Source: Het Babyhuis

Het Babyhuis zorgt ervoor dat moeder en kind samen kunnen blijven

In een huiselijke sfeer kunnen moeder en kind onder begeleiding een band vormen en werken aan een fijne, stabiele leefomgeving.

Het babyhuis

In Dordrecht staat het babyhuis. Hier kunnen moeders met hun baby’s terecht als zij de zorg niet meer in hun eentje aankunnen door verschillende omstandigheden. Ze worden opgevangen en begeleid in een traject van zo’n vijf maanden om zo te werken aan hechting en aan een stabiele levensstijl voor moeder en kind.

Unieke zorg in een huiselijke sfeer Het babyhuis zorgt ervoor dat moeders een kans krijgen om hun baby bij zich te houden door ze te begeleiden in het moederschap. Source: Facebook BrightVibes

Hechting

Vijf jaar geleden werd het babyhuis opgericht door Barbara Muller. Zij werkte bij de kinderbescherming en had veel te maken met uithuisplaatsingen. Ze zat daar aan de achterkant van het probleem, waarbij de uithuisplaatsing al plaats had gevonden en was van mening dat dit anders kom. Ze wilde iets opzetten dat preventief werkte, waarbij een uithuisplaatsing voorkomen kon worden zodat moeder en kind samen konden blijven.

Ze richtte wat nu het babyhuis is op, in eerste instantie om alleen de baby op te vangen bij bijvoorbeeld een huilbaby zodat de ouders wat rust konden krijgen. Al snel kwam de vraag of een moeder ook mee kon komen. Dit groeide steeds verder uit en professionaliseerde tot wat nu het babyhuis is. 

In het babyhuis worden moeder en baby opgevangen en wordt er gewerkt aan een veilige hechting tussen moeder en kind in een traject van zo’n vijf maanden. Niet alleen wordt er aan hechting gewerkt, het babyhuis assisteert ook bij het vinden van een goede opleiding of passende baan voor de moeder en huisvesting. Ze werken aan een goed ritme en dagbesteding en kijken naar wat de moeder nodig heeft om ervoor te zorgen dat zij een goede toekomst heeft met haar baby samen en zo snel mogelijk weer zelfstandig kan gaan wonen in een fijne omgeving.

Source: Babyhuis

Verschillende fases

Er kunnen tegelijkertijd 11 moeders terecht in het babyhuis. Het komt zelden voor dat ze vol zitten en dat is maar goed ook; op die manier ontstaan er geen wachtlijsten en kunnen moeders direct terecht wanneer het nodig is.

Er wordt in het huis met drie fases gewerkt. In de eerste fase gaat het om een zwangere vrouw of kersverse moeder waarbij de nadruk ligt op de hechting tussen moeder en kind. Hiervoor worden verschillende therapievormen en behandelgesprekken ingezet. Wanneer het goed gaat met de hechting, kan iemand doorstromen naar fase twee waarin de moeder meer te maken krijgt met zelfstandigheid zoals zelfstandig koken en dergelijken. Hier heeft de moeder wel nog 24 uur nabijheid van het kernteam en de vrijwilligers waardoor ze altijd op medewerkers terug kan vallen voor assistentie. In de derde fase is er nog meer zelfstandigheid voor moeder en kind en is het de laatste stap na een volledig zelfstandig bestaan.

Source: Babyhuis

Empoweren

De moeders die in het babyhuis terecht komen hebben vaak al te maken gehad met verschillende vormen van hulpverlening en kan daardoor een bepaald wantrouwen hebben opgebouwd. In het babyhuis ligt de focus op het werken vanuit vertrouwen en het kijken naar het talent en de kwaliteiten van de moeder: waar is ze goed in, waar wordt ze blij van.

Door deze aanpak komen moeders nog graag terug bij het babyhuis en kunnen ze met een gerust hart het huis verlaten.

Run baby, run!

Steun het babyhuis door marathonrenners te steunen; op zondag 27 mei zullen deelnemers rennen om geld op te halen voor het babyhuis.

Support Now