Source: Femina.in

Deze inspirerende, 109-jarige Indiase vrouw staat bekend als de Moeder van de Bomen.

De Indiase milieuactiviste Saalumarada Thimmakka heeft in haar leven meer dan 8000 bomen geplant, waaronder 384 banyanbomen langs een vier kilometer lange strook langs een nabij gelegen snelweg.

India’s inspirerende Moeder van de Bomen

Saalumarada Thimmakka, die de Padma Shri onderscheiding (2019) ontving, plantte samen met haar echtgenoot Bikkala Chikkayya 384 banyanbomen langs een 4 km lang stuk van wat nu een snelweg is, in Bengaluru, Karnataka. Zijderupskweker, milieudeskundige en “Moeder van de Bomen” zijn benamingen die haar tot nu toe werden toegekend. Sinds 1995, toen zij de National Citizen’s Award ontving, volgen de media haar op de voet. Maar ondanks alle onderscheidingen, prijzen, media-aandacht, organisaties die haar eren en stichtingen of groepen die naar haar zijn vernoemd, heeft Thimmakka’s roem zich nooit vertaald in fortuin en heeft deze inspirerende vrouw het grootste deel van haar leven in armoede geleefd.

Na 25 jaar tevergeefs te hebben geprobeerd om met haar echtgenoot, Sri Bikkala Chikkayya, een kind te krijgen, vond Thimmakka een andere manier om leven op de wereld te brengen. Ze begon bomen te planten, honderden, in rijen die zich zo'n vier kilometer uitstrekten langs de weg tussen haar dorp en het volgende.

Ze begon honderden bomen te planten. Na 25 jaar tevergeefs te hebben geprobeerd om met haar echtgenoot, Sri Bikkala Chikkayya, een kind te krijgen, vond Thimmakka een andere manier om leven op de wereld te brengen. Ze begon bomen te planten, honderden, in rijen die zich zo’n vier kilometer uitstrekten langs de weg tussen haar dorp en het volgende. Source: HerZindagi.com

Thimmakka begon haar milieu kruistocht tijdens de Tweede Wereldoorlog

Als het leven je geen kinderen geeft, plant je honderden bomen en red je de planeet. Dat is tenminste wat Saalumarada Thimmakka, een arme vrouw die in een dorre streek in Zuid-India woont, deed nadat ze bijna 80 jaar geleden geen kind met haar man kon krijgen. Thimmakka, nu 109 jaar oud (of misschien 110, niemand weet het zeker), begon haar milieu kruistocht tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertoont niet veel tekenen van verslapping. Ze is verantwoordelijk voor het planten en verzorgen van 384 Banyan bomen. Haar milieu-activisme heeft een grote rol gespeeld bij het op gang brengen van grootschalige veranderingen in India.

Source: GlobalCitizen 

De president, Shri Ram Nath Kovind reikte de Padma Shri Award uit aan Saalumarada Thimakka, tijdens een Investituur ceremonie, in New Delhi op 16 maart 2019

De president van India ontvangt een zegen van Saalumarada Thimmakka. De president, Shri Ram Nath Kovind reikte de Padma Shri Award uit aan Saalumarada Thimakka, tijdens een Investituur ceremonie, in New Delhi op 16 maart 2019 Source: LifeLance.in

Thimmakka’s echtgenoot steunde haar in haar wens om bomen te planten

Volgens de Saalumarada Thimmakka International Foundation groeide Thimmakka op in Gubbi, een klein plattelandsgebied in het zuiden van India. Omdat haar stad geen goede onderwijsvoorzieningen had, begon ze op 10-jarige leeftijd als ongeschoolde arbeider te werken en trouwde uiteindelijk in een ander arm gezin.  

Gelukkig voor Thimmakka steunde haar echtgenoot haar wens om bomen te planten en hielp hij haar trouw bij haar inspanningen tot aan zijn dood in 1991.

 

Source: GlobalCitizen

Saalumarada Thimmakka hier samen met mysticus, spiritueel leraar en uitgesproken milieu-activist, Sadhguru. Sadhguru is momenteel adviseur van de regering voor land- en bosbouwzaken.

Hooggeplaatste vrienden. Saalumarada Thimmakka hier samen met mysticus, spiritueel leraar en uitgesproken milieu-activist, Sadhguru. Sadhguru is momenteel adviseur van de regering voor land- en bosbouwzaken. Source: LifeLance.in

De ‘Saalumarada Thimmakka International Foundation’ werd ter ere van haar in 2014 opgericht

Hoewel zij met het planten van bomen geen roem nastreefde, werd zij een soort legende in India en de rest van de wereld: zij won ten minste 50 prijzen voor haar milieu-activiteiten en kreeg internationale media-aandacht voor haar werk.

Thimmakka zelf plant geen bomen meer, maar haar protegé en pleegzoon Umesh B N, is nu de voorzitter van de Saalumarada Thimmakka International Foundation, die in 2014 ter ere van haar werd opgericht.

Behalve dat de stichting zich richt op het behoud van het milieu, dient zij ook als onderwijsbron voor arme Indiërs, biedt zij armoedebestrijdingsprogramma’s aan en streeft zij zelfs naar de totstandkoming van een kraamkliniek in de regio.

Thimmakka’s milieuactivisme ligt in de lijn van de koers die het land met zijn 1,25 miljard inwoners, de laatste jaren is ingeslagen. India heeft hernieuwde aandacht voor het milieu. In oktober 2016 ondertekende het land formeel het Akkoord van Parijs en beloofde het om tegen 2030 minstens 40% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Bron: GlobalCitizen 

Zij heeft een stichting met haar naam en wordt vaak uitgenodigd voor boomplantceremonies in het hele land. Aan de vrouw die zelf nooit naar school is geweest, is nu een gedicht gewijd in het Indiase nationale lesprogramma.

Thimmakka wordt geroemd als een milieuheld en heeft verschillende onderscheidingen gekregen. Zij heeft een stichting met haar naam en wordt vaak uitgenodigd voor boomplantceremonies in het hele land. Aan de vrouw die zelf nooit naar school is geweest, is nu een gedicht gewijd in het Indiase nationale lesprogramma. Source: LifeLance.in

MOEDER VAN DE BOMEN EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

Moeder van de Bomen maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

SDG 3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het kindersterftecijfer is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gedaald met 53% ten opzichte van 1990 en moedersterfte met 44%. Toch is hier, met name in ontwikkelingslanden, nog een wereld te winnen. Met SDG 3 wordt een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden gepromoot.

Lees hier meer over SDG 3 – goede gezondheid en welzijn

SDG 12 – VERANTWOORDE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om. 

Lees hier meer over SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

SDG 15 – LEVEN OP HET LAND

SDG 15 zet het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen centraal. Ontbossing en verwoestijning zijn een bedreiging voor al het leven op aarde. Hoewel de berichten over de afnemende biodiversiteit alarmerend zijn, is er nog genoeg reden tot hoop. 

Lees hier meer over SDG 15 – leven op het land

HELP DE AARDE HERSTELLEN: PLANT EEN BOOM!

Betrokkenheid is de sleutel tot ons succes. Als we de aanplant van bomen willen opschalen en het tempo van klimaatactie willen versnellen, hebben we jouw hulp nodig. Onze filosofie is dat mensen in contact brengen met de natuur kan leiden tot een enorme transformatie, zowel ecologisch als sociaal! Je kunt aan het Life Terra project deelnemen door een boom te ‘adopteren’ of er een cadeau te doen. <br /> Kijk op Lifeterra.eu voor meer informatie.

Support Now