Source: Twitter/Joyce Karam

Turkse vuilnismannen beginnen een bibliotheek met boeken die ze bij het afval vinden.

Een groep Turkse vuilnismannen, die het zat waren dat er zoveel boeken op de vuilnisbelt belandden, heeft een bibliotheek met meer dan 6000 boeken, waaronder een kinderafdeling, opgezet.

Source: Cankayabel-3/CNN

Vuilnismannen die gek zijn op boeken richten een openbare bibliotheek op.

Het oude gezegde "Het afval van de een is een schat voor de ander" is zeker van toepassing in Ankara, Turkije, waar een groep vuilnismannen begonnen is met het redden van afgedankte boeken. In plaats van een triest einde op een stortplaats, hebben deze boekminnende vuilnismannen ze allemaal op één plek ondergebracht, in een gratis bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is.

Vuilnismannen beginnen een bibliotheek met uit het afval geredde boeken. “Vroeger wenste ik dat ik een bibliotheek in mijn huis had. Nu hebben we hier een bibliotheek,” vertelde Serhat Baytemur, een 32-jarige vuilnisman. Source: CankayaMunicipalityNewsCenter/CNN

De bibliotheek is sinds december 2017 open voor het publiek

Het verhaal begon toen vuilnisman Durson Ipek tijdens zijn werk een zak met afgedankte boeken vond en het idee was geboren. Ipek en andere vuilnismannen begonnen boeken te verzamelen die ze op straat vonden en die bestemd waren voor de stortplaats. Naarmate hun verzameling groeide, nam ook de mond-tot-mondreclame toe. Al snel begonnen buurtbewoners boeken rechtstreeks te doneren.

De bibliotheek die oorspronkelijk uit 200 boeken bestond, bevindt zich in het Çankaya-district van de hoofdstad in een voorheen leegstaande steenfabriek bij het hoofdkantoor van de reinigingsdienst. De bibliotheek was aanvankelijk alleen beschikbaar voor de werknemers van de reinigingsdienst en hun gezinnen, maar naarmate de collectie groeide, groeide ook de publieke belangstelling en werd de bibliotheek in december 2017 opengesteld voor het publiek.

"Aan de ene kant waren er mensen die deze boeken op straat achterlieten. Aan de andere kant waren anderen op zoek naar deze boeken," vertelde burgemeester Alper Tasdelen. "We bespraken het idee om met deze boeken een bibliotheek te maken. En toen iedereen het ermee eens was, zijn we dit project begonnen.

Bron: GoodNet

De bibliotheek wordt vaak bezocht door kinderen van gemeentearbeiders en leerlingen van nabijgelegen scholen. Er is een lounge ingericht voor de lezers en schaakborden voor de mensen die de bibliotheek bezoeken. In de lounge kun je zelfs een kopje thee krijgen.
Lees lounge De bibliotheek wordt vaak bezocht door kinderen van gemeentearbeiders en leerlingen van nabijgelegen scholen. Er is een lounge ingericht voor de lezers en schaakborden voor de mensen die de bibliotheek bezoeken. In de lounge kun je zelfs een kopje thee krijgen. Source: Twitter/Joyce Karam

Het stadsbestuur heeft een fulltime medewerker moeten aannemen om de bibliotheek te beheren

Alle gevonden boeken worden gesorteerd en gecontroleerd op hun conditie; als ze voldoen, komen ze op de planken. Eigenlijk is alles in de bibliotheek uit het afval gered, dus ook de boekenplanken en de kunstwerken die aan de muren hangen.

Momenteel heeft de bibliotheek meer dan 6.000 boeken, variërend van fictie tot non-fictie en er is een zeer populaire kinderafdeling met zelfs een collectie stripboeken. Een hele afdeling is gewijd aan wetenschappelijk onderzoek en er zijn ook boeken beschikbaar in het Engels en Frans.

De boeken worden uitgeleend voor een periode van twee weken, die naar behoefte kan worden verlengd. De collectie is zo groot geworden dat de bibliotheek ook boeken uitleent aan scholen, onderwijsprogramma’s en gevangenissen.

"Leerkrachten van dorpsscholen uit heel Turkije vragen om boeken," vertelde Tasdelen. Het stadsbestuur heeft een fulltime medewerker moeten inhuren om de bibliotheek te beheren.


Bron GoodNet

De bibliotheek, gevestigd in een oude steenfabriek, bestond aanvankelijk uit 200 boeken. Source: CankayaMunicipalityNewsCenter/CNN
Source: CankayaMunicipalityNewsCenter/CNN
Source: Twitter/CNN

BIBLIOTHEEK MET BOEKEN GEVONDEN BIJ HET AFVAL EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De bibliotheek met boeken gevonden bij het afval maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 4 – KWALITEITSONDERWIJS

Alle kinderen minimaal een basis en een middelbare school diploma, daar staat SDG 4 voor. Gelukkig zijn er overal ter wereld al mensen die zich hiervoor inzetten. Ook in Nederland. Zo kunnen leerlingen uit alle milieus via Stichting Leren voor de Toekomst toegang krijgen tot huiswerkbegeleiding. Naast toegang tot onderwijs is de kwaliteit van het onderwijs belangrijk: leerlingen moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid. 

Lees hier meer over SDG 4 – kwaliteitsonderwijs

Source: None

SDG 8 – WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Iedereen die kan werken, zou de mogelijkheid moeten hebben om dit te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden. SDG 8 richt zich daarom op waardig werk voor iedereen en inclusieve en duurzame economische groei. 

Lees hier meer over SDG 8 – waardig werk en economische groei. 

Source: None

SDG 12 – VERANTWOORDE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

Het produceren en consumeren van goederen kan en moet anders: het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, verspilling moet worden geminimaliseerd en we moeten de verschuiving maken naar een groene levensstijl. Daar draait SDG 12 om. 

Lees hier meer over SDG 12 – verantwoorde productie en consumptie

Waarom doet lezen er toe?

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen.

Support Now