Nederlandse Arctic Reflections wil 100.000 km2 poolijs herstellen om de opwarming van de aarde tegen te gaan

Ga met ons mee op een Arctisch avontuur met Arctic Reflections, wiens missie het is om 100.000 km² Arctisch zee-ijs te herstellen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

In het licht van klimaatverandering lijkt de situatie van het Noordpoolgebied vaak somber en onomkeerbaar. Maar gelukkig biedt dit project hoop.

De Alarmerende Realiteit van het Smelten van Arctisch IJs

Volgens NASA smelt het zee-ijs van de Noordelijke IJszee in een ongekend tempo.

Het Arctisch zee-ijs fungeert als de natuurlijke koelkast van de aarde door zonlicht te weerkaatsen met zijn witte ijsplaten. Dit fenomeen, bekend als het “albedo”-effect, zorgt ervoor dat ijsplaten tot 90% van de zonnestraling terugkaatsen, terwijl het donkere zeewater slechts 10% reflecteert. De snelle afname van het Noordpoolzee-ijs verstoort dit delicate evenwicht.

In de afgelopen veertig jaar is het volume van het Noordpoolzee-ijs met maar liefst 75% afgenomen. Dit verlies heeft niet alleen impact op het Noordpoolgebied, maar ook wereldwijd. Stijgende zeespiegels, veranderde oceaanstromen en bedreigingen voor dieren zoals ijsberen en zeehonden zijn enkele van de gevolgen van dit smeltende ijs.

De Gevaren van Smeltend Arctisch IJs

De Gevaren van Smeltend Arctisch IJs

  1. Temperaturen: De Noord- en Zuidpool fungeren als de koelkast van de wereld. Hun witte sneeuw en ijs reflecteren warmte terug de ruimte in, waardoor andere regio’s die warmte absorberen in balans worden gebracht. Minder ijs betekent minder gereflecteerde warmte, wat leidt tot intensere hittegolven wereldwijd. Maar het betekent ook extremere winters, omdat de verstoorde poolwervel koude lucht naar het zuiden brengt.
  2. Kustgemeenschappen: Stijgende zeespiegels bedreigen kuststeden en kleine eilandstaten, waardoor kustoverstromingen en stormvloeden verergeren. Het smelten van de Groenlandse ijskap kan leiden tot een aanzienlijke zeespiegelstijging.
  3. Voedsel: Het snelle ijsverlies zorgt voor instabiele weerspatronen, wat gewassen beschadigt die cruciaal zijn voor de wereldwijde voedselvoorziening. Hogere prijzen en toenemende crises treffen vooral kwetsbare bevolkingsgroepen.
  4. Scheepvaart: Naarmate het ijs smelt, openen zich nieuwe zeeroutes in het Noordpoolgebied. Hoewel dit tijd kan besparen, brengen deze routes ook gevaren met zich mee, zoals schipbreuken en olierampen in afgelegen gebieden.
  5. Wilde dieren: Dieren die afhankelijk zijn van zee-ijs, zoals ijsberen, walrussen en poolvossen, worden bedreigd. Als zij lijden, hebben ook andere soorten en mensen daar last van.
  6. Permafrost: Arctisch ijs en permafrost bevatten grote hoeveelheden methaan, een krachtig broeikasgas. Als alle permafrost smelt, zou dit gelijk staan aan de CO2-uitstoot van alle EU-landen samen.

Arctic Reflections: Een Gedurfde Missie om het Smelten van Arctisch IJs te Herstellen

Arctic Reflections,” is een visionair initiatief, opgericht door twee Nederlanders, dat zich richt op het herstellen van het snel verdwijnende Arctische ijs. Ze hebben hun goedbetaalde banen opgegeven om dit ambitieuze project na te streven. Leer hier meer over hun snel groeiende team.

Oprichters Tom Meijeraan (l) en Fonger Ypma (r)

De Ambitieuze Doelstelling van Arctic Reflections

Arctic Reflections heeft een gedurfde missie: jaarlijks 100.000 vierkante kilometer Arctisch ijs dikker maken gedurende de komende vijf decennia. Hun strategie? Zeewater op het Arctische ijs pompen tijdens de winter. Bij gemiddelde temperaturen van min 25 graden Celsius bevriest het zeewater snel aan de oppervlakte, waardoor dikkere ijsplaten ontstaan.

Herstel van Arctisch IJs: Hoe Werkt Het?

In 2016 stelden wetenschappers een eenvoudige oplossing voor om het Arctische ijs te redden: het volume vergroten door water op de bestaande ijsplaten te pompen. Arctisch zeewater bevriest snel wanneer het over het ijs wordt gepompt vanwege de lage Arctische luchttemperatuur. Door het ijs in de winter dikker te maken, wil Arctic Reflections de verdere afname van het zomerijs in het Noordpoolgebied voorkomen.

Tijdens hun veldonderzoek gebruikten ze conventionele pompen, die normaal gesproken worden gebruikt om ijswegen aan te leggen.

Engineering met de Natuur

Werken met de natuur, in plaats van ertegenin, is vaak de beste benadering voor monumentale projecten. Arctic Reflections omarmt deze filosofie. Hun innovatieve methode maakt gebruik van het natuurlijke bevriezingsproces en benut de extreme kou van het Noordpoolgebied om de ijsplaten te versterken. Het is een harmonieuze samenwerking tussen wetenschap en milieu.

