Source: Unsplash/CDC

In Nieuw-Zeeland leren leerlingen hoe ze zuivel en vlees kunnen vervangen.

De regering van Nieuw-Zeeland heeft een nieuw leerplan op middelbare scholen ingevoerd dat leerlingen adviseert om minder vlees en zuivel te eten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Scholen leren leerlingen hoe ze minder vlees en zuivel kunnen eten

Het nieuwe curriculum dat in januari is gelanceerd, maakt gebruik van onderzoek om de leerlingen van de middelbare school te laten zien hoe de klimaatverandering de planeet beïnvloedt, meldde LiveKindly.

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moedigen de Nieuw-Zeelandse middelbare schoolsystemen de leerlingen aan om vleesloze dagen te hebben. Ze willen dat de leerlingen meer plantaardig voedsel eten. De nieuwe cursus wijst ook op recycling, minder rijden en het kopen van tweedehands of gebruikte producten als extra manier om de uitstoot van broeikasgassen in het land te verminderen.

Het leert de leerlingen ook hoe het consumeren van vlees en zuivelproducten kan leiden tot een stijging van de wereldwijde temperatuur. Volgens gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is de dierlijke landbouw verantwoordelijk voor 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG’s).

Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie van Milieu zijn de bruto broeikasgasemissies van het land tussen 1990 en 2018 met 24% toegenomen. In 2018 heeft Nieuw-Zeeland 78,9 miljoen ton kooldioxide-equivalent uitgestoten. Volgens het ministerie was de landbouwsector een van de grootste veroorzakers van de broeikasgasemissies van het land, met 48% van de totale uitstoot. De energiesector kwam op de tweede plaats met een uitstoot van 41% van de emissies, volgens Reuters.

De veeteeltindustrie is een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatcrisis. In september 2018 noemde het VN-milieuprogramma vlees het "meest urgente probleem van de wereld".

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern was het daar blijkbaar mee eens. Eerder dit jaar lanceerde ze ingrijpende hervormingen om de klimaatverandering aan te pakken. Deze omvatten plannen om het land tegen 2050 CO2-neutraal te maken en emissiedoelstellingen voor de landbouwsector.

Bron: LiveKindly.co

Het is belangrijk om kinderen te leren hoe de klimaatverandering hen kan treffen.

Een recente studie van de Universiteit van Otago toonde aan dat een verschuiving naar een plantaardig dieet de uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland met maar liefst 42% kan verminderen.

Volgens hoofdonderzoeker Jono Drew is de veehouderij ook schadelijk voor de gezondheid van de mens."Internationaal onderzoek heeft de klimaat- en gezondheidsvoordelen benadrukt die voortkomen uit het consumeren van een dieet dat rijk is aan plantaardig voedsel zoals groenten, fruit, volle granen en peulvruchten," vertelde Drew in New Food Magazine

.Maar veel vlees- en melkveehouders staan niet open voor het nieuwe leerplan. "Als ze blijven bijten in de hand die hen voedt, en de landbouw voedt Nieuw-Zeeland, dan gaan ze op de lange termijn verliezen," vertelde Malcolm Lumsden, een Nieuw-Zeelandse melkveehouder, aan Reuters.

Sommige politici verwelkomen de nieuwe onderwijsmiddelen. Ze zeggen dat het belangrijk is dat kinderen leren hoe de klimaatverandering hen zal beïnvloeden als ze volwassen zijn.


Bron: LiveKindly

Internationaal onderzoek heeft de klimaat- en gezondheidsvoordelen onderstreept die voortkomen uit het consumeren van een dieet dat rijk is aan plantaardig voedsel zoals groenten, fruit, volle granen en peulvruchten.
De cursus is niet verplicht en het ministerie van onderwijs heeft de scholen gevraagd om met de ouders en de gemeenschap te overleggen voordat ze de cursus opnemen. Internationaal onderzoek heeft de klimaat- en gezondheidsvoordelen onderstreept die voortkomen uit het consumeren van een dieet dat rijk is aan plantaardig voedsel zoals groenten, fruit, volle granen en peulvruchten. Source: Unsplash/CDC

Het nieuwe klimaatveranderingscurriculum van scholen in Nieuw-Zeeland irriteert de boeren…

Nieuw-Zeeland heeft een nieuw klimaatveranderingscurriculum op scholen ingevoerd dat leerlingen adviseert om de consumptie van zuivel en vlees te beperken. Dit leerplan wordt echter zwaar bekritiseerd door de boerengemeenschap in Nieuw-Zeeland, die 60% van de export van het land voor haar rekening neemt.

