Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

De Australische non-profit organisatie ‘Brood clips voor Rolstoelen’ zet afval om in vervoer.

Een Australische vrijwilligersorganisatie verzamelt de kleine plastic broodclips door het hele land, recyclet ze lokaal en zamelt geld in om rolstoelen te kopen voor kansarme mensen in Zuid-Afrika.

Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Recyclen van broodclips, het verstrekken van rolstoelen

Elk jaar belanden miljoenen broodclips op de vuilnisbelt, maar een concept uit Zuid-Afrika heeft een liefdadigheidsinstelling in Adelaide, genaamd Aussie Bread Tags for Wheelchairs geïnspireerd om ze in te zamelen en te recyclen. Met het verkregen geld worden mensen met een handicap geholpen.

Als gepensioneerd verpleegkundige wilde ze anderen helpen. Mary was zich ervan bewust dat de meerderheid van de mensen in Zuid-Afrika, die een rolstoel nodig hadden het zich niet konden veroorloven om een eigen rolstoel te kopen.
Mary Honeybun is in 2006 begonnen met ‘Bread Tags for Wheelchairs’ in Zuid-Afrika. Als gepensioneerd verpleegkundige wilde ze anderen helpen. Mary was zich ervan bewust dat de meerderheid van de mensen in Zuid-Afrika, die een rolstoel nodig hadden het zich niet konden veroorloven om een eigen rolstoel te kopen. Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Australië neemt het programma over.

Na een tijdje kregen de Australiërs lucht van het programma. Mensen met Zuid-Afrikaanse connecties begonnen clips mee te nemen als ze op bezoek kwamen en sommige mensen deden broodclips op de post. Jodie Falco van het radiostation 1079 Life in Adelaide promootte ‘Bread Tags for Wheelchairs’ en de tags stroomden binnen.

Eind 2018 was er voldoende belangstelling in heel Australië om een nationaal inzamelnetwerk op te zetten. Jenny Cooper, een Zuid-Afrikaanse die in de jaren negentig naar Australië was geëmigreerd, ging de uitdaging aan door een Facebook-pagina op te zetten, contact op te nemen met mensen die interesse hadden getoond en een kaart met inzamelpunten en wat promotiemateriaal te maken.

Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Enorm veel reacties

De reacties waren verbluffend, en het netwerk groeide al snel snel. In februari 2019 hebben we een beroep gedaan op een lokale recycler, Transmutation, in Robe, SA. Begin 2020 waren er 350 inzamelpunten in elke staat en werd er elke maand 100 kg+ aan broodclips gerecycled. Het recyclen van 250 kg broodclips financiert een instapmodel rolstoel, hoewel sommige meer kosten, afhankelijk van de behoeften van de klant.

Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Netwerk groeit

Het netwerk van vrijwilligers blijft groeien, waaronder verzamelaars, inzamelpunt begeleiders, staatscoördinatoren, kleurensorteerders en mensen die helpen bij het transport. De organisatie wordt ondersteund door scholen, kinderopvangcentra, kleine bedrijven, gemeenten, kerken, buurthuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen.

Lids4Kids Canberra. Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au
Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au
Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Tot nu toe zijn 2.657 kg Australische broodclips gerecycled.

Transmutatie verwerkt maandelijks zendingen van broodclips van de organisatie. Ze recyclet de broodclips om er kommen, borden, onderzetters en deurknoppen van te maken. Deze producten kunnen online worden gekocht, in hun winkel in Robe, of bij hun distributeurs in heel Australië. Witte borden en kommen zijn verkrijgbaar bij sommige verkooppunten van Country Road. 

Tot nu toe zijn 2.657 kg Australische broodclips gerecycled. Er worden momenteel 200 kg broodclips per maand gerecycled.

Bron: Ozbreadtagsforwheelchairs.org.au

Jongens op de Alta du Toit school hebben dankzij de stichting meer vrijheid en mobiliteit. Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au
John sorteert op kleur Source: ozbreadtagsforwheelchairs.org.au
Source: https://www.facebook.com/aussiebreadtags
De organisatie dankt HF Dicker & Son, die zo goed zijn om de zending broodclips elke maand gratis van Adelaide naar Robe te vervoeren. Source: HF Dicker and Son
Broodclips voor rolstoelenSource: Facebook/ABC730

BROODCLIPS VOOR ROLSTOELEN EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De broodclips voor rolstoelen maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 1 – GEEN ARMOEDE

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven, dat is het speerpunt van SDG 1. Daarnaast is er bepaald dat landen zich moeten inzetten voor sociale zekerheid. 

Lees hier meer over SDG 1 – geen armoede

Source: None

SDG 13 – KLIMAATACTIE

De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor overstromingen, droogte en andere extreme weersomstandigheden. Met SDG 13 wordt actie ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees hier meer over SDG 13 – klimaatactie

Source: None

SDG 17 – PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

Waar kan ik doneren?

Hoewel het grootste deel van onze fondsen afkomstig is van de recycling van broodclips, kunnen we dankzij giften meer rolstoelen leveren. Klik hier voor meer informatie ??

Support Now