hebben om te overleven.

Helaas heeft het schrijven over de noodzaak van verandering niet het gewenste effect gehad. "Na tien jaar kwam ik tot de conclusie dat Shell niet luistert naar journalisten, noch naar activistische groeperingen, noch naar regeringen. De enigen die Shell kunnen overtuigen om een andere koers te kiezen, zijn haar aandeelhouders."

Van Baal besefte dat hij, om Shell te veranderen, aandeelhouder zou moeten worden.

"Ik wist dat één kleine aandeelhouder de koers van een bedrijf kan veranderen," zegt hij. De gedachte was, als je genoeg aandelen kunt kopen om een resolutie voor de aandeelhoudersvergadering in te kunnen dienen, je alleen maar de andere aandeelhouders hoeft te overtuigen. Hij noemde zijn idee Follow This.

Het idee kreeg al snel vorm. Voor het indienen van een resolutie is minstens 5 miljoen euro aan aandelen nodig, dus in 2015 verenigde hij middelgrote en grote aandeelhouders, overtuigde hij grote aandeelhouders om bij te dragen en zette hij een website op waar iedereen voor ongeveer dertig euro een aandeel kon kopen.

Maar het ging niet zo snel. "De eerste maanden waren echt moeilijk," vertelt hij. "Hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen: "Oh, je wilt Shell veranderen. Dat is een nobele zaak. Ze geloofden niet dat het ons zou lukken.

In een virale video die rondging zie je een jongeman enkele minuten lang in zijn eentje in een park dansen. Na een tijdje doen een paar anderen met hem mee – de eerste volgelingen – en dan gaat het los en doet een hele menigte mee. "Toen ik besloot dat ik Shell wilde veranderen, liet mijn vrouw me deze videoclip zien en zei: "Dit ga je doen. En ze had gelijk."

Uiteindelijk kwam ik met steeds meer mensen in contact en die wilden meewerken aan de missie van Follow This. Het team van vrijwilligers dat Follow This ondersteunt werd steeds groter. "Ik ben elke dag onder de indruk van de gedrevenheid en de denkkracht van onze jonge teamleden: studenten en pas afgestudeerden die op zoek zijn naar werk met een doel."

Bron: Follow-This.org

Deze atypische klimaatactivist vecht tegen de grote oliemaatschappijenSource: Facebook/BrightVibes

Er is lef voor nodig om een van de grootste bedrijven ter wereld aan te pakken.

Shell reageerde een half jaar later door als eerste oliemaatschappij ter wereld een ‘klimaatambitie’ aan te kondigen.

In 2018 heeft Follow This wederom een motie bij Shell ingediend, maar dit keer vond het bedrijf het ‘onnodig’ om de resolutie van Follow This te accepteren, zoals blijkt uit een verhit meningsverschil tussen Van Baal en de CEO van Shell, Ben van Beurden. En toch hebben negen van de tien grootste Nederlandse investeerders een oogje dichtgeknepen bij de oproep van Van Beurden. "Van de aandeelhouders die stemden, stemde 5,5% voor de resolutie en 7% onthield zich van stemming, wat betekent dat bijna 13% het Shell-bestuur niet meer steunt", aldus Van Baal.

Er is lef voor nodig om in je ééntje een van de grootste bedrijven ter wereld aan te pakken. Maar het blijkt dat het wel degelijk werkt. Follow This heeft nu een geëngageerd team en een groeiende groep van 5.000 maatschappelijke aandeelhouders en is inmiddels bekend bij alle grote Europese oliemultinationals, investeerders en de internationale media.

De klimaatambitie van Shell gaat nog niet ver genoeg. "Volgens deze ambitie zal Shell haar CO2-voetafdruk in 2050 halveren. Maar een relatieve reductie van 50% (een absolute reductie van 30%, omdat de vraag naar energie zal groeien) is bij lange na niet genoeg om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te halen".

"De hele industrie zal bij moeten draaien. Olie- en gasbedrijven zullen alleen overleven als ze duurzamer worden, en zonder hen zullen we de Parijse klimaatdoelstellingen nooit kunnen bereiken. Als dat gebeurt, lopen we allemaal veel meer gevaar. En het zijn niet alleen onze investeringen die in gevaar komen, maar ook onze veiligheid."

In de komende jaren zullen we erachter komen of het zelfs mogelijk is om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar één ding is zeker: als we de olie-industrie nog vijf jaar lang hun gang laten gaan, hebben we geen schijn van kans. 

Bron: Follow-This.org

Gebaseerd op een interview met Lisa Boerop voor Business Insider Netherlands.

De komende jaren zullen we erachter komen of het zelfs mogelijk is om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar één ding is zeker: als we de olie-industrie nog vijf jaar lang hun gang laten gaan, hebben we geen schijn van kans.
Groene aandeelhouders veranderen de wereld De komende jaren zullen we erachter komen of het zelfs mogelijk is om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar één ding is zeker: als we de olie-industrie nog vijf jaar lang hun gang laten gaan, hebben we geen schijn van kans. Source: follow-this.org
Total is er niet in geslaagd de aandeelhouders ervan te weerhouden concrete maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken, ondanks de aankondiging van een nieuwe klimaatambitie.. Tijdens de AVA van de onderneming in mei heeft 16,8% van de aandeelhouders tegen het advies van de raad van bestuur van Total gestemd in een resolutie over de klimaatdoelstellingen.. De resultaten tonen aan dat een toenemend aantal principiële beleggers niet overtuigd is van de nieuwe ambitie van Total om
AVA werd afgesloten met een derde aandeelhoudersopstand over de vrijblijvende “klimaatambities”, in navolging van Shell en Equinor. Total is er niet in geslaagd de aandeelhouders ervan te weerhouden concrete maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken, ondanks de aankondiging van een nieuwe klimaatambitie.. Tijdens de AVA van de onderneming in mei heeft 16,8% van de aandeelhouders tegen het advies van de raad van bestuur van Total gestemd in een resolutie over de klimaatdoelstellingen.. De resultaten tonen aan dat een toenemend aantal principiële beleggers niet overtuigd is van de nieuwe ambitie van Total om “netto nul te bereiken tegen 2050”. De stemming laat hetzelfde patroon zien als op de AVA’s van Shell en Equinor eerder dit jaar, een sterke stijging ten opzichte van 2018, toen dezelfde resolutie 5,5% van de stemmen van beleggers in Shell binnenhaalde. Normaliter stemt 99% van de aandeelhouders volgens de adviezen van het management. Source: follow-this.org

VERANDERING IN OLIEMAATSCHAPPIJEN EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Verandering in oliemaatschappijen maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 9 – INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Zonder goede infrastructuur is het aanbrengen van verbeteringen in onderwijs, gezondheidszorg of drinkwater lastig. Met SDG 9 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en behouden van veerkrachtige infrastructuren en het stimuleren van innovatie. 

Lees hier meer over SDG 9 – industrie, innovatie en infrastructuur

Source: None

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

Source: None

SDG 17 – PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

WORD EEN GROENE AANDEELHOUDER

Duizenden aandeelhouders steunen nu al de missie van Follow This: dring er bij grote oliemaatschappijen op aan om groen te worden. Kleine en grote aandeelhouders stellen ons in staat om klimaatresoluties op de agenda van de grote Olie-Arondes te zetten. Krijg een groene stem in de toekomst van de olie-industrie en word vandaag aandeelhouder. Klik voor meer informatie over hoe u aandeelhouder kunt worden voor slechts €8,50, of sluit u aan met uw eigen aandelen.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren