Skip to content

Je gebruikt een verouderde browser

Internet Explorer wordt niet ondersteund door deze site en Microsoft is gestopt met het uitbrengen van updates, daarom kun je problemen ondervinden bij het bezoeken van deze site en we raden je sterk aan je browser te upgraden voor moderne webfunctionaliteit, een betere gebruikerservaring en verbeterde beveiliging.

Actualiseer mijn browser

Duitse stad plaatst thermisch geïsoleerde slaapcabines voor daklozen

6 min leestijd

Betere Samenleving
Source: Ulmernest.de

In Ulm zijn cabines geplaatst die bekend staan als “Ulmer Nesten”. Dit zijn noodslaap cabines om daklozen onderdak te bieden tijdens de koude wintermaanden.

Duitse stad installeert cabines om daklozen tegen de ergste winterkou te beschermen

Het "Ulmer Nest" is een poging om de reeds aanwezige bescherming tegen bevriezing in de stad Ulm, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, uit te breiden. Het is een noodopvangplaats in de vorm van een slaapcapsule, die daklozen tijdens koude winternachten moet beschermen tegen levensbedreigende temperaturen, wind en vocht. Het is met name bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen geen gebruik kunnen maken van de bestaande maatregelen, zoals collectieve huisvesting of overnachtingsmogelijkheden.

Source: Facebook/UlmerNest

Ulmer Nest biedt een beter alternatief voor een overnachting in de open lucht

De makers van Ulmer Nest zeggen dat de cabines daklozen, die geen enkel vangnet meer hebben, als laatste redmiddel worden aangeboden. Deze optie ter bescherming van lijf en leden wordt gezien als een beter alternatief voor een onbeschermde overnachting in de open lucht.

De ontwerpers en de plaatselijke overheid willen benadrukken dat het Ulmer Nest geen alternatief is voor een overnachting in een daklozenopvang of een vergelijkbare goed gecontroleerde omgeving – het is een alternatief voor een overnachting in de open lucht.

Het gesloten, geïsoleerde ontwerp is hier bedoeld om de kwalijke milieu-invloeden zoals wind, nattigheid en koude tot een minimum te beperken of te verminderen. Niettemin kunnen in een Ulmer Nest nog steeds levensbedreigende lage temperaturen voorkomen, en het moet dan ook uitdrukkelijk als allerlaatste optie worden beschouwd.

Bron: UlmerNest.de

Prototype Source: Facebook/UlmerNest

Het uittesten van het concept biedt de betrokkenen en de stad Ulm tal van mogelijkheden

Hier kan in een landelijk uniek project worden geëvalueerd of het Ulmer Nest geschikt is als methode om mensen te bescherming tegen bevriezing. De stad Ulm fungeert hier als een belangrijk rolmodel, als pionier en inspiratiebron, zowel wat de technische aspecten betreft, zoals het gebruik van het stedelijk LoraWan netwerk om de processen rond de cabines te digitaliseren, als wat betreft de inspanningen om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de moderne samenleving in steden.

Als het Ulmer Nest een geschikte oplossing blijkt te zijn om mensen tegen bevriezing te beschermen, vooral die mensen die de bestaande maatregelen om de meest uiteenlopende redenen afwijzen, kan dit concept worden gepresenteerd en in het hele land worden toegepast. Zo niet, dan zou een belangrijke kwestie van stedelijke sociale verantwoordelijkheid moeten worden onderzocht en beantwoord.

In beide gevallen zal de evaluatie belangrijke inzichten verschaffen in de effecten van mobiele noodslaapcabines op de betrokken personen, alsook op de omgeving en de omwonenden.


Bron: UlmerNest.de

Het prototype werd voorgelegd aan voorbijgangers, aan de betrokken personen en aan personen die werkzaam zijn in de daklozenopvang.
Feedback gevraagd Het prototype werd voorgelegd aan voorbijgangers, aan de betrokken personen en aan personen die werkzaam zijn in de daklozenopvang. Source: Facebook/UlmerNest
Na besprekingen met deskundigen uit verschillende vakgebieden werden de prototypes voorzien van een combinatie van massief hout voor de basisbak en gepoedercoate stalen plaatdelen voor de bijzonder reinigingsintensieve en hygiënisch cruciale onderdelen.
Materiaalkeuze Na besprekingen met deskundigen uit verschillende vakgebieden werden de prototypes voorzien van een combinatie van massief hout voor de basisbak en gepoedercoate stalen plaatdelen voor de bijzonder reinigingsintensieve en hygiënisch cruciale onderdelen. Source: Facebook/UlmerNest
Hout is een hernieuwbare grondstof, die betrekkelijk goedkoop te verwerken is, goede warmte-isolerende eigenschappen heeft en behoorlijk bestendig is in deze dikte, en is daarom economisch en ecologisch gezien de beste keuze voor deze toepassingen.
Oppervlak wordt verzegeld Hout is een hernieuwbare grondstof, die betrekkelijk goedkoop te verwerken is, goede warmte-isolerende eigenschappen heeft en behoorlijk bestendig is in deze dikte, en is daarom economisch en ecologisch gezien de beste keuze voor deze toepassingen. Source: Facebook/UlmerNest
Om de veiligheid van de gebruikers zo goed mogelijk te controleren, maar ook alle neveneffecten van een overnachting, zoals vuilnis en verontreiniging, werd een concept ontwikkeld dat gebaseerd is op het gebruik van sensoren en een gemakkelijk te gebruiken, gesloten communicatieplatform voor de communicatie tussen de betrokken partijen.
Communicatie netwerk Om de veiligheid van de gebruikers zo goed mogelijk te controleren, maar ook alle neveneffecten van een overnachting, zoals vuilnis en verontreiniging, werd een concept ontwikkeld dat gebaseerd is op het gebruik van sensoren en een gemakkelijk te gebruiken, gesloten communicatieplatform voor de communicatie tussen de betrokken partijen. Source: Facebook/UlmerNest
Sensoren voor GPS, temperatuur en vochtigheid, rook en CO2, bewegingsdetectie voor binnen, de elektronische verificatie voor de vergrendeling van binnenuit, werken hand in hand met de algemene verlichting, een alarm en een ventilatiesysteem in een centrale regeleenheid. De toevoer van verse lucht wordt verzorgd door een warmtewisselaar met een keramisch element voor warmteterugwinning, zodat ondanks de uitwisseling van cabine- en verse lucht, de binnentemperatuur zoveel mogelijk behouden blijft of verder kan stijgen.
De vereiste apparatuur Sensoren voor GPS, temperatuur en vochtigheid, rook en CO2, bewegingsdetectie voor binnen, de elektronische verificatie voor de vergrendeling van binnenuit, werken hand in hand met de algemene verlichting, een alarm en een ventilatiesysteem in een centrale regeleenheid. De toevoer van verse lucht wordt verzorgd door een warmtewisselaar met een keramisch element voor warmteterugwinning, zodat ondanks de uitwisseling van cabine- en verse lucht, de binnentemperatuur zoveel mogelijk behouden blijft of verder kan stijgen. Source: Facebook/UlmerNest
De verzamelde sensorwaarden worden via de centrale besturingseenheid geregistreerd, opgeslagen en via LoraWAN of GSM doorgestuurd naar een dataserver.
Technologie: software en data De verzamelde sensorwaarden worden via de centrale besturingseenheid geregistreerd, opgeslagen en via LoraWAN of GSM doorgestuurd naar een dataserver. Source: Facebook/UlmerNest
Een snelle en eenvoudige reiniging speelt een belangrijke rol met betrekking tot de hygiënische omstandigheden binnen een cabine. maar ook met betrekking tot de kosten bij productief gebruik.
Makkelijk te vervoeren en makkelijk schoon te houden: Een snelle en eenvoudige reiniging speelt een belangrijke rol met betrekking tot de hygiënische omstandigheden binnen een cabine. maar ook met betrekking tot de kosten bij productief gebruik. Source: Facebook/UlmerNest
De proeffase is begonnen: Deze video is in het Duits, helaas niet ondertiteld in het Nederlands of Engels Source: Facebook/UlmerNest

SLAAPCABINES VOOR DAKLOZEN EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel ‘Duurzaamheidsdoelen’ geven houvast op weg naar die positieve verandering. De 17 doelen zijn opgesteld om van de wereld nog vóór 2030 een betere plek te maken. Voor iedereen. De Sustainable Development Goals zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties.

De slaapcabines voor daklozen maakt onderdeel uit van de volgende SDG’s:

Source: None

SDG 1 – GEEN ARMOEDE

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven, dat is het speerpunt van SDG 1. Daarnaast is er bepaald dat landen zich moeten inzetten voor sociale zekerheid. 

Lees hier meer over SDG 1 – geen armoede

Source: None

SDG 10 – ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Tussen, maar ook binnen landen, is de inkomensongelijkheid toegenomen. Niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in ontwikkelde landen wordt de kloof tussen arm en rijk groter. 

Lees hier meer over SDG 10 – minder ongelijkheid

Source: None

SDG 17 – PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Niemand kan alleen de wereld mooier maken. Daarom is de laatste SDG in de lijst, SDG 17, gericht op samenwerking tussen regeringen, het bedrijfsleven en de maatschappij. Om partnerschappen te bevorderen, biedt SDG Nederland onder andere een online platform aan waar de verschillende betrokkenen elkaar kunnen vinden.

Lees hier meer over SDG 17 – partnerschap om de doelen te bereiken

Maak impact

Buddy voor daklozen of verslaafden

Onze deelnemers zaten door hun verslavingsgedrag jarenlang in de problemen. Hun leven werd geregeerd door zaken als: Hoe kom ik aan geld? Waar kan ik scoren? Waar slaap ik vannacht? Hoe krijg ik een warme maaltijd naar binnen? Waar kan ik onder de douche? Veel van onze klanten hebben door hun intensieve levensstijl nog maar weinig betekenisvolle contacten. Ze zijn vaak erg eenzaam en hebben behoefte aan een buddy in hun leven. Helpt u mee?