“Hoewel het herstellen van Arctisch ijs niet de dringende noodzaak om de koolstofuitstoot te verminderen kan vervangen, is het een cruciale maatregel om de verwoestende terugkoppelingslussen die gepaard gaan met het verlies van Arctisch zee-ijs te voorkomen.” – Fonger Ypma, Oprichter van Arctic Reflections

Samenwerken met Lokale Gemeenschappen

Betrokkenheid van lokale inheemse gemeenschappen is om verschillende redenen cruciaal. Deze gemeenschappen hebben diepgaande kennis van het Arctische milieu en zijn delicate evenwicht. Samenwerken met hen zorgt ervoor dat de inspanningen van Arctic Reflections in lijn zijn met duurzame praktijken en cultureel erfgoed respecteren. Het is een holistische benadering die de onderlinge verbondenheid van ecosystemen en menselijk welzijn erkent.

Positieve Resultaten van het Eerste Veldexperiment in Svalbard

Arctic Reflections heeft onlangs hun eerste veldtest uitgevoerd in Svalbard, een belangrijke mijlpaal in hun missie om het snelle smelten van Arctisch ijs tegen te gaan. Bij temperaturen van gemiddeld min 25 graden Celsius gebruikte het team traditionele pompen, aangepast voor het creëren van ijswegen, om zeewater op het ijsoppervlak te pompen. Deze innovatieve aanpak leidde binnen enkele dagen tot de vorming van een 30 centimeter dikke ijslaag op een oppervlak van 10.000 vierkante meter.

Source: Image by UNIS - Arctic Technology Department

In nauwe samenwerking met wetenschappers van UNIS en de TU Delft monitoren ze zorgvuldig het albedo-effect, de dichtheid, temperatuur en zoutgehaltes van het nieuwe ijs. Deze veelbelovende test toont het potentieel van de methode van Arctic Reflections om ijsplaten aanzienlijk dikker te maken tijdens de strenge wintermaanden, wat de weg vrijmaakt voor bredere toepassing in de toekomst.

Onderzoek naar Natuurlijk Zoutafgifte in Dikker IJs

Een deel van het onderzoek van Arctic Reflections richt zich op het bestuderen van het natuurlijke proces van zoutafgifte tijdens de ijsvorming. Wanneer zeewater bevriest en zee-ijs vormt, wordt zout aan de onderkant van het ijs vrijgegeven via pekelkanalen. Het team onderzoekt of dit proces ook optreedt wanneer ijs dikker wordt door zeewater erop te pompen. Hiervoor namen ze dagelijks meerdere ijskernen van de verdikte locaties en een referentielocatie. Deze kernen worden geanalyseerd op zoutgehalte, dichtheid en temperatuurmetingen.

Zorgen voor de Duurzaamheid van Dikker IJs

Het dikker maken van het ijs is een prestatie, maar het waarborgen van de duurzaamheid ervan is net zo cruciaal. Tijdens het smeltseizoen monitort het team het ijs op afstand via sensoren die in het ijs zijn geïnstalleerd en visueel met behulp van een time-lapse camera en satellietbeelden.

Dit rigoureuze monitoringsproces helpt bij het verzamelen van essentiële gegevens om de effectiviteit en duurzaamheid van hun methoden te begrijpen, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun doel om 100.000 km² Arctisch ijs te herstellen.

Het Beperken van IJsverlies En Koolstofniveaus Verminderen

Het initiatief biedt een tijdelijke maar essentiële oplossing om de directe impact van ijsverlies te beperken terwijl bredere inspanningen om de koolstofuitstoot te verminderen doorgaan. Het project hoopt cruciale tijd te winnen voor wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan door het Arctische ijs te stabiliseren. Onderzoekers onderzoeken manieren om de afname van zee-ijs te stoppen totdat de koolstofniveaus weer acceptabele niveaus bereiken, waardoor een buffer wordt geboden tegen de ergste effecten van klimaatverandering.

De Urgentie van Actie

Naast hun inspanningen om ijs te herstellen, benadrukt Arctic Reflections de kritieke noodzaak om de koolstofuitstoot te verminderen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voorspelt dat de Noordelijke IJszee in de zomer ijsvrij zou kunnen zijn tegen de jaren 2030 of 2040, tenzij er beslissende actie wordt ondernomen. Hoewel het verminderen van CO2- en methaanemissies absoluut noodzakelijk blijft, zijn ambitieuze projecten zoals Arctic Reflections net zo belangrijk. Ze bieden niet alleen hoop op de lange termijn, maar ook direct op het ijs. Ze zullen zeker veel uitdagingen tegenkomen, maar inspanningen zoals deze van mensen die bereid zijn risico’s te nemen voor het algemeen belang zijn precies wat de wereld meer nodig heeft.

10 DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN OM ONZE PLANEET TE HELPEN REDDEN

We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Weet je niet waar je moet beginnen? We geven je tien dingen die we vandaag allemaal kunnen doen.

Support Now
Praat mee Login of Registreer om te reageren