De vraag naar zuivel- en vleesproducten uit Nieuw-Zeeland is de afgelopen tien jaar sterk gestegen, met name vanuit China. De beslissing heeft geleid tot woede en ontsteltenis bij de boerengemeenschap, die de ruggengraat van de economie van de eilandnatie vormen.
Meer dan 60% van de export van Nieuw-Zeeland bestaat uit landbouwproducten. De vraag naar zuivel- en vleesproducten uit Nieuw-Zeeland is de afgelopen tien jaar sterk gestegen, met name vanuit China. De beslissing heeft geleid tot woede en ontsteltenis bij de boerengemeenschap, die de ruggengraat van de economie van de eilandnatie vormen. Source: Unsplash/Martin Bisof
hetgeen bijdraagt aan de frustraties over een centrumlinkse coalitieregering die aandringt op vermindering van de koolstofuitstoot en het schoonmaken van de waterwegen, als onderdeel van een plan om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.
Boeren zijn volgens hen het slachtoffer van de nieuwe koers, hetgeen bijdraagt aan de frustraties over een centrumlinkse coalitieregering die aandringt op vermindering van de koolstofuitstoot en het schoonmaken van de waterwegen, als onderdeel van een plan om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Source: Unsplash/Tim Marshall

De boeren voelen zich door de nieuwe koers geraakt en zeggen dat de boodschap oneerlijk is…

De cursus werd in januari gelanceerd en is gericht op middelbare scholieren, in een land dat zijn 100% puur imago hoog in het vaandel heeft staan. De cursus is gebaseerd op materiaal van vooraanstaande wetenschapsinstellingen en legt uit wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn en hoe de leerlingen kunnen bijdragen.

Het wijst op de intensieve veehouderij als een van de oorzaken van broeikasgassen en bevat advies om minder zuivel en vlees te eten, elke week vleesloze dagen te hebben, meer groente en fruit te eten, minder te rijden, te recyclen en waar mogelijk tweedehands te kopen.


Tim van de Molen, een parlementslid van de oppositiepartij, zei dat hij er geen probleem mee heeft dat de klimaatverandering op scholen wordt onderwezen, maar de kwestie gaat verder dan alleen de landbouw."Wat wij momenteel zien rond de voorstellen waarin staat dat mensen zouden moeten overwegen om Vleesloze Maandagen te houden of dat de melkveehouderij vreselijk is voor het klimaat, dat soort dingen zijn erg opiniërend en hebben geen duidelijke wetenschappelijke basis".

"Het is duidelijk dat de landbouwsector invloed heeft op het klimaat – dat geldt voor alles, dus daar moeten we heel duidelijk over zijn."


Het Groene partijlid Lourdes Vano zei echter dat ze geloofde dat de klimaatverandering een leemte in het onderwijssysteem vertegenwoordigde, en dat het opnemen ervan in het leerplan ook zou kunnen bijdragen aan het verminderen van "klimaatangst".

De cursus is niet verplicht en het ministerie van onderwijs heeft de scholen gevraagd om met de ouders en de gemeenschap te overleggen voordat ze de cursus gaan volgen.


Bron: Reuters 

Minder vlees eten en bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering! Maak je je zorgen om het milieu? Wil je een verschil maken? Er zijn een paar kleine dingen die je kunt doen om te helpen! Je hoeft geen veganistisch dieet te volgen om een verandering te maken. Source: YouTube/Eat Less Meat

8 DINGEN DIE JE KAN DOEN OM VOEDSELVERSPILLING TEGEN TE GAAN

Voedsel speelt een enorme rol in onze dagelijkse levens. Of we het nou in overvloed hebben of niet. Het speelt ook een grote rol in de opwarming van de aarde en ontbossing: voedselproductie is de nummer 1 reden voor ontbossing en het gebruikt het grootste deel van onze zoet waterreserves. Wat zonde om al die grondstoffen te verspillen!<br /> <br /> Hier zijn 8 dingen die je kan doen om voedselverspilling tegen te gaan..

Support Now