In partnership met AMI – Association Montessori International

AMI is de erkende autoriteit voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de Montessori-aanpak op verschillende niveaus - van onderwijs dementie-zorg tot humanitaire doelen, onderzoek en de bredere fysieke en sociale omgeving.

Hoe Montessori-onderwijs kinderen voorbereidt op een zorgzaam leven

Montessori-onderwijs leert kinderen om de wereld te verzorgen, wat bijdraagt aan een betere toekomst voor iedereen.

De holistische benadering van Maria Montessori is ontworpen om alle kinderen voor te bereiden op een leven vol betrokkenheid, om echt capabele en productieve individuen te worden door zich te richten op hun morele, gedragsmatige, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Wat Montessori anders maakt

Montessori-onderwijs ontwikkelt het vermogen van een kind om een vervulde en productieve volwassene te worden die een bijdrage kan leveren aan de wereld – thuis, op het werk en in de gemeenschap. Maria Montessori’s observatie van de menselijke ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid leidde tot een onderwijsaanpak die de natuurlijke ontwikkeling van kinderen ondersteunt en hen de vaardigheden en ondersteuning biedt om hun volledige potentieel in het leven te bereiken. Met een sterke emotionele, gedragsmatige en morele basis worden kinderen gemotiveerde, actieve en zelfstandige leerlingen die voorbereid zijn op de echte wereld.

Academische vaardigheden en het opbouwen van kennis zijn belangrijke kwaliteiten van Montessori, net als het vermogen om creatief te denken en de behoeften van anderen te begrijpen. Als deze fundamentele vaardigheden al vroeg in het leven worden gestimuleerd, krijgen kinderen het vermogen om problemen op te lossen, door te zetten en onder alle omstandigheden goed met anderen om te gaan.

Montessori ontwikkelt het hele kind. Academische kennis en het opbouwen van kennis zijn belangrijke kwaliteiten van Montessori, net als het vermogen om creatief te denken en de behoeften van anderen te begrijpen. Als deze fundamentele vaardigheden al vroeg in het leven worden gestimuleerd, krijgen kinderen het vermogen om problemen op te lossen, door te zetten en goed met anderen om te gaan onder alle omstandigheden. bron: Montessori-AMI

De Montessori-aanpak gaat over het vormen van kinderen voor een leven van zorgzaamheid

“Vandaag de dag hebben we onderwijs nodig dat gaat over menselijke ontwikkeling; over alle geweldige dingen die mensen doen, want kennis is niet genoeg.” zegt Lynne Lawrence, Executive Director bij Association Montessori Internationale (AMI).

“Het gaat erom dat je naar kinderen kijkt en zegt: met de mogelijkheden die we hebben, laten we iets bedenken waardoor ze zich kunnen ontplooien. Laten we iets ontwikkelen dat hen helpt om goed met elkaar samen te leven en helpen vrij en onafhankelijk om te laten gaan met de wereld om hen heen, zodat ze zich eraan hechten… zodat ze er nieuwsgierig naar worden… zodat ze weten dat ze er invloed op kunnen uitoefenen, dat ze er invloed op hebben…

“En dus zien we dat deze benadering in wezen gaat over het ontwikkelen van kinderen zodat ze een leven kunnen leiden waarin ze geven om waar ze wonen, om hun omgeving, om andere mensen, maar ook om het ontwikkelen van zichzelf en hun talenten en capaciteiten… en dat is zeker wat deze wereld nodig heeft. En deDe Montessori-aanpak doet dit niet door het op te leggen, maar door de kinderen dagelijks te laten leven met de volwassenen die bij hen zijn en in, wat wij noemen, een voorbereide omgeving.”

De wereld is veranderd, maar wat nodig is om succesvol te zijn is niet veranderd sinds Maria Montessori meer dan honderd jaar geleden haar onderwijsaanpak creëerde: een sterke emotionele, gedragsmatige en morele basis.

