Source: None

Hoewel de politieke wind uit een andere hoek komt, breekt duurzame energie ook in de VS records

Voor het eerst ooit vormde wind- en zonne-energie 10% van de totale energie productie in de VS.

Afgelopen maart was de grote hoeveelheid wind- en zonne-energie verantwoordelijk voor zo’n 10% van de totale energieproductie van de Verenigde Staten. Bekijk de video hieronder.

De opmars van hernieuwbare energie gaat door!Source: Facebook Brightvibes

Om precies te zijn kwam maar liefst 10.1% van de totale energieproductie uit wind- en zonne-energie.

Zonne-energie vormde daarvan zo’n 2% terwijl windenergie verantwoordelijk was voor 8%. Deze twee bronnen zijn de afgelopen jaren hard aan het stijgen. Waar ze in 2012 nog geen 4% van de energie vormden, was dit in 2015 6.1, in 2016 al 7.6  en nu een volle 10%.

Bron: PV Magazine USA

Source: U.S. Energy Information Administration

Meer Hernieuwbare Bronnen

Wanneer je de waterenergie uit een bron aan de westkust, biomassa en geothermische energie meetelt, komt het totaal van energie geproduceerd door hernieuwbare bronnen in maart op 24% in de VS.

Sommige staten halen het gemiddeld van de hernieuwbare energieproductie flink omhoog. In de zonnige staat Californië, beslaat zonne-energie zo’n 20% van de totale energieproductie. Maar ook Texas haalt het gemiddelde omhoog met haar 13% zonne-energie.

Dankzij de steeds snellere groei van wind- en zonne-energie productie, is de voorspelling dat dit percentage ieder jaar weer hoger komt te liggen.

Een van de vele zonneparken in Texas Source: Txes

China Loopt Voorop

De luchtvervuiling is op weinig plekken zo erg als in China en dat motiveert het land om haar beste beentje voor te zetten als het op de productie van hernieuwbare energiebronnen aankomt.

Ieder uur komt er een windturbine bij en worden er genoeg zonnepanelen geïnstalleerd om een voetbalveld te vullen. 

Dankzij haar hoge productie aantallen, heeft China de economische aspecten ven hernieuwbare energie wereldwijd veranderd, waardoor zonne-energie qua kosten concurrentieel is geworden met fossiele brandstoffen als gas en zelfs steenkool.

Bron: National Geographic 

Ieder uur wordt er meer dan het dubbele van wat er op deze foto te zien is, geproduceerd aan zonnepanelen in China.
Een zonnepaneelveld in China Ieder uur wordt er meer dan het dubbele van wat er op deze foto te zien is, geproduceerd aan zonnepanelen in China. Source: Inhabitat

We zijn er nog niet…

Maar dankzij de exponentieel groeiende hernieuwbare energiesector, is een toekomst waarin we in onze energie behoefte worden voorzien door groene energie geen droombeeld meer, maar een reële mogelijkheid. 

Er zijn een paar landen die al bijna helemaal op hernieuwbare energie draaien;

IJsland krijgt al haar energie van hernieuwbare bronnen: Waterkracht is verantwoordelijk voor zo’n twee-derde en de vulkanen op het eiland, voorzien het van geothermische energie.

Costa Rica draait al sinds 2015 op (100%) hernieuwbare energie. Wind- en zonne-energie, waterkracht en thermische energie worden nu allemaal onderzocht om ervoor te zorgen dat het land binnen de komende zes jaar geheel klimaatneutraal wordt. 

Het Caribische eiland Bonaire heeft slechts 14,500 inwoners, dus de 12 windturbines die het land heeft, zorgen voor vrijwel alle energie. De focus ligt nu op onderzoek om biobrandstof te maken van plaatselijke algen.

Wanneer we met z’n allen voor groene stroom kiezen en zo een verdere verandering in de sector afdwingen, kunnen we de wereld de juiste kant opsturen.

Teken de petitie

Laat de Tweede Kamer weten dat ze in actie moeten komen om ook in Nederland de omschakeling naar duurzame energie te maken.

Support Now