Source: Unsplash.com

In Denemarken maken empathielessen deel uit van het Nationale Leerplan

Het Deense onderwijssysteem kent sinds 1993 verplichte lessen in empathie voor leerlingen van 6 tot 16 jaar, waar leerlingen leren hun klasgenoten te helpen en alleen met zichzelf te concurreren.

Empathie les wordt gegeven van leeftijden 6 tot 16 in Denemarken.

We kunnen gerust zeggen dat de Denen een gelukkig volkje zijn. In het World Happiness Report van de VN van de afgelopen zeven jaar staat Denemarken steevast in de top drie van gelukkigste landen ter wereld. Het geheim van hun geluk zou wel eens kunnen voortkomen uit hun onderwijssysteem, waar in 1993 in het Deense onderwijsprogramma verplichte lessen in empathie werden ingevoerd.

Het empathieprogramma begint op zesjarige leeftijd in het eerste schooljaar en loopt door tot de leeftijd van zestien jaar. Elke week krijgen de kinderen een uur lang empathieles tijdens 'Klassens tid' of 'Het Uur van de Klas'.
Leerlingen leren hun klasgenoten te helpen en alleen met zichzelf te concurreren Het empathieprogramma begint op zesjarige leeftijd in het eerste schooljaar en loopt door tot de leeftijd van zestien jaar. Elke week krijgen de kinderen een uur lang empathieles tijdens ‘Klassens tid’ of ‘Het Uur van de Klas’. Source: EducateInspireChange

Gelukkige ouders voeden gelukkige kinderen op.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat empathie een aangeleerde vaardigheid is, en dat het aanleren van empathie vanaf jonge leeftijd niet alleen bewezen heeft kinderen emotioneel en sociaal vaardiger te maken, maar ook pesten aanzienlijk vermindert en hen kan helpen om in de toekomst succesvoller te zijn als volwassenen.

Het Deense empathieprogramma begint op zesjarige leeftijd in het eerste schooljaar en loopt door tot de leeftijd van zestien jaar. Elke week krijgen de kinderen een uur lang empathieles tijdens ‘Klassens tid’ of ‘Het Uur van de Klas’. Dit uur, dat één keer per week op een speciaal tijdstip wordt gehouden en een kernonderdeel van het lesprogramma vormt, is bedoeld om de leerlingen in een ontspannen en comfortabele omgeving samen te laten komen om eventuele problemen te bespreken en de klas probeert daar een oplossing voor te vinden.

Elk probleem kan bespreekbaar zijn: persoonlijke problemen, problemen tussen individuele leerlingen of groepen. Alles wat met de school te maken heeft of zelfs problemen die niets met school te maken hebben. De rest van de klas en de leerkracht bespreken dan manieren om het probleem op te lossen. De leerkracht helpt de leerlingen door hen te leren echt naar anderen te luisteren en hen te begrijpen. Als er geen discussiepunten zijn, komt de groep bij elkaar en wordt er gewoon gechilld.

"Samen probeert de klas alle aspecten en invalshoeken te respecteren en samen een oplossing te vinden. De problemen van de kinderen worden erkend en gehoord als een deel van een grotere gemeenschap. En als je erkend wordt, word je iemand." – Iben Sandahl*

Het draait allemaal om hun opvoeding. Deense ouders voeden gelukkige kinderen op, die opgroeien tot gelukkige volwassenen die weer gelukkige kinderen opvoeden en de cyclus herhaalt zich.

Klassens tid, is de kans voor de leerlingen om gehoord te worden en aanmoediging en inspiratie van anderen te krijgen door te luisteren en tegelijkertijd het belang van wederzijds respect te leren.

*Iben Sandahl is een Deense psychotherapeut, pedagoog, en co-auteur van The Danish Way of Parenting, samen met Jessica Alexander, een Amerikaanse auteur, en cultureel onderzoeker. The Danish Way of Parenting is vertaald in 21 talen, en de auteurs hebben veldonderzoek gedaan om te begrijpen hoe de Denen empathie bijbrengen.

Bron: EducateInspireChange.org

Over de hele wereld neemt de angst onder kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs toe. Voor ouders en opvoeders is dit een zorgwekkende trend. Wat doen we verkeerd en wat kunnen we doen om het te verhelpen? Zou de Deense manier van lesgeven de sleutel kunnen zijn tot geluk in de klas? Source: YouTube/InsideOptimistTV

HET VAK DAT ALLE SCHOLEN ZOUDEN MOETEN GEVEN... GELUKSLESSEN

Natuurlijk, wiskunde is belangrijk, maar het is veel belangrijker om te leren hoe je gelukkig kunt zijn! Merijn geeft les in gelukkig zijn aan middelbare scholieren. Bekijk voor meer informatie het artikel in de link.

Support Now