Source: YouTube/HappenFilms

Dit is de man die al meer dan 30 jaar een stuk van Nieuw-Zeeland aan het herbebossen is.

Bioloog Dr. Hugh Wilson is sinds 1987 bezig met de herbebossing van het Hinewai-reservaat op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland en is nu te zien in de documentaire ‘Fools and Dreamers’.

Deze man is al 30 jaar bezig met het veranderen van gedegradeerd land in een gigantisch bos.

Toen de botanicus Dr. Hugh Wilson in 1987 de lokale bevolking op het Nieuw-Zeelandse Bankschiereiland liet weten dat hij van plan was om het ‘onkruid’ gaspeldoorn te laten groeien  om landbouwgrond te regenereren in het inheemse bos, waren de mensen niet alleen sceptisch, maar ook ronduit boos – dit was een plan dat je normaalgesproken alleen van ‘dwazen en dromers’ mocht verwachten.

Nu wordt hij als een held gezien en in het hele land houdt Dr. Wilson toezicht op 1500 hectare inheems bos, waar vogels en andere wilde dieren in overvloed leven en waar 47 bekende watervallen permanent stromen. Hij heeft zonder twijfel bewezen dat de natuur het het beste weet en dat hij geen dwaas is. Fools & Dreamers: Regenerating a Native Forest is een 30 minuten durende documentaire van HappenFilms over het Hinewai Natuurreservaat.

