Source: © Fotografie Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel, een inspirerende circulaire woonwijk.

Ecodorp Boekel wordt een dorp dat ecologisch, duurzaam, klimaatproof en energieneutraal gebouwd is, zoveel mogelijk in eigen voedsel en drinkwater voorziet, educatief en sociaal is.

Wat is een ecodorp?

Sinds eind jaren 60 zijn er wereldwijd ecodorpinitiatieven ontplooid om alternatieve duurzame levenswijzen in de praktijk te brengen. Ecodorpen zijn gemeenschappen met als doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. De meeste hebben een omvang van tussen de 50 en 150 personen.

Zo heeft het Ecodorp een voedselbos, komt het drinkwater uit regenwater, heeft het dorp een eigen energiecentrale door de duurzaam opgewekte energie op te slaan in een basaltaccu en worden de woningen duurzaam en klimaatadaptief gebouwd. De twee initiatiefnemers Ad Vlems en Monique Vissers zorgen daarnaast voor een sociale, veilige leefomgeving voor zichzelf en voor hun kinderen en geven de kennis die ze opdoen door aan anderen.

Source: © Fotografie Ecodorp Boekel

Duurzaam voorzien in levensbehoeften

SDG wijk Ecodorp Boekel gaat duurzaam in haar levensbehoeften voorzien. Het dorp draagt hierdoor oplossingen aan voor alle duurzame werelddoelen (SDG’s), in samenwerking met onze omgeving.

Ecodorp Boekel wordt een wijk met 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, 6 mantelzorgwoningen, buurthuis, kennis- en educatiecentrum, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

Source: https://www.ecodorpboekel.nl/

Klimaatadaptief bouwen

Op 2 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. Nederland zal zich moeten aanpassen aan klimaatverandering. Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zoals extreme hagelbuien, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen.

De nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen, dus ook van Ecodorp Boekel.

Circulaire wijk Ecodorp Boekel past zich aan aan extreme weersomstandigheden zoals:
– extreme hagelbuien (groendaken)
– extreme regenval (zowel op het gebied van voedselvoorziening als waterafvoer/opslag in de wijk)
– langdurige droogte (zowel op het gebied van voedselvoorziening als watervoorziening)
– extreme hitte (groendaken, goed geïsoleerde woningen, zwemvijver en natuurlijke klimrekken van levende bomen waardoor een bladerdak de kinderen beschermt)

Source: Ecodorp Boekel

Voedselvoorziening

Ecodorp Boekel wil zoveel mogelijk haar eigen voedsel produceren, het streven is 70% zelf te produceren, met respect voor natuur, milieu en dierenwelzijn.

De volgende middelen worden daarvoor gebruikt:

1. Voedselbos

Op basis van Permacultuur (een duurzame vorm van polycultuur) wordt het voedsel op een klimaatbestendige manier verbouwd. Door de vele verschillende gewassen is er een grote variatie in voeding met een oogsttijd die verspreid is over het hele jaar. Daardoor kan er het hele jaar door vers voedsel gegeten worden. Lees hier meer over het voedselbos…

2. Permacultuurtuin

Permacultuur is een ontwerpmethode om je tuin en omgeving zo praktisch, efficiënt, natuurlijk en mooi mogelijk in te delen. Met de ontwerpmethode van Permacultuur probeer je een duurzame, eetbare, menselijke omgeving te maken. Lees hier meer over de Permacultuurtuin…

3. Duurzame en visvriendelijke viskwekerij

Experts van Greenpeace hebben hier al zorgvuldig over nagedacht en er een heel rapport over geschreven; een duurzame viskwekerij is zeker mogelijk als je aan een tiental voorwaarden voldoet. Aangezien Ecodorp Boekel net zoveel waarde aan duurzaamheid en het behoud en herstel van onze natuur hecht, gaat het dorp zich aan deze voorwaarden houden.
En dan blijkt dat een duurzame viskwekerij een oplossing kan zijn voor de overbevissing van onze zeeën en het beschadigen van de zeebodem. 

Source: Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel is de Meest duurzame organisatie van Nederland!