Montessori werkt in elke omgeving aan het succes van elk kind. De wereld is veranderd, maar wat nodig is om succesvol te zijn is niet veranderd sinds Maria Montessori meer dan honderd jaar geleden haar onderwijsaanpak creëerde: een sterke emotionele, gedragsmatige en morele basis. Bron: Montessori-AMI

Over Association Montessori internationale (ami)

Montessori is een manier van opvoeden en een perspectief dat beweegt tussen het leren en het toepassen met behulp van nieuwsgierigheid en creativiteit. AMI fungeert als het netwerk en de gemeenschap die de principes van Montessori toepast in vele aspecten van leven en leven, voortbouwend op de benadering zonder de integriteit ervan aan te tasten. Als zodanig is het de erkende autoriteit voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de Montessori-aanpak op meerdere niveaus – van onderwijs tot humanitaire doelen tot onderzoek en de bredere fysieke en sociale omgeving.

Op de eerste plaats stelt AMI leerkrachten en gemeenschappen in staat om de onderwijsmethode van Maria Montessori toe te passen op verschillende continenten en culturen om kinderen te helpen hun ware potentieel te ontwikkelen en een verschil te maken in de wereld.

Montessori werkt in elke omgeving aan het succes van elk kind. De wereld is veranderd, maar wat nodig is om succesvol te zijn is niet veranderd sinds Maria Montessori meer dan honderd jaar geleden haar onderwijsaanpak creëerde: een sterke emotionele, gedragsmatige en morele basis.

Montessori helpt kinderen zich te ontwikkelen tot individuen die goed van kwaad onderscheiden, die zelfvertrouwen hebben en verbonden zijn met anderen, die voldoening vinden en zich verbinden met en bijdragen aan de wereld.

Bron: Montessori-AMI

alle kinderen helpen om echt capabele en productieve individuen te worden door zich te richten op hun morele, gedragsmatige, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Het wereldwijde netwerk van AMI geeft leerkrachten en gemeenschappen de kracht van de holistische benadering van Maria Montessori, Alle kinderen helpen om echt capabele en productieve individuen te worden door zich te richten op hun morele, gedragsmatige, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Bron: Facebook/MontessoriAMI

“Help me om het zelf te doen. Dat is de sleutel.”

“”Help me om het zelf te doen. Dat is de sleutel.”vertelt Tessa Wessels aan BrightVibes, de Directeur van de Casa Montessori School.“Wij gebruiken heel graag het woord ‘begeleiden. Dat is wat we zijn. Dus ten eerste moet je liefde hebben voor de kinderen en ten tweede moet je kennis en vaardigheden hebben. En hoe verandert het? Het past zich aan de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen aan.”

“We zitten hier vandaag in een school die precies heeft gedaan wat het moest doen in dit land… en ieder kind uit de buurt kan gratis komen… en dat is nu echt het doel, om dat wereldwijd te verspreiden.” Vertelde Lynne Lawrence ons, de Executive Director van AMI.

Over de perceptie dat Montessori-onderwijs elitair is, zegt Lawrence, “We zien ons werk in vluchtelingenkampen en het werk in zeer onderbedeelde gemeenschappen… Montessori verschijnt in al die verschillende omgevingen en op verschillende plaatsen.”

“Ik denk dat de Montessori-benadering vandaag de dag relevant is, omdat we om ons heen kijken en zien dat we ons ernstige zorgen maken over ons klimaat en het effect van ons leven op onze natuurlijke wereld. We zien dat vooroordelen nog steeds bestaan, dat mensen nog steeds veroordeeld kunnen worden om hun geloofssystemen of om hun huidskleur…

“Nu gelooft het Montessori-onderwijs dat dat eigenlijk niet de normale staat van de mens is. Onze algemene neiging is om goed met anderen samen te leven. Onze algemene neiging is om te zorgen voor de dingen die we gebruiken en de plek waar we wonen en om ervan te houden. We hebben een heel sterk vermogen om naar anderen uit te reiken en ons met hen te verbinden.”

