Skip to content

Je gebruikt een verouderde browser

Internet Explorer wordt niet ondersteund door deze site en Microsoft is gestopt met het uitbrengen van updates, daarom kun je problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site en we raden je sterk aan je browser te upgraden voor moderne webfunctionaliteit, een betere gebruikerservaring en verbeterde beveiliging.

Actualiseer mijn browser

Kabinet wil 10.000 woonplekken voor daklozen

3 min leestijd

Betere Samenleving
Source: Unsplash.com

Het kabinet wil op termijn zoveel mogelijk af van de maatschappelijke opvang van dak-en thuislozen. In plaats daarvan moeten mensen een eigen woning of woonplek krijgen.

Het kabinet wil op termijn zoveel mogelijk af van de maatschappelijke opvang

Het kabinet wil op termijn zoveel mogelijk af van de maatschappelijke opvang van dak-en thuislozen. In plaats daarvan moeten mensen een eigen woning of woonplek krijgen. Om dat te bereiken worden er de komende anderhalf jaar 10.000 extra woonplekken met begeleiding voor daklozen gerealiseerd.

In Nederland hebben zo’n 40.000 mensen geen dak boven hun hoofd. Verwacht wordt dat door de coronacrisis dat aantal nog zal stijgen. Staatssecretaris Blokhuis van VWS vindt dat aantal daklozen "onacceptabel voor een van de rijkste landen ter wereld".

Een plek om te wonen staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject, oftewel: herstel begint bij een huis. Dat is de kern van het rapport Herstel begint met een huis van de Raad Volksgezondheid & Samenleving. Daarin staan ook adviezen aan staatssecretaris Blokhuis om dakloosheid terug te dringen.

Bron: NOS

Source: Foto: Unsplash

Het systeem zit vast en er is een omslag nodig

Maatschappelijke organisaties als het Leger des Heils vangen dak- en thuislozen nu vaak op in grote slaapzalen. Volgens Blokhuis zit het systeem vast en is er een omslag nodig. Een plek om te wonen, inclusief begeleiding, moet het uitgangspunt worden. Dat hoeft niet altijd een volledige woning te zijn; soms is een kamer voldoende.

Bron: NOS

Daklozen niet langer dan maximaal drie maanden in de opvang

Blokhuis wil dat in de toekomst daklozen niet langer dan maximaal drie maanden in de opvang verblijven. Zij moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woonplek, met begeleiding. Die woonplekken worden erbij gebouwd, of worden gecreëerd in bijvoorbeeld leegstaande panden. Eerder kondigde het kabinet al aan 200 miljoen euro aan gemeenten te geven.

Daarnaast wil het kabinet dat gemeenten meer gaan doen om huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer een huisuitzetting dreigt als gevolg van schulden, moeten gemeenten dit zo vroeg mogelijk signaleren. Ook moeten zij meer doen om te voorkomen dat mensen op straat belanden na een gevangenisstraf of opname in een GGZ-instelling.

Het voorkomen van dak- en thuisloosheid is eveneens belangrijk. Zo moet het aantal huisuitzettingen als gevolg van schulden naar beneden. Gemeenten ‘worden gestimuleerd’ afspraken te maken met woningcorporaties over woonplekken voor mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld detentie, een GGZ-instelling of de jeugdzorg.

Bron: NRC

Source: Foto: Omroep West.nl

Containerwoningen

De 10.000 extra woonplekken gaan gebouwd worden door woningcorporaties en private ondernemers. Voor een deel gaat het om nieuwe woningen, maar ook worden leegstaande verzorgingshuizen omgebouwd. Verder komen er tijdelijke containerwoningen en prefab-huizen. Volgens Blokhuis gaat het niet ten koste van woningzoekenden die op de wachtlijst staan.

Bekend was al dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt voor begeleiding van ex-daklozen, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een dagritme of het innemen van medicijnen.

De gemeenten gaan de nieuwe woonruimte verdelen. Blokhuis verwacht dat die zich in eerste instantie zullen richten op dak- en thuislozen die weinig of geen begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. De zwaardere gevallen blijven dan nog wel aangewezen op de maatschappelijke opvang.

Bron: NOS

Source: Foto: Robin Utrecht

Centrumgemeenten

Inmiddels hebben 21 van de 43 centrumgemeenten hun regionale plan ingediend en aangegeven in de tweede helft van 2020 te kunnen starten met extra maatregelen. Utrecht kreeg vorige week 22,4 miljoen euro om samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten 200 ‘Eerst een thuis’-woonplekken te realiseren. Het plan ‘geeft mensen een stabiele woonplek als eerste stap in het werken aan een nieuwe start’.

Bron: Gemeente.nu

Source: Bron: Leger des Heils