Ecodorp Boekel heeft onlangs de publieksprijs tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres mogen ontvangen!
De jury koos Ecodorp Boekel als de meest duurzame organisatie van Nederland, omdat in dit project een enorm breed scala aan aspecten van duurzaamheid wordt gecombineerd: natuurinclusief, klimaatadaptief, circulair, biodivers en sociaal duurzaam. Het grootste deel van de 36 sociale huurwoningen in het opvallend cirkelvormige project is gebouwd met natuurlijke materialen en de rest is geproduceerd uit afvalmateriaal. Bovendien is de professionele wijze waarop dit burgerinitiatief is vormgegeven een voorbeeld  voor anderen.

Source: SDG Nederland

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Ecodorp Boekel draagt met haar impact bij aan de Sustainable Development goals. De SDG’s, oftewel Duurzaamheidsdoelen geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. 

Armoede, geen toegang tot goed onderwijs, klimaatverandering. De moed kan je in de schoenen zinken als je aan zulke grote en complexe problemen denkt. Want in je eentje kun je toch nooit honger uitbannen, of het plastic probleem oplossen? Nee, dat klopt! Maar wat nou als we allemaal ons steentje bijdragen? Burgers, bedrijven én de overheid? Als we ons gezamenlijk inzetten? Dan maken we stap voor stap de wereld eerlijker, schoner, duurzamer en inclusiever. Wil jij ook bijdragen? SDG Nederland is dé organisatie die alle partijen bij elkaar brengt in Nederland, ook op lokaal niveau. Kijk voor tips wat jij kan doen op: sdgnederland.nl/doe-mee 

De 17 Duurzaamheidsdoelen variëren van “goede gezondheid en welzijn” tot “kwaliteitsonderwijs” en “klimaatactie” en zijn er allemaal op gericht om van onze planeet een fijne plek te maken voor alle mensen en andere aardbewoners. Bekijk alle 17 SDG’s hier: SDG Duurzaamheidsdoelen

Source: Ecodorp Boekel draagt bij aan maar liefst 14 SDG’s, te zien in de Social Handprint hierboven. Met hun activiteiten creëren zij een maatschappelijke waarde van €260.000,-.

Maatschappelijke waarde

Ecodorp Boekel draagt bij aan maar liefst 14 SDG’s, te zien in de Social Handprint hierboven. Met hun activiteiten creëren zij een maatschappelijke waarde van €260.000,-. Meer weten over de Social Handprint en waar deze waarde op is gebaseerd? Bekijk dan hier de Social Handprint van Ecodorp Boekel.

Ad Vlems van Ecodorp BoekelSource: Brightvibes.com

Met de social handprint van MAEX maak je je maatschappelijke impact op de SDG’s zichtbaar.

In een samenleving waarin sociale en duurzame waarden onderdeel uitmaken van de economie (betekeniseconomie/donut economy) is MAEX het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. 

Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief, bedrijf of organisatie. Er zijn twee manieren om je maatschappelijke waarde te vergroten, door zelf ‘goed’ te doen en dat zichtbaar te maken én door maatschappelijk te ‘investeren’. Met MAEX kan je beide doen en ook nog eens samen met anderen.

De founders van MAEX geloven in een samenleving waarin economische, ecologische en sociale waarden hand in hand gaan. MAEX, de maatschappelijke beurs, maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via speciaal door MAEX ontwikkelde tools krijgen initiatieven toegang tot kennis, kapitaal en klanten. Ieder sociaal initiatief heeft een eigen profiel, en maakt zelf continu zichtbaar wat het initiatief doet, voor welke doelgroep en welke behoeftes ze hebben. 

Bron: MAEX

VOOR INITIATIEVEN EN SOCIALE ONDERNEMINGEN

Buurtinitiatieven, bewonerscollectieven, wijkcoöperaties en sociale ondernemingen maken met een gratis profiel op MAEX hun maatschappelijke waarde direct zichtbaar in de Social Handprint die op het profiel verschijnt.

Om deze community van initiatieven verder te helpen professionaliseren organiseert MAEX wij samen met hun partners Impuls donaties van geld, kennis en capaciteit. 

MAEX helpt je met het maken, meten en managen van jouw impact op de samenleving. Neem deel aan de community en maak een profiel aan op MAEX.

Source: SDG Nederland

ECODORP BOEKEL EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.