Source: None

De kracht van onvoorwaardelijke liefde

Wat je dan ook overkomt in je leven, deze toegewijde vader inspireert je om het nooit op te geven!

Hartverwarmend De onvoorwaardelijke liefde van een vader voor zijn zoon. Source: Facebook Brightvibes

Dagelijkse strijd

Een ouder zijn is het moeilijkste beroep ter wereld. maar voor degenen wiens kinderen een lichamelijke of geestelijke handicap hebben, kan het een opgave zijn waar zelfs de sterkste onder ons het moeilijk mee hebben.

Voor Bill Davis, wiens zoon Chris geboren is met zowel een lichamelijke handicap als neurologische schade en die zwaar autistisch is, was de dag doorkomen alleen al een enorme opgave.

‘Chris communiceerde niet, hij ging niet zitten, trok geen kleding aan, ging niet naar buiten,’ zegt de Amerikaanse Bill. ‘Hij at de muur, de tafel, hij at het kleed. als ik moest hoesten, rende hij naar beneden en sloeg me. het was een full-time baan. Chris sliep niet, hij at niet, hij droeg luiers en praatte nooit.’

Op zoek naar antwoorden

De stoornis van Chris was zo heftig dat Bill en zijn vrouw het advies kregen van doctors om Chris in een zorginstelling te laten opnemen om daar verzorgd te worden, maar ze weigerden het op te geven.

‘We gingen deze strijd aan om te onderwijzen en therapieën te ontwikkelen,’ vertelt Bill, wiens verhaal een van de vele is die verschijnt in Andrew Solomons boek Far From the Tree (Ver van de Boom) dat de verhalen vertelt van mensen die hebben geleerd om te gaan met hun uitzonderlijke kinderen en die daar zingeving in hebben gevonden. 

‘Zijn moeder bestudeerde alles waar ze maar aan kon komen betreffende het onderwerp en maakte een school aan ons huis. Toen zijn we begonnen met Chris daar te onderwijzen.’

Bill weigerde op te geven
de vasteberadenheid Bill weigerde op te geven Source: Google

Wonder boven wonder

En, wonder boven wonder, wierp Bills onvoorwaardelijke liefde zijn vruchten af en was er verbetering zichtbaar bij Chris. Dusdanig dat Chris nu zelfs naar de hogere school gaat, waar hij, muziek, computers en kunst studeert!

Met het oog op de toekomst Chris gaat nu naar de hoge school. Source: Youtube

Een inspiratie voor anderen

Het verhaal van Bill en Chris heeft online duizenden geraakt. Hieronder een aantal reacties van mensen die ontroerd zijn door de video die op Birghtvibes Facebook staat:

Source: Facebook Brightvibes

Steun Chris en zijn vader financieel

Via deze GoFundMe pagina kan je Chris en zijn vader direct helpen.

Support Now