Hinewai Reserve beslaat 1250 hectare in de zuidoostelijke hoek van Banks Peninsula aan de oostkust van het Zuidereiland. Het reservaat ligt ten oosten van de stad Akaroa.
Hinewai is een ecologisch restauratieproject op Banks Peninsula, particulier eigendom en beheerd door de Maurice White Native Forest Trust, maar vrij toegankelijk voor wandelaars. Hinewai Reserve beslaat 1250 hectare in de zuidoostelijke hoek van Banks Peninsula aan de oostkust van het Zuidereiland. Het reservaat ligt ten oosten van de stad Akaroa. Source: hinewai.org.nz
Sindsdien heeft de stichting de hoeveelheid aanzienlijk vergroot door de aankoop van Ōtānerito Station in 1991 en door verschillende latere aankopen. Sinds 2016 verzorgt de stichting ook het aangrenzende 192 hectare grote Purple Peak Curry Reserve, dat in dat jaar is aangekocht door de New Zealand Native Forest Restoration Trust.
Aanvankelijk werden in 1987 109 hectare aangekocht door de Maurice White Native Forest Trust. Sindsdien heeft de stichting de hoeveelheid aanzienlijk vergroot door de aankoop van Ōtānerito Station in 1991 en door verschillende latere aankopen. Sinds 2016 verzorgt de stichting ook het aangrenzende 192 hectare grote Purple Peak Curry Reserve, dat in dat jaar is aangekocht door de New Zealand Native Forest Restoration Trust. Source: hinewai.org.nz
Het wordt uitgevoerd volgens een beheerstrategie van minimale inmenging - dat wil zeggen, ze laten de natuurlijke aanwas uitgroeien tot een vegetatiedek (bijna alle bossen) dat vergelijkbaar is met dat van voor de ontbossing door menselijke kolonisten. De eerste keer gedeeltelijk door Polynesische kolonisten van ongeveer 700 jaar geleden, de tweede keer en bijna volledig door Europese kolonisten vanaf ca. 1850.
Het primaire doel is het bevorderen van de natuurlijke regeneratie van inheemse vegetatie en wilde dieren. Het wordt uitgevoerd volgens een beheerstrategie van minimale inmenging – dat wil zeggen, ze laten de natuurlijke aanwas uitgroeien tot een vegetatiedek (bijna alle bossen) dat vergelijkbaar is met dat van voor de ontbossing door menselijke kolonisten. De eerste keer gedeeltelijk door Polynesische kolonisten van ongeveer 700 jaar geleden, de tweede keer en bijna volledig door Europese kolonisten vanaf ca. 1850. Source: hinewai.org.nz
Hugh en zijn collega's hebben uitheemse elementen verwijderd die het herstel van de inheemse flora en fauna ernstig belemmeren. Dat zijn enkele zeer invasieve en agressieve exotische bomen en klimplanten, plus enkele ernstig schadelijke dieren, op voorwaarde dat de verwijdering ervan zinvol is. Anders laten ze de boel met rust. De exotische gaspeldoorn bijvoorbeeld is een gehaat onkruid van de pastorale landbouw, maar wordt getolereerd op de Hinewai, omdat het dient als een zeer effectieve tijdelijke herstel plant voor inheemse regeneratie.
Nu bedekken donkergroene, inheemse struiken de kaap. Hugh en zijn collega’s hebben uitheemse elementen verwijderd die het herstel van de inheemse flora en fauna ernstig belemmeren. Dat zijn enkele zeer invasieve en agressieve exotische bomen en klimplanten, plus enkele ernstig schadelijke dieren, op voorwaarde dat de verwijdering ervan zinvol is. Anders laten ze de boel met rust. De exotische gaspeldoorn bijvoorbeeld is een gehaat onkruid van de pastorale landbouw, maar wordt getolereerd op de Hinewai, omdat het dient als een zeer effectieve tijdelijke herstel plant voor inheemse regeneratie. Source: hinewai.org.nz
De zonminnende gaspeldoorn biedt een beschermend dak aan jonge inheemse bomen om zo een goede start te maken. Zodra de inheemse bomen door de gaspeldoorn heen dringen en schaduw creëren, sterft de gaspeldoorn af.
Gaspeldoorn (geel) overwoekerd door inheemse struiken. Hinewai Reserve, Banks Peninsula, Canterbury, Nieuw Zeeland. De zonminnende gaspeldoorn biedt een beschermend dak aan jonge inheemse bomen om zo een goede start te maken. Zodra de inheemse bomen door de gaspeldoorn heen dringen en schaduw creëren, sterft de gaspeldoorn af. Source: Michal Klajban/WikimediaCommons
Hierdoor kunnen wilde dieren en insecten zich vrij door hun leefomgeving bewegen.
Ononderbroken natuurlijke routes lopen nu van de piek naar de kust, Hierdoor kunnen wilde dieren en insecten zich vrij door hun leefomgeving bewegen. Source: Facebook/HinewaiReserve
Hij heeft geen hekel aan technologie, hij gebruikt het alleen liever niet als het vermijdbaar is.
Dr. Wilson verplaatst zich te voet of per fiets. Hij heeft geen hekel aan technologie, hij gebruikt het alleen liever niet als het vermijdbaar is. Source: Facebook/HinewaiReserve
Volledige Documentaire: Dezelfde man besteedt 30 jaar aan het veranderen van gedegradeerd land in een massief bos (Fools & Dreamers). Het ongelofelijke verhaal over hoe gedegradeerde en door gaspeldoorn geteisterde landbouwgrond in de loop van 30 jaar is geregenereerd tot een prachtig Nieuw-Zeelands inheems bos. Source: YouTube/HappenFilms

STUK VAN NIEUW-ZEELAND AAN HET HERBOSSEN EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Stuk van Nieuw-Zeeland aan het herbossen maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. 

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

Source: None

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

SAMENWERKEN AAN NATUURBEHOUD

Voor langdurig natuurbehoud is het essentieel dat de lokale bevolking een duurzaam bestaan kan leiden met een beter inkomen. Het Jane Goodall Instituut introduceert onder andere microkredietprogramma’s die de gemeenschap zelf beheert, technieken voor duurzame koffieteelt en verbeterde landbouwmethodes zoals het verbouwen van gewassen onder de beschutting van bomen.

Support Now