Tessa Wessels is directeur van Casa Montessorischool, Pijnacker-Nootdorp.
Lynne Lawrence is Executive Director bij Association Montessori Internationale

Alles is op hun hoogte zodat het kind succes heeft. Bron: BrightVibes, Casa Bilingual Montessori School

Casa Bilingual Montessori School

Stel je een plek voor waar kinderen worden aangemoedigd om de wereld om hen heen te verkennen, hun horizon en kennis te verbreden en hun talenten te ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden, waar ze vrij zijn om in hun eigen tempo te werken – in wezen een leerplek waar je kinderen graag zijn.

Casa’s onderwijsinstelling is opgezet en wordt geleid door de richtlijnen van de International Montessori Association; richtlijnen die zij hebben opgesteld precies zoals Maria Montessori het bedoeld heeft. Ze combineren deze richtlijnen ook met een flexibel schema of programma voor werkende ouders, meertalige gezinnen en expats – mensen die behoefte hebben aan de persoonlijke benadering die zij kunnen bieden met betrekking tot de opvoeding en opvang van hun kinderen. Casa’s doel is om een tweede thuis voor kinderen te zijn en een “opleiding voor het leven.”

BrightVibes filmde bij de Casa Bilingual Montessori School, Pijnacker-Nootdorp. Bekijk hier hun website.

Bij Casa doen ze hun uiterste best om elk kind te stimuleren in het ontwikkelen van hun eigen individuele talenten en eigenschappen binnen de micro-gemeenschap, waar elke leerling niet alleen verantwoordelijk is voor zichzelf, maar voor de gemeenschap als geheel.

Een micro-gemeenschap Bij Casa doen ze hun uiterste best om elk kind te stimuleren in het ontwikkelen van hun eigen individuele talenten en eigenschappen binnen de miniatuurgemeenschap, waar elke leerling niet alleen verantwoordelijk is voor zichzelf, maar voor de gemeenschap als geheel. Bron: Brightvibes, Casa Bilingual Montessori School

Veel van de activiteiten kunnen ze zelf kiezen, terwijl ze zich voor een paar andere activiteiten moeten aanmelden.

In Casa betekent het feit dat de klaslokalen en werkperiodes de hele dag beschikbaar zijn, dat de kinderen de gelegenheid hebben om gedurende de dag andere activiteiten bij te wonen. Veel van de activiteiten kunnen ze zelf kiezen, terwijl ze zich voor een paar andere activiteiten moeten aanmelden. Bron: BrightVibes, Casa Bilingual Montessori School

Montessori helpt kinderen zich te ontwikkelen tot individuen die goed van kwaad onderscheiden, die zelfvertrouwen hebben en verbonden zijn met anderen, die voldoening vinden en zich verbinden met en bijdragen aan de wereld.
“Onderwijs moet niet langer hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van kennis, maar moet een nieuwe weg inslaan, op zoek naar het vrijmaken van menselijk potentieel.” Maria Montessori Montessori helpt kinderen zich te ontwikkelen tot individuen die goed van kwaad onderscheiden, die zelfvertrouwen hebben en verbonden zijn met anderen, die voldoening vinden en zich verbinden met en bijdragen aan de wereld.. Bron: Montessori-AMI

Montessori-onderwijs kan kinderen niet alleen voorbereiden op een zorgzaam leven, maar ook op een leven waarin ze zelf zorg nodig hebben. Lees hier meer over hoe Montessori-onderwijs mensen van oudere leeftijd en/of met dementie kan verbeteren. 

HOE HET INSPIRERENDE LEVEN VAN MARIA MONTESSORI DE WERELD HEEFT BEÏNVLOED

In 2021 was het 150 jaar geleden dat Maria Montessori werd geboren, die een revolutie teweegbracht op het gebied van onderwijs, menselijke ontwikkeling en gelijkheid. Vandaag de dag wordt Montessori-onderwijs aangeboden op meer dan 25.000 scholen in 145 landen.

Support Now